ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

หน้าคุณสมบัติ stored Procedure (ADP)

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

(Microsoft SQL Server 2000 เท่านั้น) ประกอบด้วยตัวเลือกสำหรับการควบคุมลักษณะการทำงานของคำสั่งเดี่ยว stored procedure คุณกำลังสร้าง หรือปรับเปลี่ยน

กระบวนการ

แสดงชื่อของ stored procedure ปัจจุบัน ถ้าคุณยังไม่ได้บันทึกกระบวนงาน ชื่อเริ่มต้นจะปรากฏขึ้น คุณไม่สามารถเปลี่ยนชื่อในกล่องนี้ เมื่อต้องการกำหนดชื่อ เลือกบันทึก หรือบันทึกเป็น จากเมนูไฟล์

แสดงผลคอลัมน์ทั้งหมด

ระบุว่า คอลัมน์ทั้งหมดจากตารางทั้งหมดที่แสดงอยู่ในปัจจุบันจะอยู่ในผลลัพธ์ของกระบวนการ การเลือกตัวเลือกนี้จะเหมือนกับการระบุเครื่องหมายดอกจัน (*) แทนชื่อคอลัมน์แต่ละรายการในบานหน้าต่าง SQL

ค่าที่ไม่ซ้ำกัน

ระบุว่า คิวรีจะกรองออกจากรายการที่ซ้ำกันแถวจากผลลัพธ์ของกระบวนการ ตัวเลือกนี้จะมีประโยชน์ เมื่อคุณกำลังใช้เฉพาะบางอย่างของคอลัมน์จากตาราง และคอลัมน์เหล่านั้นอาจประกอบด้วยค่าที่ซ้ำกัน หรือ เมื่อกระบวนการเข้าร่วมอย่าง น้อยสองตารางสร้างแถวที่ซ้ำกันในชุดผลลัพธ์ เลือกตัวเลือกนี้จะเหมือนกับการแทรกคำ DISTINCT ลงในคำสั่งในบานหน้าต่าง SQL

ตั้งค่า NOCOUNT บน

ป้องกันไม่ให้ SQL Server รวมถึงข้อความที่ระบุจำนวนแถวที่ได้รับผลกระทบ ด้วยคำสั่ง SQL คำสั่งกลุ่มในเนื้อความของ stored procedure ในผลลัพธ์แบบสอบถาม เมื่อต้องการดูข้อความ ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้

จัดกลุ่มตามนามสกุล

ระบุว่า ตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับขั้นตอนที่เก็บไว้โดยยึดตามแบบสอบถามจะพร้อมใช้งานหรือไม่

  • ด้วยคิวบ์

ระบุว่า คิวรีรวมควรสร้างค่าสรุปสำหรับกลุ่มที่ระบุไว้ในส่วนคำสั่ง GROUP BY หรือไม่ กลุ่มจะถูกสร้างขึ้น โดยรวมอยู่ในส่วนคำสั่ง GROUP BY และใช้ฟังก์ชันการรวมแบบสอบถามเพื่อสร้างค่าสรุปสำหรับแถวรวม super-เพิ่มเติมแล้ว เลือกคอลัมน์ ตัวเลือกคิวบ์กับหลายมิติ การสร้างสรุปจากรวมทั้งหมดของฟังก์ชันการรวมและคอลัมน์ในแบบสอบถามได้

  • พร้อมกับ ROLLUP

ระบุว่า คิวรีรวมควรสร้างค่าสรุปสำหรับกลุ่มระบุไว้ในส่วนคำสั่ง GROUP BY หรือไม่ ตัวเลือกกับ ROLLUP คล้ายกับตัวเลือกคิวบ์ด้วย แต่สร้างสรุปสำหรับแต่ละชุดของแผนภูมิคอลัมน์และฟังก์ชันการรวมชนิดเดียวเท่านั้น

  • ทั้งหมด

ระบุว่า คิวรีรวมจะรวมแถวที่ซ้ำกันในสรุปหรือไม่

เจ้าของ

แสดงชื่อของเจ้าของ ชื่อเจ้าของบทบาท SQL Server หรือผู้ใช้ SQL Server ได้ รายการแบบหล่นลงประกอบด้วยผู้ใช้และบทบาทที่กำหนดไว้ในฐานข้อมูล ภายในรายการดรอปดาวน์ ผู้ใช้และบทบาทมีไอคอนที่แตกต่างกัน ไอคอนบทบาทแสดงหน้าตาแบบสอง ไอคอนผู้ใช้แสดงเฉพาะหนึ่ง

ด้านบน

(สำหรับ SQL Server 7.0 หรือสูงกว่าฐานข้อมูล) ระบุว่า stored procedure จะรวมไว้บนอนุประโยค ซึ่งส่งกลับเฉพาะแถวnแรกหรือเปอร์เซ็นต์nแรกของแถวในชุดผลลัพธ์ หรือไม่ ตามค่าเริ่มต้นคือ กระบวนงานส่งกลับแถวที่ 10 แรกในชุดผลลัพธ์

ใช้กล่องนี้เพื่อระบุจำนวนแถว เพื่อส่งกลับ หรือเมื่อต้อง การระบุเปอร์เซ็นต์แตกต่างกัน

  • เปอร์เซ็นต์

(สำหรับ SQL Server 7.0 หรือสูงกว่าฐานข้อมูล) ระบุว่า กระบวนรวมแบบ top คืนค่าเฉพาะตัวแรกnเปอร์เซ็นต์ของแถวในชุดผลลัพธ์หรือไม่

  • ด้วยเสมอ

(สำหรับ SQL Server 7.0 หรือสูงกว่าฐานข้อมูล) ระบุว่า กระบวนงานจะรวมส่วนคำสั่งด้วยเสมอ ด้วยเสมอจะเป็นประโยชน์มากถ้ากระบวนงานมีการเรียงลำดับและคำสั่ง top โดยยึดตามเปอร์เซ็นต์ ถ้าถูกตั้งค่าตัวเลือกนี้ และเปอร์เซ็นต์ตัดอยู่ตรงกลางของชุดของแถวที่มีค่าเหมือนกันในส่วนคำสั่ง by มุมมองถูกขยายเพื่อรวมแถวทั้งหมดดังกล่าว

ข้อคิดเห็นของ SQL

เมื่อต้องการใส่ข้อความในเขตข้อมูลนี้ คุณสามารถพิมพ์ลงไปโดยตรง หรือคุณสามารถใส่ข้อคิดเห็นในบานหน้าต่าง SQL เมื่อคุณใส่ข้อความลงในเขตข้อมูลนี้ได้โดยตรง คุณเพียงแค่พิมพ์ข้อความ แต่เมื่อคุณใส่ข้อความข้อคิดเห็นในบานหน้าต่าง SQL คุณต้องใช้อักขระตัวคั่นข้อคิดเห็น ตัวอย่าง:

/* This is comment text entered in the SQL pane */
This is comment text entered directly in the SQL Comment field.

คำอธิบาย

(SQL Server 2000 เท่านั้น)

เขตข้อมูลนี้แตกต่างจากเขตข้อมูลข้อคิดเห็น SQL ในสองวิธี ขั้นแรก ค่าของคำอธิบาย จะเก็บไว้ใน SQL Server เป็นคุณสมบัติเพิ่มเติม Second คุณไม่ใส่ค่าของคำอธิบาย จากบานหน้าต่าง SQL

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×