หมุนตัวเลือกหมึกใน Microsoft OneNote

ใน Microsoft OneNote คุณสามารถหมุนเส้นหมึกที่เลือกได้ครั้งละ 90 องศาในแต่ละทิศทาง

iPad

  1. เปิดหน้าที่มีบันทึกย่อที่เขียนด้วยลายมือหรือภาพวาด หรือแตะแท็บ วาด เลือกปากกา แล้วใช้นิ้วหรือสไตลัสของคุณเขียนหรือวาดบนหน้า

  2. บนแท็บ วาด แตะ เลือกแบบ Lasso แล้วใช้นิ้วหรือสไตลัสของคุณวาดส่วนที่เลือกไปรอบๆ เส้นหมึกที่คุณต้องการหมุน โปรดแน่ใจว่าได้เชื่อมต่อจุดสิ้นสุดและจุดเริ่มต้นของส่วนที่คุณเลือก

  3. เมื่อเลือกหมึก (จุดจับส่วนที่เลือก 8 จุดจะปรากฎรอบๆ ส่วนที่คุณเลือก) ให้แตะภายในส่วนที่คุณเลือกค้างไว้ แล้วปล่อยออก

  4. บนเมนูที่ปรากฎขึ้น ให้แตะ หมุน แล้วให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

    • แตะ หมุนซ้าย เพื่อหมุนส่วนที่เลือกทวนเข็มนาฬิกา 90 องศา

    • แตะ หมุนขวา เพื่อหมุนส่วนที่เลือกตามเข็มนาฬิกา 90 องศา

  5. ทำซ้ำการหมุนเท่าที่จำเป็น แล้วแตะตำแหน่งใดก็ได้ภายนอกส่วนที่เลือก

  6. เมื่อต้องการเขียนหรือวาดต่อ ให้เลือกปากกาบนแท็บ วาด

iPhone

ฟีเจอร์นี้ยังไม่พร้อมใช้งานเมื่อใช้ Microsoft OneNote บน iPhone

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×