หมุนหรือพลิกกล่องข้อความ รูปร่าง อักษรศิลป์ หรือรูปภาพ

หมุนหรือพลิกกล่องข้อความ รูปร่าง อักษรศิลป์ หรือรูปภาพ

คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งของกล่องข้อความ (และข้อความด้านใน) รูปร่าง อักษรศิลป์ หรือรูปภาพได้โดยการหมุนหรือการพลิก

คำสั่งหมุนจะพร้อมใช้งานบนแท็บรูปแบบเครื่องมือรูปวาดของ Ribbon แถบเครื่องมือ เลือกวัตถุที่คุณต้องการหมุน แล้วคลิก Ribbon

เลือกหัวเรื่องด้านล่างเพื่อเปิดและดูคำแนะนำโดยละเอียด

 1. คลิกวัตถุที่คุณต้องการหมุน

 2. คลิกจุดจับการหมุนที่ด้านบนของวัตถุแล้วลากไปในทิศทางที่คุณต้องการ

  Shaoe ที่มีที่จุดจับการหมุน

  • เมื่อต้องการจำกัดการหมุนไว้ที่ครั้งละ 15 องศา ให้กด Shift ค้างไว้ขณะที่คุณลากจุดจับการหมุน

  • เมื่อคุณหมุนหลายรูปร่างพร้อมกัน แต่ละรูปร่างจะหมุนรอบจุดศูนย์กลาง ไม่ได้หมุนเป็นกลุ่ม

  • เมื่อคุณหมุนวัตถุภายในใน Word วัตถุจะยังคงอยู่ที่ตำแหน่งเดิมบนบรรทัดระหว่างการหมุน ซึ่งอาจทำให้การหมุนดูแปลก ถ้าคุณไม่ต้องการให้เป็นเช่นนั้น คุณสามารถเปลี่ยนตัวเลือกเค้าโครง หรือ การตัดข้อความ ได้

 1. คลิกวัตถุที่คุณต้องการหมุน

 2. ภายใต้ เครื่องมือการวาด (หรือ เครื่องมือรูปภาพ ถ้าคุณหมุนรูปภาพ) บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม จัดเรียง ให้คลิก หมุน แล้วคลิก ตัวเลือกการหมุนเพิ่มเติม

  ตัวเลือกการหมุนเพิ่มเติมบนเมนูหมุน

 3. ในบานหน้าต่างหรือกล่องโต้ตอบที่เปิดขึ้น ให้ใส่จำนวนองศาที่คุณต้องการหมุนวัตถุในกล่อง การหมุน คุณยังสามารถใช้ลูกศรเพื่อหมุนวัตถุตามองศาที่แน่นอนที่คุณต้องการ

ถ้าคุณไม่เห็นแท็บรูปแบบของ เครื่องมือการวาด หรือ เครื่องมือรูปภาพ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกกล่องข้อความ รูปร่าง หรืออักษรศิลป์แล้ว คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่วัตถุเพื่อเปิดแท็บ รูปแบบ

 1. คลิกวัตถุที่คุณต้องการหมุน

 2. ภายใต้ เครื่องมือการวาด (หรือ เครื่องมือรูปภาพ ถ้าคุณหมุนรูปภาพ) บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม จัดเรียง ให้คลิก หมุน แล้ว:

  • เมื่อต้องการหมุนวัตถุไปทางขวา 90 องศา ให้คลิก หมุนขวา 90°

  • เมื่อต้องการหมุนวัตถุไปทางซ้าย 90 องศา ให้คลิก หมุนซ้าย 90°

ถ้าคุณไม่เห็นแท็บรูปแบบของ เครื่องมือการวาด หรือ เครื่องมือรูปภาพ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกกล่องข้อความ รูปร่าง หรืออักษรศิลป์หรือรูปภาพแล้ว คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่วัตถุเพื่อเปิดแท็บ รูปแบบ

คุณสามารถสร้างเอฟเฟ็กต์ภาพกลับด้านหรือพลิกวัตถุกลับหัว (กลับด้าน) ได้โดยใช้เครื่องมือพลิก

 1. คลิกวัตถุที่คุณต้องการหมุน

 2. ภายใต้ เครื่องมือการวาด (หรือ เครื่องมือรูปภาพ ถ้าคุณหมุนรูปภาพ) บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม จัดเรียง ให้คลิก หมุน แล้ว:

