หมุนหน้าเป็นการวางแนวแนวนอนหรือแนวตั้งใน Word

หมุนหน้าเป็นการวางแนวแนวนอนหรือแนวตั้งใน Word

คุณสามารถเลือกการวางแนวตั้ง (แนวดิ่ง) หรือแนวนอน (แนวขนาน) สำหรับเอกสารทั้งหมดหรือบางส่วนได้

การเปลี่ยนการวางแนวเอกสารของคุณทั้งเอกสาร

 1. คลิก > เค้าโครงหน้า > การวางแนว

  ตัวเลือกการวางแนวหน้า

 2. คลิก แนวตั้ง หรือ แนวนอน

หมายเหตุ: เมื่อคุณเปลี่ยนการวางแนว หน้าปกต่างๆ ที่อยู่ในแกลเลอรีหน้าปกจะเปลี่ยนไปตามการวางแนวที่คุณเลือกไว้

การใช้การวางแนวที่ต่างกันในเอกสารเดียวกัน

บางครั้งคุณอาจต้องการให้บางหน้าหรือบางส่วนของเอกสารของคุณมีการวางแนวที่ต่างจากหน้าหรือส่วนที่เหลือ สังเกตว่า Word จะใส่ข้อความที่เลือกบนหน้าของตัวเอง และข้อความที่อยู่รอบๆ บนหน้าที่แยกต่างหาก

หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้ไม่พร้อมใช้งานขณะแก้ไขเอกสารใน Word Online

 1. เลือกหน้าหรือย่อหน้าที่มีคุณต้องการเปลี่ยนการวางแนว

 2. คลิก เค้าโครงหน้า > ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ ตั้งค่าหน้ากระดาษ

  ปุ่มเปิดกล่อง ตั้งค่าหน้ากระดาษ

 3. ในกล่อง ตั้งค่าหน้ากระดาษ ภายใต้ การวางแนว ให้คลิก แนวตั้ง หรือ แนวนอน

  ปุ่ม แนวตั้ง และ แนวนอน ในกล่อง ตั้งค่าหน้ากระดาษ

 4. คลิกกล่อง นำไปใช้กับ แล้วคลิก ข้อความที่เลือก

  ตัวเลือกการวางแนวหน้า

หมายเหตุ: Word จะแทรกตัวแบ่งส่วนก่อนและหลังข้อความที่มีการวางแนวหน้ากระดาษใหม่โดยอัตโนมัติ ถ้าเอกสารของคุณถูกแบ่งเป็นส่วนๆ ไว้แล้ว คุณสามารถคลิกที่ส่วนใดส่วนหนึ่ง (หรือเลือกหลายส่วน) แล้วเปลี่ยนการวางแนวเฉพาะส่วนที่คุณเลือกได้ อ่านเกี่ยวกับวิธีค้นหาว่า ตัวแบ่งส่วนอยู่ที่ใดในเอกสารของคุณ

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×