หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ใน Skype สำหรับธุรกิจออนไลน์ต่าง ๆ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Skype สำหรับธุรกิจ Online ใช้ชนิดอื่นของหมายเลขโทรศัพท์โดยขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องดำเนินการกับตัวเลข Skype สำหรับธุรกิจ Online ใช้หมายเลขของผู้สมัครซึ่งคุณสามารถกำหนดให้แก่ผู้ใช้ในตัวเลของค์กรและบริการของคุณซึ่งถูกกำหนดให้กับบริการต่าง ๆ เช่น การประชุม pstn เป็นการโทรเข้าร่วมอัตโนมัติ หรือโทรคิว หมายเลขโทรศัพท์บริการมีตัวเลขที่กำลังโทรหาพร้อมกันสูงกว่าสมาชิก (หรือผู้ใช้) หมายเลขโทรศัพท์บริการที่พร้อมใช้งานจะแตกต่างกันตามประเทศ/ภูมิภาคและชนิดของตัวเลข (ไม่ว่าจะโทรหรือหมายเลขโทรฟรี) ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม หรืออื่น ๆ ชนิดตัวเลขอื่นที่ไม่ใช่ตัวเลขดังกล่าวดูได้ใน Skype สำหรับศูนย์การจัดการธุรกิจ คุณอาจส่งไปยัง Microsoft โทรศัพท์เลขบริการโต๊ะร้องขอหมายเลขโทรศัพท์

 • หมายเลขของผู้สมัคร

  หมายเลขของผู้สมัครถูกกำหนดให้กับผู้ใช้ และมีสองชนิด:

  • ตัวเลขทางภูมิศาสตร์ ตัวเลขทางภูมิศาสตร์มีความสัมพันธ์ในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ และ ตัวโดยทั่วไป ตัวอย่าง หมายเลขโทรศัพท์ทางภูมิศาสตร์ในกรณีส่วนใหญ่เท่านั้นสามารถใช้ภายในที่อยู่ เมือง สถานะ หรือกำหนดขอบเขตของประเทศ

  • ทางภูมิศาสตร์ที่ไม่ใช่ตัวเลข ทางภูมิศาสตร์ที่ไม่ใช่ตัวเลขเป็นตัวเลขชาติซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ภายในประเทศ/ภูมิภาค ตัวอย่างเช่น ตัวเลขที่ไม่ใช่ทางภูมิศาสตร์มักจะมีเหมือนต้นทุนเมื่อเรียกใช้ตัวเลขจากทุกที่ภายในประเทศ/ภูมิภาค ยัง ประเทศบางอย่างเช่นเดนมาร์กที่มีความพร้อมใช้งานทางภูมิศาสตร์ที่ไม่ใช่ตัวเลขเท่านั้น

 • ตัวเลขบริการ ตัวเลขบริการจะพร้อมใช้งานในชนิดตัวเลขที่แตกต่างกันหลาย และความพร้อมใช้งานแตกต่างกันไปตามประเทศ/ภูมิภาค

  • ตัวเลขการบริการโทร

   ตัวเลขบริการโทรอาจใช้ค่าใช้จ่ายในการโทรให้ผู้โทรเข้า และมีสองชนิด:

   • ตัวเลขทางภูมิศาสตร์ ตัวเลขทางภูมิศาสตร์มีความสัมพันธ์ในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ ตัวอย่าง หมายเลขโทรศัพท์ทางภูมิศาสตร์ในกรณีส่วนใหญ่เท่านั้นสามารถใช้ภายในที่อยู่ เมือง สถานะ หรือกำหนดขอบเขตของประเทศ

   • ทางภูมิศาสตร์ที่ไม่ใช่ตัวเลข ทางภูมิศาสตร์ที่ไม่ใช่ตัวเลขเป็นตัวเลขชาติซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ภายในประเทศ/ภูมิภาค ตัวอย่างเช่น ตัวเลขที่ไม่ใช่ทางภูมิศาสตร์มักจะมีเหมือนต้นทุนเมื่อเรียกใช้ตัวเลขจากทุกที่ภายในประเทศ/ภูมิภาค

  • หมายเลขโทรฟรีบริการ ตัวเลขบริการเหล่านี้ไม่โดยทั่วไปจะใช้ค่าใช้จ่ายในการโทรให้ผู้โทรเข้า Skype สำหรับธุรกิจ Online มีหมายเลขโทรฟรีชาติในประเทศ/ภูมิภาคมากกว่า 60

   ข้อควรระวัง: ประเทศ/ภูมิภาคและชนิดของหมายเลขเริ่มต้น บางอย่างเช่นสายเรียกเข้ามาจากโทรศัพท์มือถือ อาจในบางกรณี เกิดค่าใช้จ่ายในการโทรให้ผู้โทรเข้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×