  • เมื่อต้องการพลิกวัตถุกลับหัว ให้คลิก พลิกแนวตั้ง

  • เมื่อต้องการสร้างภาพกลับด้านของวัตถุ ให้คลิก พลิกแนวนอน

ถ้าคุณไม่เห็นแท็บรูปแบบของ เครื่องมือการวาด หรือ เครื่องมือรูปภาพ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกกล่องข้อความ รูปร่าง หรืออักษรศิลป์หรือรูปภาพแล้ว คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่วัตถุเพื่อเปิดแท็บ รูปแบบ

เคล็ดลับ: ถ้าคุณเพียงต้องการสร้างภาพกลับด้านของข้อความในเอกสาร ให้ดู ย้อนกลับข้อความหรือสร้างภาพกลับด้าน

เมื่อคุณหมุนวัตถุ ข้อความใดก็ตามภายในวัตถุจะหมุนเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ข้อความภายในวัตถุที่พลิกจะไม่ถูกพลิกด้วยเครื่องมือหมุนโดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการย้อนกลับข้อความพร้อมกับวัตถุ คุณสามารถทำดังต่อไปนี้ใน Word, Outlook, Excel และ PowerPoint

 1. เลือกแล้วคลิกขวาที่วัตถุที่คุณต้องการย้อนกลับ แล้วคลิก จัดรูปแบบรูปร่าง

 2. ในบานหน้าต่าง จัดรูปแบบรูปร่าง ภายใต้ ตัวเลือกรูปร่าง ให้คลิก เอฟเฟ็กต์

  แท็บเอฟเฟ็กต์ในบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่าง

 3. ภายใต้ การหมุนสามมิติ ในหนึ่งในกล่อง การหมุน (X, Y หรือ Z ขึ้นอยู่กับการหมุนข้อความที่คุณต้องการ) ให้ใส่ 180

  การหมุน X บนแท็บเอฟเฟ็กต์

  หมายเหตุ: 

  • การเปลี่ยนการหมุนอาจมีผลกับสีเติมของวัตถุของคุณ คุณสามารถปรับสีเติมของคุณในบานหน้าต่าง จัดรูปแบบรูปร่าง บนแท็บ สีเติมและเส้น แท็บสีเติมและเส้น

  • เมื่อคุณคลิกภายในวัตถุเพื่อแก้ไขข้อความ ข้อความจะย้อนกลับเป็นลักษณะดั้งเดิมชั่วคราวขณะที่คุณแก้ไข ลักษณะย้อนกลับจะถูกนำกลับมาใช้เมื่อคุณแก้ไขข้อความเสร็จแล้วและคลิกภายนอกวัตถุ

เลือกหัวเรื่องด้านล่างเพื่อเปิดและดูคำแนะนำโดยละเอียด

 1. คลิกวัตถุที่คุณต้องการหมุน

 2. คลิกจุดจับการหมุนที่ด้านบนของวัตถุแล้วลากไปในทิศทางที่คุณต้องการ

  Shaoe ที่มีที่จุดจับการหมุน

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการจำกัดการหมุนไว้ที่ครั้งละ 15 องศา ให้กด Shift ค้างไว้ขณะที่คุณลากจุดจับการหมุน

 1. คลิกวัตถุที่คุณต้องการหมุน

 2. ภายใต้ เครื่องมือการวาด (หรือ เครื่องมือรูปภาพ ถ้าคุณหมุนรูปภาพ) บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม จัดเรียง ให้คลิก หมุน แล้วคลิก ตัวเลือกการหมุนเพิ่มเติม

  ตัวเลือกการหมุนเพิ่มเติมบนเมนูหมุน

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือรูปภาพเครื่องมือการวาด หรือ รูปแบบ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกรูปภาพแล้ว คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่รูปภาพเพื่อเปิดแท็บ รูปแบบ

 3. ในบานหน้าต่างหรือกล่องโต้ตอบที่เปิดขึ้น ให้ใส่จำนวนองศาที่คุณต้องการหมุนวัตถุในกล่อง การหมุน คุณยังสามารถใช้ลูกศรเพื่อหมุนวัตถุตามองศาที่แน่นอนที่คุณต้องการ

