ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

หน้าต่างความสัมพันธ์คืออะไร

หน้าต่างความสัมพันธ์จะช่วยให้คุณสามารถกำหนด ความสัมพันธ์ ระหว่างรายการที่จัดเก็บในตาราง Access หลายตารางได้ พร้อมใช้งานโดยการคลิกเครื่องมือฐานข้อมูล> ความสัมพันธ์

ปุ่ม ความสัมพันธ์ บนแท็บ เครื่องมือฐานข้อมูล

ความสัมพันธ์จะเหมือนกับกฎที่ควบคุมวิธีการเชื่อมต่อข้อมูลในฐานข้อมูลของคุณ ในฐานข้อมูลการประมวลผลคำสั่งที่เป็นแบบปกติตัวอย่างเช่นอาจเป็นไปได้ที่คุณจะมีข้อมูลลูกค้าในหนึ่งตารางและข้อมูลการสั่งซื้อในตารางอื่น คุณต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกค้าไม่ได้ถูกแยกออกจากคำสั่งซื้อของพวกเขาใช่หรือไม่ และคุณไม่ต้องการให้มีการสร้างคำสั่งซื้อที่ไม่มีลูกค้าที่ถูกต้องที่เชื่อมต่ออยู่ หน้าต่างความสัมพันธ์คือที่ที่คุณต้องการตั้งค่ากฎเหล่านี้เพื่อนำไปใช้กับฐานข้อมูลของคุณ

ถ้าคุณได้สร้างคิวรี Accessก่อนแล้วคุณจะสังเกตเห็นว่าหน้าต่างความสัมพันธ์จะมีลักษณะเหมือนกับส่วนบนของตัวสร้างคิวรีดังนี้

หน้าต่าง ความสัมพันธ์ ของ Access

ในหน้าต่างความสัมพันธ์คุณสามารถใช้คำสั่งบนแท็บออกแบบเพื่อเพิ่มตารางลงในมุมมองจากนั้นคุณลากเขตข้อมูลระหว่างตารางเพื่อตั้งค่าความสัมพันธ์ ในตัวอย่างนี้ความสัมพันธ์จะช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับลูกค้าแต่ละรายที่มีการเชื่อมต่อกับลูกค้าแต่ละรายได้แต่จะช่วยให้คุณสามารถสร้างใบสั่งซื้อสำหรับลูกค้าที่ไม่มีอยู่ได้ เมื่อคุณตั้งค่ากฎเหล่านี้ในหน้าต่างความสัมพันธ์แล้วเอกสารเหล่านี้จะนำไปใช้กับฐานข้อมูลทั้งหมด (ตัวอย่างเช่นถ้าคุณสร้างคิวรีใหม่การรวมจะถูกตั้งค่าตามกฎความสัมพันธ์ของคุณโดยอัตโนมัติ)

หมายเหตุ:  การลบตารางจากหน้าต่างความสัมพันธ์จะไม่ลบออกจากฐานข้อมูลของคุณและจะลบความสัมพันธ์ที่คุณได้สร้างไว้แล้ว

สิ่งที่คุณสามารถทำได้

งาน

วิธีการทำงาน

เพิ่มตารางหรือคิวรีลงในหน้าต่าง

คลิกออกแบบ>แสดงตารางเลือกตารางหรือคิวรีที่คุณต้องการแล้วคลิกเพิ่ม

ลบตารางหรือแบบสอบถามออกจากหน้าต่าง

เลือกตารางหรือแบบสอบถามจากนั้นกด DELETE

ซ่อนตารางหรือแบบสอบถาม

คลิกขวาที่ตารางหรือแบบสอบถามแล้วคลิกซ่อนตาราง

สร้างความสัมพันธ์

ลากเขตข้อมูลจากตารางหรือคิวรีหนึ่งไปยังเขตข้อมูลที่สอดคล้องกันในตารางหรือแบบสอบถามอื่นๆ

