หน้าต่างความสัมพันธ์คืออะไร

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หน้าต่างความสัมพันธ์จะช่วยให้คุณกำหนด ความสัมพันธ์ ระหว่างรายการที่จัดเก็บไว้ในตาราง Access หลายตาราง โดยใช้งานได้ด้วยการคลิก เครื่องมือฐานข้อมูล > ความสัมพันธ์

ปุ่ม ความสัมพันธ์ บนแท็บ เครื่องมือฐานข้อมูล

ความสัมพันธ์จะเหมือนกับกฎที่ควบคุมวิธีการเชื่อมต่อข้อมูลในฐานข้อมูลของคุณ ในฐานข้อมูลประมวลผลใบสั่งนอร์มัลไลซ์ดี ตัวอย่างเช่น ส่วนมากคุณจะคุณจะมีข้อมูลลูกค้าในตารางหนึ่งและรายละเอียดใบสั่งซื้อในตารางอื่น คุณต้องการให้แน่ใจว่า ลูกค้าไม่ได้รับการแยกออกจากใบสั่งซื้อของพวกเขา ขวาได้อย่างไร และคุณไม่ต้องการให้ค่าลำดับการสร้างที่ไม่มีการเชื่อมต่อกับลูกค้าที่ถูกต้อง หน้าต่างความสัมพันธ์คือ ตำแหน่งที่คุณไปยังการตั้งค่ากฎเหล่านี้เพื่อที่จะนำไปใช้ตลอดทั้งฐานข้อมูลของคุณ

ถ้าคุณ สร้างแบบสอบถาม Access ก่อน คุณจะสังเกตเห็นว่าหน้าต่าง ความสัมพันธ์ จะดูเหมือนส่วนบนสุดของตัวสร้างแบบสอบถามต่อไปนี้

หน้าต่าง ความสัมพันธ์ ของ Access

ในหน้าต่าง ความสัมพันธ์ คุณสามารถใช้คำสั่งบนแท็บ ออกแบบ เพื่อเพิ่มตารางไปยังมุมมอง จากนั้นให้ลากเขตข้อมูลระหว่างตารางเพื่อตั้งค่าความสัมพันธ์ ในตัวอย่างนี้ ความสัมพันธ์อนุญาตให้ใบสั่งซื้อหลายรายการเชื่อมต่อกับลูกค้าแต่ละคน แต่จะป้องกันไม่ให้คุณสร้างใบสั่งซื้อให้กับลูกค้าที่ไม่มีอยู่ เมื่อคุณตั้งค่ากฎเหล่านี้ในหน้าต่าง ความสัมพันธ์ กฎเหล่านี้จะนำไปใช้กับทั้งฐานข้อมูล (ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณสร้างแบบสอบถามใหม่ การรวมจะถูกตั้งค่าตามกฎความสัมพันธ์ของคุณโดยอัตโนมัติ)

หมายเหตุ: การลบตารางจากหน้าต่างความสัมพันธ์จะไม่ลบกฎจากฐานข้อมูลของคุณ และจะไม่เอาความสัมพันธ์ที่คุณได้สร้างไว้แล้วออก

สิ่งที่คุณสามารถกระทำได้

งาน

ทำอย่างไร

เพิ่มตารางหรือแบบสอบถามลงในหน้าต่าง

คลิก ออกแบบ > แสดงตาราง เลือกตารางหรือแบบสอบถามที่คุณต้องการ จากนั้นคลิก เพิ่ม

ลบตารางหรือแบบสอบถามจากหน้าต่าง

เลือกตารางหรือแบบสอบถาม แล้วกด DELETE

ซ่อนตารางหรือแบบสอบถาม

คลิกขวาที่ตารางหรือแบบสอบถาม แล้วคลิก ซ่อนตาราง

สร้างความสัมพันธ์

ลากเขตข้อมูลจากตารางหรือแบบสอบถามหนึ่งไปยังเขตข้อมูลที่สัมพันธ์กันในตารางหรือแบบสอบถามอื่น

ตั้งค่าคุณสมบัติสำหรับความสัมพันธ์

คลิกขวาที่เส้นของความสัมพันธ์ระหว่างสองตาราง (อาจต้องลองคลิกสองสามครั้งถึงจะคลิกถูกเส้น) แล้วคลิก แก้ไขความสัมพันธ์

ลบความสัมพันธ์

คลิกขวาที่เส้นของความสัมพันธ์ระหว่างสองตาราง (อาจต้องลองคลิกสองสามครั้งถึงจะคลิกถูกเส้น) แล้วคลิก ลบ

แสดงความสัมพันธ์ทั้งหมด

คลิก ออกแบบ > ความสัมพันธ์ทั้งหมด

ดูความสัมพันธ์สำหรับตารางเฉพาะเจาะจง

เลือกตาราง แล้วคลิก ออกแบบ > ความสัมพันธ์โดยตรง

ดูความสัมพันธ์สำหรับตารางหนึ่งๆ โดยไม่ดูความสัมพันธ์สำหรับตารางอื่น

คลิก ออกแบบ > เครื่องมือ > ล้างเค้าโครง เพิ่มตารางที่คุณต้องการดูความสัมพันธ์สำหรับ (ออกแบบ > ความสัมพันธ์ > แสดงตาราง) แล้วคลิก ออกแบบ > ความสัมพันธ์ > ความสัมพันธ์โดยตรง

ตอนนี้คุณจัดการหน้าต่าง ความสัมพันธ์ ได้อย่างคล่องแคล่วแล้ว มาเรียนรู้วิธีการ การสร้าง แก้ไข หรือลบความสัมพันธ์ กันต่อ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×