หน้า "มีบางอย่างผิดพลาด" ที่มีข้อผิดพลาด ADDriverStoreAccessNonLocalException

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณอาจเห็นข้อผิดพลาดนี้ถ้านามแฝงของคุณหลักจะเหมือนกับเป็นการทำงานที่มีอยู่หรือโรงเรียนบัญชีผู้ใช้ใน Office 365 หรือ Azure Active directory เมื่อต้องการแก้ไขข้อผิดพลาดนี้ ลองทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

เปลี่ยนชื่อบัญชีผู้ใช้ของคุณเป็นสีอื่น

การเปลี่ยนชื่อบัญชีผู้ใช้ของคุณอาจแก้ปัญหา

 1. ลงชื่อเข้าสู่หน้าข้อมูล Yourของบัญชีผู้ใช้ Microsoft ของคุณ

 2. เลือกว่าคุณลงชื่อเข้าสู่ Microsoft จัดการ

 3. ค้นหาภายใต้ส่วนนามแฝงบัญชีผู้ใช้

  • ถ้าคุณมีอยู่อีเมลส่วนบุคคลที่มีอยู่ในรายการมี คุณสามารถข้ามขั้นตอนนี้

  • ถ้างานหรือโรงเรียนของคุณ ส่งอีเม เดียวที่แสดงรายการอยู่ ใส่ที่อยู่อีเมลส่วนบุคคลของคุณ หรือต้นแบบใหม่จาก Microsoft แล้วเลือกเพิ่มนามแฝง

 4. ถ้าที่อยู่อีเมลส่วนบุคคลของคุณไม่ได้แสดงอยู่ด้านข้าง(นามแฝงหลัก) เลือกทำหลัก เพื่อตั้งค่าเป็นนามแฝงของคุณหลัก

 5. เลือกเอาออก ถัดจากที่อยู่อีเมทำงานของคุณเมื่อต้องการเอาออกจากบัญชีผู้ใช้ของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำนี้ ไปที่การเปลี่ยนชื่อบัญชีผู้ใช้ส่วนบุคคลของคุณ

ตั้งค่าใดค่าหนึ่งในนามแฝงอื่น ๆ ของคุณเป็นนามแฝงหลัก

ถ้าคุณมีมากกว่าหนึ่ง alias ลองใช้การตั้งค่านามแฝงอื่นเป็น alias หลัก

 1. ลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์ของบัญชีผู้ใช้ไมโครซอฟท์และใส่ข้อมูลความปลอดภัยเพิ่มเติมใด ๆ ที่จำเป็น

 2. เลือกข้อมูลของคุณ

 3. เลือกจัดการวิธีคุณลงชื่อเข้าใช้ไปยังไมโครซอฟท์

 4. เลือกทำหลัก ถัดจากนามแฝงคุณต้องการใช้เป็นหลักของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ ไปนามแฝงจัดการบัญชีผู้ใช้ Microsoft ของคุณบน

เพิ่มนามแฝงอื่นลงในบัญชีผู้ใช้ของคุณ และทำให้นามแฝงหลัก

ถ้าคุณมีเพียงหนึ่ง alias หรือนามแฝงอื่น ๆ ของคุณไม่สามารถใช้ งาน ลองเพิ่มนามแฝงอื่นลงในบัญชีผู้ใช้ของคุณ และทำให้นามแฝงหลัก

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเพิ่มนามแฝงที่มีอยู่แล้วเชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ไมโครซอฟท์อื่น ไม่สามารถใช้นามแฝงเพื่อแชร์ข้อมูลระหว่างบัญชีผู้ใช้ Microsoft สอง ไม่สามารถเพิ่ม @hotmail.com อยู่ @live.com, @outlook.com และที่อยู่ @msn.com เป็นนามแฝง

 1. ลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์ของบัญชีผู้ใช้ไมโครซอฟท์และใส่ข้อมูลความปลอดภัยเพิ่มเติมใด ๆ ที่จำเป็น

 2. เลือกข้อมูลของคุณ

 3. เลือกว่าคุณลงชื่อเข้าสู่ Microsoft จัดการ

 4. เลือกเพิ่มอีเมล หรือหมายเลขโทรศัพท์เพิ่ม

 5. ทำตามคำแนะนำการตั้งค่า และตรวจสอบนามแฝงของคุณใหม่ ถ้าคุณได้เลือกอีเมเพิ่ม คุณมีตัวเลือกเพื่อใช้ที่อยู่อีเมลที่คุณได้ หรือคุณสามารถสร้างอยู่อีเมOutlook.com ใหม่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำนี้ ไปนามแฝงจัดการที่บนบัญชี Microsoft ของคุณ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

แก้ไขหรือการแก้ไขปัญหาชั่วคราวสำหรับปัญหาล่าสุดบน Outlook.com

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×