ตั้งค่าคุณสมบัติสำหรับความสัมพันธ์

คลิกขวาที่เส้นความสัมพันธ์ระหว่างตารางสองตาราง (ซึ่งอาจใช้เวลาเพียงไม่กี่ครั้งที่คุณต้องการให้มีความพยายามที่จะตีตรงขวา) แล้วคลิกแก้ไขความสัมพันธ์

ลบความสัมพันธ์

คลิกขวาที่เส้นความสัมพันธ์ระหว่างตารางสองตาราง (ซึ่งอาจใช้เวลาเพียงไม่กี่ครั้งที่คุณต้องการให้มีความพยายามที่จะตีตรงขวา) แล้วคลิกลบ

แสดงความสัมพันธ์ทั้งหมด

คลิกออกแบบ> ความสัมพันธ์ทั้งหมด

ดูความสัมพันธ์สำหรับตารางที่เฉพาะเจาะจง

เลือกตารางแล้วคลิกออกแบบ> ความสัมพันธ์โดยตรง

การดูความสัมพันธ์สำหรับตารางหนึ่งตารางโดยไม่ต้องดูความสัมพันธ์สำหรับตารางอื่น

คลิกออกแบบเครื่องมือ> >ล้างเค้าโครง เพิ่มตารางที่คุณต้องการดูความสัมพันธ์สำหรับ (การออกแบบ> ความสัมพันธ์>แสดงตาราง) แล้วคลิกออกแบบ> ความสัมพันธ์> ความสัมพันธ์โดยตรง

ปรับขนาดตารางเพื่อเปิดใช้งานเขตข้อมูลและความสัมพันธ์เพิ่มเติม

หมายเหตุ    จำเป็นต้องมีสิทธิ์การเข้าถึงสำหรับ Office ๓๖๕

เมื่อต้องการปรับขนาดตารางโดยอัตโนมัติให้คลิกขวาที่ตารางแล้วเลือกปรับขนาดให้พอดี หรือคลิกสองครั้งที่ขอบตารางบน:

  • ขวาเพื่อปรับขนาดตามแนวนอนตามความยาวของชื่อเขตข้อมูล

  • ล่างเพื่อปรับขนาดตามแนวตั้งตามจำนวนเขตข้อมูล

  • มุมล่างขวาเพื่อปรับขนาดตารางโดยอัตโนมัติทั้งในแนวนอนและแนวตั้ง (เทียบเท่ากับขนาดพอดี)

เลือกชุดย่อยของตาราง

หมายเหตุ    จำเป็นต้องมีสิทธิ์การเข้าถึงสำหรับ Office ๓๖๕

เพื่อช่วยให้คุณเน้นตารางบางอย่างและความสัมพันธ์ของพวกเขา:

  • CTRL + (เลือกหลายตาราง)

  • คลิกและลากกล่องรอบช่วงที่เลือกไว้ทั้งหมด

การดำเนินการทั้งสองนี้จะเน้นชุดย่อยของตารางที่มีเส้นขอบหนาขึ้น เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกให้คลิกภายนอกส่วนที่เลือก เมื่อต้องการย้ายส่วนที่เลือกให้คลิกแล้วลากไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่น

ใช้ล้อเลื่อนของเมาส์

หมายเหตุ    จำเป็นต้องมีสิทธิ์การเข้าถึงสำหรับ Office ๓๖๕

เลื่อนตามแนวตั้งโดยเลื่อนล้อเลื่อนของเมาส์ขึ้นหรือลง เลื่อนตามแนวนอนโดยการกด Shift แล้วเลื่อนล้อเลื่อนเมาส์ขึ้นหรือลง

ในตอนนี้คุณจะได้รับความเร็วสูงสุดในหน้าต่างความสัมพันธ์แล้วเรียนรู้วิธีการสร้างแก้ไขหรือลบความสัมพันธ์

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×