หน้าคุณสมบัติดัชนี/คีย์ (ADP)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เพจนี้คุณสมบัติที่ประกอบด้วยชุดคุณสมบัติสำหรับดัชนี คีย์หลัก และข้อจำกัดเฉพาะที่แนบมากับตาราง ในไดอะแกรมฐานข้อมูลของคุณ หรือ ในตัวออก แบบตาราง ดัชนีและข้อจำกัดจะไม่แสดงแบบกราฟิกในไดอะแกรมฐานข้อมูล

ชื่อตาราง

แสดงชื่อของตารางในตัวออกแบบตารางหรือตารางที่เลือกในไดอะแกรมฐานข้อมูลของคุณ ถ้ามีเลือกหลายตารางในฐานข้อมูลไดอะแกรมของคุณ เฉพาะชื่อของตารางแรกสามารถมองเห็นได้

ดัชนีที่เลือก

แสดงชื่อของดัชนีแรกสำหรับตารางในตัวออกแบบตารางหรือตารางที่เลือกในไดอะแกรมฐานข้อมูลของคุณ ถ้ามีเลือกหลายตารางในไดอะแกรมฐานข้อมูลของคุณ เฉพาะชื่อของดัชนีแรกสำหรับตารางแรกจะมองเห็นได้ ต้องการแสดงคุณสมบัติสำหรับดัชนีอื่น ขยายรายการดรอปดาวน์

ชนิด

แสดงชนิดวัตถุดัชนีหรือแป้นสำหรับตารางที่เลือก: ดัชนี คีย์หลัก หรือข้อจำกัดที่ไม่ซ้ำกัน

ใหม่

เลือกปุ่มนี้เพื่อสร้างดัชนีใหม่ คีย์ หรือข้อจำกัดที่ไม่ซ้ำสำหรับตารางฐานข้อมูลที่เลือก

ลบ

เลือกปุ่มนี้เพื่อเอาตัวเลือกคอลัมน์ดัชนี คีย์ หรือข้อจำกัดจากตาราง

หมายเหตุ: ถ้าคุณพยายามลบคีย์หลักที่มีส่วนร่วมในความสัมพันธ์ ข้อความปรากฏขึ้นถามคุณว่า ต้องการลบที่ความสัมพันธ์ทั้งหมด เกินไป คุณไม่สามารถลบคีย์หลักโดยไม่ต้องลบความสัมพันธ์ที่มีส่วนร่วมใน

ชื่อดัชนี

แสดงชื่อของดัชนีที่เลือก คุณสามารถเปลี่ยนชื่อดัชนีได้ โดยใส่ชื่อใหม่ในกล่องนี้

ชื่อลำดับคอลัมน์

(Microsoft SQL Server 2000 เท่านั้น) แสดงคอลัมน์ที่สนับสนุนดัชนี คีย์หลัก หรือข้อจำกัด ด้านไม่ซ้ำกัน พร้อม ด้วยว่าค่าแต่ละคอลัมน์ถูกจัดเรียงตาม ลำดับภายในรายการ คุณสามารถเพิ่ม เปลี่ยน หรือเอาชื่อคอลัมน์ในรายการนี้ คุณยังสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าน้อยไปหามาก/จากมากไปน้อยสำหรับแต่ละคอลัมน์

กลุ่มแฟ้มของดัชนี

เลือกชื่อของกลุ่มไฟล์ที่คุณต้องการเก็บดัชนีที่เลือก คุณต้องมีอย่างน้อยหนึ่งกลุ่มแฟ้มที่ผู้ใช้กำหนดเองสำหรับการตั้งค่านี้เพื่อเปิดใช้งาน ตั้งค่านี้จะพร้อมใช้งานสำหรับ SQL Server 7.0 หรือสูงกว่าฐานข้อมูลเท่านั้น ถ้าคุณสร้างวัตถุฐานข้อมูล และระบุกลุ่มของไฟล์ SQL Server จะกำหนดดังกล่าวลงในกลุ่มไฟล์เริ่มต้น เริ่มต้น กลุ่มไฟล์เริ่มต้นคือ กลุ่มแฟ้มหลัก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้าง และใช้กลุ่มไฟล์ ดูเอกสาร SQL Server ของคุณ

