หมุนกล่องข้อความ รูปร่าง อักษรศิลป์ หรือรูปภาพใน Office 2016 for Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งของกล่องข้อความ รูปร่าง อักษรศิลป์ หรือรูปภาพ โดยการหมุน หรือพลิกนั้น

ขั้นตอนต่อไปนี้นำไปใช้กับ Word, PowerPoint และ Excel ใน Office 2016 for mac สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ Office for Mac 2011 ดูย้าย หมุน หรือจัดกลุ่มรูปภาพ กล่องข้อความ หรือวัตถุอื่น ๆ

 1. คลิกวัตถุที่คุณต้องการหมุน

 2. คลิกจุดจับการหมุนที่ด้านบนของวัตถุแล้วลากไปในทิศทางที่คุณต้องการ

  Shaoe ที่มีที่จุดจับการหมุน

  หมายเหตุ: 

  • เมื่อต้องการจำกัดการหมุนเพื่อ 15 องศา กด Shift ค้างไว้ขณะที่คุณลากจุดจับการหมุน

  • เมื่อคุณหมุนรูปร่างหลายรูปพร้อมกัน แต่ละรูปร่างจะหมุนรอบศูนย์ของตัวเอง ไม่ได้หมุนเป็นกลุ่ม

 1. คลิกวัตถุที่คุณต้องการหมุน

 2. บนแท็บรูปแบบรูปร่าง หรือแท็บรูปแบบรูปภาพ ในกลุ่มจัดเรียง คลิกหมุน

  ปุ่มหมุนบนแท็บรูปแบบ

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณไม่เห็นแท็บรูปแบบรูปร่าง หรือรูปแบบรูปภาพ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกกล่องข้อความ รูปร่าง อักษรศิลป์ หรือรูปภาพ

  • ไม่สามารถถูกซ่อนปุ่มหมุน ถ้าเป็นลดขนาดของหน้าจอของคุณ ถ้าคุณไม่เห็นปุ่มหมุน คลิกจัดเรียง เมื่อต้องการดูปุ่มซ่อนในกลุ่มจัดเรียง

   ปุ่มหมุนบนเมนูจัดเรียง ปุ่มหมุนบนเมนูจัดเรียง

 3. คลิก ตัวเลือกการหมุนเพิ่มเติม

  เมนูหมุนของรูปร่างบน Office for Mac
 4. ในกล่องโต้ตอบหรือบานหน้าต่างที่เปิดขึ้นมา ใส่จำนวนที่คุณต้องการหมุนวัตถุนั้นในกล่องการหมุน คุณยังสามารถใช้ลูกศรการใช้หมุนวัตถุเป็นเหมือนกับที่คุณต้องการ

 1. คลิกวัตถุที่คุณต้องการหมุน

 2. บนแท็บรูปแบบรูปร่าง หรือแท็บรูปแบบรูปภาพ ในกลุ่มจัดเรียง คลิกหมุน

  ปุ่มหมุนบนแท็บรูปแบบ

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณไม่เห็นแท็บรูปแบบรูปร่าง หรือรูปแบบรูปภาพ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกกล่องข้อความ รูปร่าง อักษรศิลป์ หรือรูปภาพ

  • ไม่สามารถถูกซ่อนปุ่มหมุน ถ้าเป็นลดขนาดของหน้าจอของคุณ ถ้าคุณไม่เห็นปุ่มหมุน คลิกจัดเรียง เมื่อต้องการดูปุ่มซ่อนในกลุ่มจัดเรียง

   ปุ่มหมุนบนเมนูจัดเรียง ปุ่มหมุนบนเมนูจัดเรียง

 3. เมื่อต้อง การหมุนวัตถุไปทางขวา 90 องศา คลิกหมุนขวา 90 ° หรือเมื่อต้อง การหมุนวัตถุไปทางซ้าย 90 องศา คลิกหมุนซ้าย 90 °

  เมนูหมุนของรูปร่างบน Office for Mac

คุณสามารถสร้างเอฟเฟ็กต์ของรูปสะท้อน หรือพลิกวัตถุหาง (สลับนั้น) โดยใช้เครื่องมือพลิกได้

 1. คลิกวัตถุที่คุณต้องการหมุน

 2. บนแท็บรูปแบบรูปร่าง หรือแท็บรูปแบบรูปภาพ ในกลุ่มจัดเรียง คลิกหมุน

  ปุ่มหมุนบนแท็บรูปแบบ

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณไม่เห็นแท็บรูปแบบรูปร่าง หรือรูปแบบรูปภาพ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกกล่องข้อความ รูปร่าง อักษรศิลป์ หรือรูปภาพ

  • ไม่สามารถถูกซ่อนปุ่มหมุน ถ้าเป็นลดขนาดของหน้าจอของคุณ ถ้าคุณไม่เห็นปุ่มหมุน คลิกจัดเรียง เมื่อต้องการดูปุ่มซ่อนในกลุ่มจัดเรียง

   ปุ่มหมุนบนเมนูจัดเรียง ปุ่มหมุนบนเมนูจัดเรียง

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเปิดวัตถุหาง คลิกพลิกแนวตั้ง

  • เมื่อต้องการสร้างรูปสะท้อนของวัตถุ คลิกพลิกแนวนอน

   เมนูหมุนของรูปร่างบน Office for Mac

ดูเพิ่มเติม

แทรกรูปภาพใน Office for Mac

ครอบตัดรูปภาพใน Office for Mac

ควบคุมการตัดข้อความรอบวัตถุใน 2016 Word for Mac

จัดกลุ่ม หรือยกเลิกจัดรูปร่าง รูปภาพ หรือวัตถุอื่น ๆ ใน Word 2016 for Mac

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×