คุณสามารถสร้างเอฟเฟ็กต์ภาพกลับด้านหรือพลิกวัตถุกลับหัว (กลับด้าน) ได้โดยใช้เครื่องมือพลิก

 1. คลิกวัตถุที่คุณต้องการหมุน

 2. ภายใต้ เครื่องมือการวาด (หรือ เครื่องมือรูปภาพ ถ้าคุณหมุนรูปภาพ) บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม จัดเรียง ให้คลิก หมุน แล้วทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการพลิกวัตถุกลับหัว ให้คลิก พลิกแนวตั้ง

  • เมื่อต้องการสร้างภาพกลับด้านของวัตถุ ให้คลิก พลิกแนวนอน

ถ้าคุณไม่เห็นแท็บรูปแบบของ เครื่องมือการวาด หรือ เครื่องมือรูปภาพ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกกล่องข้อความ รูปร่าง หรืออักษรศิลป์หรือรูปภาพแล้ว คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่วัตถุเพื่อเปิดแท็บ รูปแบบ

เคล็ดลับ: ถ้าคุณเพียงต้องการสร้างภาพกลับด้านของข้อความในเอกสาร ให้ดู ย้อนกลับข้อความหรือสร้างภาพกลับด้าน

เมื่อคุณหมุนวัตถุ ข้อความใดก็ตามภายในวัตถุจะหมุนเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ข้อความภายในวัตถุที่พลิกจะไม่ถูกพลิกด้วยเครื่องมือหมุนโดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการย้อนกลับข้อความพร้อมกับวัตถุ คุณสามารถทำดังต่อไปนี้ใน Word, Outlook, Excel และ PowerPoint

 1. เลือกแล้วคลิกขวาที่วัตถุที่คุณต้องการย้อนกลับ แล้วคลิก จัดรูปแบบรูปร่าง

 2. ในกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบรูปร่าง ให้คลิก การหมุนสามมิติ ทางด้านซ้าย

  การหมุนสามมิติในกล่องโต้ตอบการจัดรูปแบบรูปร่าง

 3. ในหนึ่งในกล่อง การหมุน (X, Y หรือ Z ขึ้นอยู่กับวิธีการหมุนข้อความที่คุณต้องการ) ให้ใส่ 180

  หมายเหตุ: 

  • การเปลี่ยนการหมุนอาจมีผลกับสีเติมของวัตถุของคุณ คุณสามารถปรับสีเติมของคุณในกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบรูปร่าง บนแท็บ สีเติม

  • เมื่อคุณคลิกภายในวัตถุเพื่อแก้ไขข้อความ ข้อความจะย้อนกลับเป็นลักษณะดั้งเดิมชั่วคราวขณะที่คุณแก้ไข ลักษณะก่อนหน้าจะถูกนำกลับไปใช้เมื่อคุณคลิกภายนอกวัตถุ

เลือกหัวเรื่องด้านล่างเพื่อเปิดและดูคำแนะนำโดยละเอียด

 1. คลิก รูปภาพ รูปร่าง หรือ อักษรศิลป์ ที่คุณต้องการหมุน

 2. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ลาก จุดจับการหมุน ไปยังทิศทางที่คุณต้องการหมุนรูปร่าง
   เฉพาะรูปภาพและรูปร่างที่มีจุดจับการหมุนเท่านั้น
   กำลังลากจุดจับการหมุน

   คลิกจุดจับการหมุนทางด้านบนของวัตถุ แล้วลากไปยังทิศทางที่คุณต้องการ

   หมายเหตุ: เมื่อต้องการจำกัดการหมุนไว้ที่มุม 15 องศา ให้กด Shift ค้างไว้ขณะที่คุณลากจุดจับการหมุน

  • เมื่อต้องการระบุการหมุนที่แน่นอน ก่อนอื่น ให้คลิกแท็บ รูปแบบ

   หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ รูปแบบ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกวัตถุแล้ว

  • ในกลุ่ม จัดเรียง ให้คลิก หมุน รูปปุ่ม คลิก ตัวเลือกการหมุนเพิ่มเติม จากนั้น บนแท็บ ขนาด ภายใต้ หมุน ให้ใส่จำนวนองศาที่คุณต้องการหมุนรูปภาพในกล่อง การหมุน

