หมุนหน้าเป็นการวางแนวแนวนอนหรือแนวตั้งใน Word

หมุนหน้าเป็นการวางแนวแนวนอนหรือแนวตั้งใน Word

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเลือกการวางแนวตั้ง (แนวดิ่ง) หรือแนวนอน (แนวขนาน) สำหรับเอกสารทั้งหมดหรือบางส่วนได้

เปลี่ยนการวางแนวเอกสารของคุณทั้งเอกสาร

 1. คลิก > เค้าโครงหน้า > การวางแนว

  ตัวเลือกการวางแนวหน้า

 2. คลิก แนวตั้ง หรือ แนวนอน

หมายเหตุ: เมื่อคุณเปลี่ยนการวางแนว หน้าปกต่างๆ ที่อยู่ในแกลเลอรีหน้าปกจะเปลี่ยนไปตามการวางแนวที่คุณเลือกไว้

การใช้การวางแนวที่ต่างกันในเอกสารเดียวกัน

บางครั้งคุณอาจต้องการให้บางหน้าหรือบางส่วนของเอกสารของคุณมีการวางแนวที่ต่างจากหน้าหรือส่วนที่เหลือ สังเกตว่า Word จะใส่ข้อความที่เลือกบนหน้าของตัวเอง และข้อความที่อยู่รอบๆ บนหน้าที่แยกต่างหาก

หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะไม่พร้อมใช้เมื่อทำการแก้ไขเอกสารใน Word Online

 1. เลือกหน้าหรือย่อหน้าที่มีคุณต้องการเปลี่ยนการวางแนว

 2. คลิก เค้าโครงหน้า > ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ ตั้งค่าหน้ากระดาษ

  ปุ่มเปิดกล่อง ตั้งค่าหน้ากระดาษ

 3. ในกล่อง ตั้งค่าหน้ากระดาษ ภายใต้ การวางแนว ให้คลิก แนวตั้ง หรือ แนวนอน

  ปุ่ม แนวตั้ง และ แนวนอน ในกล่อง ตั้งค่าหน้ากระดาษ

 4. คลิกกล่อง นำไปใช้กับ แล้วคลิก ข้อความที่เลือก

  ตัวเลือกการวางแนวหน้า

หมายเหตุ: Word แทรกตัวแบ่งส่วนโดยอัตโนมัติก่อน และ หลังข้อความที่มีการวางแนวหน้ากระดาษใหม่ ถ้าเอกสารของคุณถูกแบ่งออกเป็นส่วน ๆ คุณสามารถคลิกในส่วน (หรือเลือกหลาย ๆ ส่วน), แล้ว เปลี่ยนการวางแนวสำหรับส่วนที่คุณเลือกได้ อ่านเกี่ยวกับวิธีการค้นหาที่มีตัวแบ่งส่วนในเอกสารของคุณ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×