หมุนรูปภาพและวัตถุบนหน้าใน OneNote

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณนำเข้ารูปที่ได้จากการสแกนหรือภาพในโทรศัพท์มือถือโดยที่รูปภาพแสดงทิศทางที่ไม่ถูกต้องบนหน้าของคุณ คุณสามารถหมุนภาพเหล่านั้นได้

  1. คลิกรูปภาพที่คุณต้องการหมุน

  2. คลิก วาด > หมุน แล้วเลือกการหมุน

หมุนรูปภาพในหน้า

  • หมุนขวา 90° เพื่อหมุนภาพที่เลือกไปทางขวาตามเข็มนาฬิกา 90 องศา คุณสามารถคลิกคำสั่งนี้ติดกันได้ไม่เกินสามครั้งเพื่อหมุนไปยังค่าที่คุณต้องการได้

  • หมุนซ้าย 90° เพื่อหมุนภาพที่เลือกไปทางซ้ายทวนเข็มนาฬิกา 90 องศา คุณสามารถคลิกคำสั่งนี้ติดกันได้ไม่เกินสามครั้งเพื่อหมุนไปยังค่าที่คุณต้องการได้

  • พลิกแนวนอน เพื่อสร้างภาพใหม่เป็นกระจกสะท้อนภาพที่เลือกไว้เป็นแนวนอน

  • พลิกแนวตั้ง เพื่อสร้างภาพใหม่เป็นกระจกสะท้อนภาพที่เลือกไว้เป็นแนวตั้ง

คำสั่งการหมุนทั้งหมดสามารถใช้ร่วมกันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่คุณต้องการ อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถหมุนรูปในปัจจุบันอย่างอิสระโดยมุมใดๆได้ ถ้าคุณต้องการจะทำเช่นนั้น ให้หมุนรูปภาพของคุณบนแอปพลิเคชันแก้ไขรูปภาพอื่นก่อนที่จะนำรูปภาพนั้นมาแทรกลงบนหน้า

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×