 1. คลิก รูปภาพ รูปร่าง หรือ อักษรศิลป์ ที่คุณต้องการหมุน

 2. คลิกแท็บ รูปแบบ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ รูปแบบ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกวัตถุแล้ว

 3. ในกลุ่ม จัดเรียง ให้คลิก หมุน รูปปุ่ม แล้วทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการหมุนวัตถุไปทางขวา 90 องศา ให้คลิก หมุนขวา 90°

  • เมื่อต้องการหมุนวัตถุไปทางซ้าย 90 องศา ให้คลิก หมุนซ้าย 90°

เมื่อคุณพลิกรูปร่าง รูปภาพ หรือ วัตถุ อื่นๆ คุณจะสร้างรูปภาพย้อนกลับของรูปร่าง รูปภาพ หรือวัตถุ

เคล็ดลับ: คุณสามารถสร้างรูปภาพกลับด้านของรูปร่าง รูปภาพ หรือวัตถุโดยการสร้างสำเนา แล้วพลิก ลากสำเนาที่ทำซ้ำจนได้ตำแหน่งที่กลับด้านกับรูปร่าง รูปภาพ หรือวัตถุต้นฉบับ

 1. คลิก รูปภาพ รูปร่าง หรือ อักษรศิลป์ ที่คุณต้องการพลิก

 2. คลิกแท็บ รูปแบบ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ รูปแบบ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกวัตถุแล้ว

 3. ในกลุ่ม จัดเรียง ให้คลิก หมุน รูปปุ่ม แล้วทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการกลับด้านรูปร่างในแนวตั้ง ให้คลิก พลิกแนวตั้ง

  • เมื่อต้องการกลับด้านรูปร่างตามแนวนอน ให้คลิก พลิกแนวนอน

   หมายเหตุ: 

   • เมื่อต้องการหมุนกราฟิก SmartArt ให้คัดลอก กราฟิก SmartArt วางเป็นรูปภาพ แล้วหมุนรูปภาพ

   • ถ้าตัวเลือกการหมุนไม่พร้อมใช้งานเมื่อคุณคลิกรูปภาพที่คุณต้องการหมุนหรือพลิก ให้คลิกขวาที่แต่ละรูปภาพ จากนั้น บน เมนูทางลัด ให้ชี้ไปที่ การตัดข้อความ แล้วคลิก สี่เหลี่ยม หรือตัวเลือกอื่นที่ไม่ใช่ แนวเดียวกับข้อความ

เครื่องมือการหมุนจะไม่พร้อมใช้งานใน Office Online

PowerPoint Online อนุญาตให้คุณพลิกรูปภาพตามแนวนอนหรือแนวตั้ง นอกจากนี้ แอป Office Online ไม่มีเครื่องมือการหมุน ถ้าคุณมี Office เวอร์ชันเดสก์ท็อป ให้คลิก เปิดใน [ชื่อโปรแกรม] ในโปรแกรมเดสก์ท็อปของคุณเพื่อเปิดและใช้เครื่องมือการหมุน ถ้าคุณไม่มี Office เวอร์ชันเดสก์ท็อป คุณสามารถทดลองใช้หรือซื้อเวอร์ชันล่าสุดได้ทันที

ย้อนกลับข้อความ

ดูบทความ ย้อนกลับข้อความหรือสร้างรูปภาพสะท้อน

ตัดข้อความรอบๆ วัตถุบางอย่าง

ดูบทความ ตัดข้อความรอบๆ วงกลมหรือรูปร่างอื่น

หมุนตารางหรือ กราฟิก SmartArt

คัดลอกตารางหรือ กราฟิก SmartArt วางเป็นรูปภาพ แล้วหมุนรูปภาพ

ดูเพิ่มเติม

ย้อนกลับข้อความหรือสร้างภาพกลับด้าน

ตัดข้อความรอบวงกลมหรือรูปร่างอื่นๆ

ครอบตัดรูปภาพ

ใช้ตัวเลือกเค้าโครงของ Word เพื่อย้ายรูปภาพ

จัดกลุ่มหรือยกเลิกการจัดกลุ่มรูปร่าง รูปภาพ หรือวัตถุอื่นๆ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×