หน้าคุณสมบัติพารามิเตอร์ stored Procedure (ADP)

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

แสดงพารามิเตอร์กำหนดไว้สำหรับ stored procedure ที่คุณกำลังสร้าง แต่ละแถวของตารางประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับหนึ่งพารามิเตอร์เท่านั้น แต่ละพารามิเตอร์มีชื่อ ชนิดข้อมูล และเลือกค่าเริ่มต้น

คุณไม่สามารถสร้างพารามิเตอร์ใหม่กับหน้าคุณสมบัตินี้ คุณสามารถปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ที่มีอยู่เท่านั้น เมื่อต้องการสร้างพารามิเตอร์ใหม่ ใส่พารามิเตอร์ ในเซลล์คอลัมน์หรือเกณฑ์ของบานหน้าต่างเส้นตาราง หรือโดยตรง ในบานหน้าต่าง SQL

ชื่อ

คุณไม่สามารถแก้ไขชื่อพารามิเตอร์บนหน้าคุณสมบัตินี้ เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อพารามิเตอร์ คุณต้องแก้ไขทุกคำนั้นปรากฏในบานหน้าต่างเส้นตารางหรือบานหน้าต่าง SQL โปรดสังเกตว่าอักขระตัวแรกของทุกชื่อพารามิเตอร์ต้องอยู่ ในเครื่องหมาย at (@)

ชนิดข้อมูล

ชนิดข้อมูลปรากฏขึ้นในฟอร์มแบบบีบ ฟอร์มแบบบีบมีความกว้างของคอลัมน์ที่มากที่สุดในวงเล็บหลังชื่อของชนิดข้อมูล ตัวอย่าง:

varchar(50)

ค่าเริ่มต้น

ค่าเริ่มต้นไม่ทำก็

ถ้าคุณเปลี่ยนชนิดข้อมูลของพารามิเตอร์ ค่าเริ่มต้นที่มีอยู่จะถูกลบ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×