หมุนหรือพลิกรูปภาพ รูปร่าง กล่องข้อความ หรืออักษรศิลป์ใน Excel 2007

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งของรูปร่างหรือวัตถุอื่นๆ ได้โดยการหมุนหรือการกลับด้าน นอกจากนี้การกลับด้านรูปร่างยังเรียกว่าการสร้างรูปสะท้อนหรือการพลิก

หมุนรูปภาพ รูปร่าง กล่องข้อความหรือ WordArt

หมายเหตุ: เมื่อคุณหมุนรูปร่างหลายรูปพร้อมกัน แต่ละรูปร่างจะหมุนรอบศูนย์ของตัวเอง ไม่ได้หมุนเป็นกลุ่ม

หมุนไปที่มุมต่างๆ

 1. คลิก รูปภาพ รูปร่าง กล่องข้อความ หรือ อักษรศิลป์ สิ่งที่คุณต้องการหมุน

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • การลากจุดจับการหมุนในทิศทางที่คุณต้องการหมุนรูปร่าง

   กำลังลากจุดจับการหมุน
   คลิกจุดจับการหมุนที่ด้านบนของวัตถุแล้วลากไปในทิศทางที่คุณต้องการ

   หมายเหตุ: เมื่อต้องการจำกัดการหมุนของรูปร่างไว้ที่มุม 15 องศา ให้กดปุ่ม SHIFT ค้างไว้ขณะที่คุณลากจุดจับการหมุน

  • เลือกทำอย่างหนึ่งต่อไปนี้เพื่อระบุตำแหน่งการหมุนที่แน่นอน:

   • เมื่อต้องการหมุนรูปภาพ ภายใต้เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มจัดเรียง คลิกหมุน คลิกตัวเลือกการหมุนเพิ่มเติม และบนแท็บขนาด ใส่จำนวนที่คุณต้องการหมุนวัตถุนั้นในกล่องการหมุน

    แท็บ เครื่องมือรูปภาพ

    ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือรูปภาพ หรือแท็บ รูปแบบ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกรูปภาพแล้ว

   • เมื่อต้องการหมุนรูปร่าง กล่องข้อความ หรืออักษร ศิลป์ ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มจัดเรียง คลิกหมุน คลิกตัวเลือกการหมุนเพิ่มเติม และบนแท็บขนาด ใส่จำนวนที่คุณต้องการหมุนวัตถุนั้นในกล่องการหมุน

    เครื่องมือการวาด - แท็บรูปแบบ

    ถ้าคุณไม่เห็นเครื่องมือการวาด หรือแท็บรูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกรูปร่าง กล่องข้อความ หรืออักษรศิลป์

หมุนไปทางซ้าย 90 องศาหรือไปทางขวา 90

 1. คลิก รูปภาพ รูปร่าง กล่องข้อความ หรือ อักษรศิลป์ สิ่งที่คุณต้องการหมุน

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการหมุนรูปภาพภายใต้เครื่องมือรูปภาพ คลิกที่แท็บรูปแบบ

   แท็บ เครื่องมือรูปภาพ

   ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือรูปภาพ หรือแท็บ รูปแบบ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกรูปภาพแล้ว

  • เมื่อต้องการหมุนรูปร่าง กล่องข้อความ หรืออักษร ศิลป์ ภายใต้เครื่องมือการวาด คลิกที่แท็บรูปแบบ

   เครื่องมือการวาด - แท็บรูปแบบ

   ถ้าคุณไม่เห็นเครื่องมือการวาด หรือแท็บรูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกรูปร่าง กล่องข้อความ หรืออักษรศิลป์

 3. ในกลุ่ม จัดเรียง ให้คลิก หมุน แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการหมุนวัตถุ 90 องศาไปทางขวา ให้คลิก หมุนขวา 90°

  • เมื่อต้องการหมุนวัตถุ 90 องศาไปทางซ้าย ให้คลิก หมุนซ้าย 90°

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการหมุนเป็นกราฟิก SmartArtคัดลอกกราฟิก SmartArt วางเป็นรูปภาพ และหมุนรูปภาพแล้ว

ด้านบนของหน้า

พลิกรูปภาพ รูปร่าง กล่องข้อความหรือ WordArt

เมื่อคุณพลิกรูปร่างหรือวัตถุใดๆ จะเป็นการสร้างรูปย้อนกลับของรูปร่างหรือวัตถุนั้น

เคล็ดลับ: คุณสามารถสร้างรูปสะท้อนของวัตถุด้วยการทำสำเนาของวัตถุและพลิกวัตถุนั้น ลากวัตถุที่ถูกสร้างขึ้นซ้ำไปยังตำแหน่งที่เป็นเงาสะท้อนกับวัตถุต้นฉบับ

 1. คลิก รูปภาพ รูปร่าง กล่องข้อความ หรือ อักษรศิลป์ ที่คุณต้องการหมุน

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการพลิกรูปภาพภายใต้เครื่องมือรูปภาพ คลิกที่แท็บรูปแบบ

   แท็บ เครื่องมือรูปภาพ

   ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือรูปภาพ หรือแท็บ รูปแบบ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกรูปภาพแล้ว

  • เมื่อต้องการพลิกรูปร่าง กล่องข้อความ หรืออักษร ศิลป์ ภายใต้เครื่องมือการวาด คลิกที่แท็บรูปแบบ

   เครื่องมือการวาด - แท็บรูปแบบ

   ถ้าคุณไม่เห็นเครื่องมือการวาด หรือแท็บรูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกรูปร่าง กล่องข้อความ หรืออักษรศิลป์

 3. ในกลุ่ม จัดเรียง ให้คลิก หมุน แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการกลับด้านรูปร่างในแนวตั้ง ให้คลิก พลิกแนวตั้ง

  • เมื่อต้องการกลับด้านรูปร่างตามแนวนอน ให้คลิก พลิกแนวนอน

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×