หน้าคุณสมบัติ stored Procedure (ADP)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

(Microsoft SQL Server 2000 เท่านั้น) ประกอบด้วยตัวเลือกสำหรับการควบคุมลักษณะการทำงานของคำสั่งเดี่ยว stored procedure คุณกำลังสร้าง หรือปรับเปลี่ยน

กระบวนงาน

แสดงชื่อของ stored procedure ปัจจุบัน ถ้าคุณยังไม่ได้บันทึกกระบวนงาน ชื่อเริ่มต้นจะปรากฏขึ้น คุณไม่สามารถเปลี่ยนชื่อในกล่องนี้ เมื่อต้องการกำหนดชื่อ เลือกบันทึก หรือบันทึกเป็น จากเมนูไฟล์

แสดงผลคอลัมน์ทั้งหมด

ระบุว่า คอลัมน์ทั้งหมดจากตารางทั้งหมดที่แสดงอยู่ในปัจจุบันจะอยู่ในผลลัพธ์ของกระบวนการ การเลือกตัวเลือกนี้จะเหมือนกับการระบุเครื่องหมายดอกจัน (*) แทนชื่อคอลัมน์แต่ละรายการในบานหน้าต่าง SQL

ค่าที่ไม่ซ้ำกัน

ระบุว่า คิวรีจะกรองออกจากรายการที่ซ้ำกันแถวจากผลลัพธ์ของกระบวนการ ตัวเลือกนี้จะมีประโยชน์ เมื่อคุณกำลังใช้เฉพาะบางอย่างของคอลัมน์จากตาราง และคอลัมน์เหล่านั้นอาจประกอบด้วยค่าที่ซ้ำกัน หรือ เมื่อกระบวนการเข้าร่วมอย่าง น้อยสองตารางสร้างแถวที่ซ้ำกันในชุดผลลัพธ์ เลือกตัวเลือกนี้จะเหมือนกับการแทรกคำ DISTINCT ลงในคำสั่งในบานหน้าต่าง SQL

ตั้งค่า NOCOUNT บน

ป้องกันไม่ให้ SQL Server รวมถึงข้อความที่ระบุจำนวนแถวที่ได้รับผลกระทบ ด้วยคำสั่ง SQL คำสั่งกลุ่มในเนื้อความของ stored procedure ในผลลัพธ์แบบสอบถาม เมื่อต้องการดูข้อความ ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้

จัดกลุ่มตามนามสกุล

ระบุว่า ตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับขั้นตอนที่เก็บไว้โดยยึดตามแบบสอบถามจะพร้อมใช้งานหรือไม่

  • ด้วยคิวบ์

ระบุว่า คิวรีรวมควรสร้างค่าสรุปสำหรับกลุ่มที่ระบุไว้ในส่วนคำสั่ง GROUP BY หรือไม่ กลุ่มจะถูกสร้างขึ้น โดยรวมอยู่ในส่วนคำสั่ง GROUP BY และใช้ฟังก์ชันการรวมแบบสอบถามเพื่อสร้างค่าสรุปสำหรับแถวรวม super-เพิ่มเติมแล้ว เลือกคอลัมน์ ตัวเลือกคิวบ์กับหลายมิติ การสร้างสรุปจากรวมทั้งหมดของฟังก์ชันการรวมและคอลัมน์ในแบบสอบถามได้

  • พร้อมกับ ROLLUP

ระบุว่า คิวรีรวมควรสร้างค่าสรุปสำหรับกลุ่มระบุไว้ในส่วนคำสั่ง GROUP BY ตัวกับ ROLLUP คล้ายกับตัวเลือกมีคิวบ์ แต่สร้างสรุปสำหรับแต่ละชุดของแผนภูมิคอลัมน์และฟังก์ชันการรวมชนิดเดียวเท่านั้น

  • ทั้งหมด

ระบุว่า รวมคิวรีจะรวมแถวที่ซ้ำสรุปหรือไม่

เจ้าของ

แสดงชื่อของเจ้าของ ชื่อเจ้าของบทบาท SQL Server หรือผู้ใช้ SQL Server ได้ รายการดรอปดาวน์ประกอบด้วยผู้ใช้และบทบาทที่กำหนดไว้ในฐานข้อมูล ภายในรายการดรอปดาวน์ ผู้ใช้และบทบาทมีไอคอนที่แตกต่างกัน ไอคอนบทบาทแสดงหน้าตาแบบสอง ไอคอนผู้ใช้แสดงเฉพาะหนึ่ง

ด้านบน

(สำหรับ SQL Server 7.0 หรือสูงกว่าฐานข้อมูล) ระบุว่า stored procedure รวมบนอนุประโยค ซึ่งส่งกลับเฉพาะแถวnแรกหรือnเปอร์เซ็นต์ของแถวแรกในชุดผลลัพธ์ ตามค่าเริ่มต้นคือ กระบวนงานส่งกลับแถวที่ 10 แรกในชุดผลลัพธ์

ใช้กล่องนี้เพื่อระบุจำนวนแถว เพื่อส่งกลับ หรือเมื่อต้อง การระบุเปอร์เซ็นต์แตกต่างกัน

  • เปอร์เซ็นต์

(สำหรับ SQL Server 7.0 หรือสูงกว่าฐานข้อมูล) ระบุว่า กระบวนรวมแบบ top คืนค่าเฉพาะตัวแรกnเปอร์เซ็นต์ของแถวในชุดผลลัพธ์หรือไม่

  • ด้วยเสมอ

(สำหรับ SQL Server 7.0 หรือสูงกว่าฐานข้อมูล) ระบุว่า กระบวนงานจะรวมส่วนคำสั่งด้วยเสมอ ด้วยเสมอจะเป็นประโยชน์มากถ้ากระบวนงานมีการเรียงลำดับและคำสั่ง top โดยยึดตามเปอร์เซ็นต์ ถ้าถูกตั้งค่าตัวเลือกนี้ และเปอร์เซ็นต์ตัดอยู่ตรงกลางของชุดของแถวที่มีค่าเหมือนกันในส่วนคำสั่ง by มุมมองถูกขยายเพื่อรวมแถวทั้งหมดดังกล่าว

ข้อคิดเห็นของ SQL

เมื่อต้องการใส่ข้อความในเขตข้อมูลนี้ คุณสามารถพิมพ์ลงไปโดยตรง หรือคุณสามารถใส่ข้อคิดเห็นในบานหน้าต่าง SQL เมื่อคุณใส่ข้อความลงในเขตข้อมูลนี้ได้โดยตรง คุณเพียงแค่พิมพ์ข้อความ แต่เมื่อคุณใส่ข้อความข้อคิดเห็นในบานหน้าต่าง SQL คุณต้องใช้อักขระตัวคั่นข้อคิดเห็น ตัวอย่าง:

/* This is comment text entered in the SQL pane */
This is comment text entered directly in the SQL Comment field.

คำอธิบาย

(SQL Server 2000 เท่านั้น)

เขตข้อมูลนี้แตกต่างจากเขตข้อมูลข้อคิดเห็น SQL ในสองวิธี ขั้นแรก ค่าของคำอธิบาย จะเก็บไว้ใน SQL Server เป็นคุณสมบัติเพิ่มเติม Second คุณไม่ใส่ค่าของคำอธิบาย จากบานหน้าต่าง SQL

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×