หน้าที่การใช้งานของ VLOOKUP ใน Power Pivot

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หนึ่งในนิยมฟังก์ชันในสูตรของ Excel ได้ VLOOKUP แต่ คุณไม่สามารถใช้ฟังก์ชัน VLOOKUP ในPower Pivot นี่คือส่วนใหญ่จะเนื่องจากในPower Pivot ฟังก์ชัน DAX ไม่ใช้เซลล์หรือช่วงของเซลล์เป็นการอ้างอิงอย่างไร VLOOKUP ใน Excel ฟังก์ชัน DAX ใช้คอลัมน์หรือตารางเป็นการอ้างอิง เก็บไว้ในระบบใจ ในPower Pivot คุณกำลังทำงานกับตัวแบบข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ค้นหาค่าในตารางอื่นเป็นเรื่องง่ายมากค่อนข้าง และในหลายกรณี คุณไม่จำเป็นต้องสร้างสูตรใด ๆ ก็ได้

ตัวอย่างเช่น สมมติว่า คุณมี PivotTable ในเวิร์กชีต Excel เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในแบบจำลองข้อมูลยอดขาย และคุณต้องการแบ่งโดยยึดตามข้อมูลภูมิภาคจากคอลัมน์ภูมิภาคในตาราง Geography เพียงแค่คุณสามารถเพิ่มภูมิภาคเป็นเขตข้อมูลใน pivottable ค้นหาเฉพาะหรือสูตรไม่จำเป็น โซลูชันง่าย ๆ นี้มีข้อกำหนดบาง: คอลัมน์การค้นหาภูมิภาคต้องอยู่ในตารางที่เกี่ยวข้องและไม่สามารถซ่อนอยู่จากรายการเขตข้อมูล PivotTable ภูมิภาคหรือตาราง Geography อยู่

มีหลายกรณีในPower Pivot ที่คุณอาจต้องการค้นหาค่าในตารางอื่นเป็นส่วนหนึ่งของการคำนวณ เช่นในคอลัมน์จากการคำนวณหรือหน่วยวัด สิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องใช้สูตรแบบกำหนดเองที่สร้างขึ้นโดยใช้Data Analysis Expressions (DAX) DAX มีฟังก์ชันต่าง ๆ ที่ทำการค้นหาที่คล้ายกัน ใดคุณใช้จะขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการให้สูตรของคุณทำ

คุณต้องการทำสิ่งใด

ใช้ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องเพื่อค้นหาค่าในตารางเกี่ยวข้อง

ใช้ฟังก์ชันRELATEDTABLEเพื่อค้นหาตารางที่ มีแถวทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแถวปัจจุบัน

ใช้ฟังก์ชันLOOKUPVALUEเพื่อส่งกลับค่าตามเกณฑ์ตัวกรอง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×