หน้าคุณสมบัติพารามิเตอร์ stored Procedure (ADP)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

แสดงพารามิเตอร์กำหนดไว้สำหรับ stored procedure ที่คุณกำลังสร้าง แต่ละแถวของตารางประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับหนึ่งพารามิเตอร์เท่านั้น แต่ละพารามิเตอร์มีชื่อ ชนิดข้อมูล และเลือกค่าเริ่มต้น

คุณไม่สามารถสร้างพารามิเตอร์ใหม่กับหน้าคุณสมบัตินี้ คุณสามารถปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ที่มีอยู่เท่านั้น เมื่อต้องการสร้างพารามิเตอร์ใหม่ ใส่พารามิเตอร์ ในเซลล์คอลัมน์หรือเกณฑ์ของบานหน้าต่างเส้นตาราง หรือโดยตรง ในบานหน้าต่าง SQL

ชื่อ

คุณไม่สามารถแก้ไขชื่อพารามิเตอร์บนหน้าคุณสมบัตินี้ เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อพารามิเตอร์ คุณต้องแก้ไขทุกคำนั้นปรากฏในบานหน้าต่างเส้นตารางหรือบานหน้าต่าง SQL โปรดสังเกตว่าอักขระตัวแรกของทุกชื่อพารามิเตอร์ต้องอยู่ ในเครื่องหมาย at (@)

ชนิดข้อมูล

ชนิดข้อมูลปรากฏขึ้นในฟอร์มแบบบีบ ฟอร์มแบบบีบมีความกว้างของคอลัมน์ที่มากที่สุดในวงเล็บหลังชื่อของชนิดข้อมูล ตัวอย่าง:

varchar(50)

ค่าเริ่มต้น

ค่าเริ่มต้นไม่ทำก็

ถ้าคุณเปลี่ยนชนิดข้อมูลของพารามิเตอร์ ค่าเริ่มต้นที่มีอยู่จะถูกลบ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×