สร้างเฉพาะ

เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการสร้างข้อจำกัดที่ไม่ซ้ำกันหรือดัชนีสำหรับตารางฐานข้อมูลที่เลือก ระบุว่า คุณกำลังสร้างข้อจำกัดหรือดัชนี ด้วยการเลือกปุ่มข้อจำกัด หรือดัชนี

  • ละเว้นคีย์ที่ซ้ำกัน     ถ้าคุณสร้างดัชนีที่ไม่ซ้ำกัน คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกนี้เพื่อควบคุมวิธี SQL Server ตอบสนองแถวที่มีค่าคีย์เท่ากับค่าจะถูกแทรกในระหว่างการดำเนินการแทรกจำนวนมาก ถ้าคุณเลือกที่ละเว้นซ้ำคีย์ SQL Server จะออกข้อความคำเตือน ละเว้นแถวเข้ามาเอง และพยายามแทรกแถวที่เหลือจำนวนมาก แทรกการดำเนินการ ถ้าคุณไม่ได้เลือกละเว้นซ้ำคีย์ SQL Server จะปัญหาข้อผิดพลาด และคืนค่าการดำเนินการแทรกจำนวนมากทั้งหมด

เติมค่า factor

แสดงตัวคูณการเติมที่ระบุวิธีแบบเต็มหน้าแต่ละดัชนีสามารถ ถ้าไม่ได้ระบุค่า factor เติม คูณเติมเริ่มต้นของฐานข้อมูลจะใช้นั้น

ดัชนีแป้นกด

ถ้าคุณได้ระบุค่า Factor เติมที่มากกว่าศูนย์เปอร์เซ็นต์ และ คุณเลือกตัวเลือกในการสร้างดัชนีที่ไม่ซ้ำกัน คุณสามารถบอกได้ว่า SQL Server เพื่อใช้เปอร์เซ็นต์เดียวกัน คุณระบุไว้ในค่า Factor เติมเป็นพื้นที่ที่จะปล่อยให้เปิดบนแต่ละประกอบการ ตามค่าเริ่มต้น SQL Server ตั้งค่าขนาดแบบสองแถวดัชนี

สร้างเป็นภูมิ

เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการสร้างดัชนีกลุ่มสำหรับตารางฐานข้อมูลที่เลือก

ไม่ recompute สถิติโดยอัตโนมัติ

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อบอก SQL Server เพื่อใช้สถิติที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้ ตัวเลือกนี้ พร้อมใช้งานเฉพาะสำหรับ SQL Server 7.0 และฐานข้อมูลที่สูงกว่า อาจลดประสิทธิภาพการทำงานแบบสอบถาม แต่จะช่วยทำการดำเนินการสร้างดัชนี

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกนี้ ดูเอกสาร SQL Server ของคุณ

ข้อความตรวจสอบ

(SQL Server 2000 เท่านั้น) แสดงข้อความที่จะแสดงให้ผู้ใช้เมื่อใดก็ ตามที่มีใส่แถวที่ละเมิดดัชนี คีย์ หรือข้อจำกัด

สำหรับ SQL Server 6.5 จะแสดงตัวเลือกต่อไปนี้

ตัวเลือกข้อมูลเรียงลำดับ

ระบุวิธีข้อมูลถูกเรียงลำดับในดัชนีเป็นระเบียนจะถูกเพิ่มลงในดัชนี

  • เรียงลำดับข้อมูล     ค่าเริ่มต้น จัดระเบียบข้อมูลในการเรียงลำดับ

  • ข้อมูลถูกเรียงลำดับแล้ว     ยอมรับลำดับของข้อมูลที่มีอยู่

  • จัดระเบียบเรียงลำดับข้อมูล     ทำงานข้อมูลเรียงลำดับ เลือกตัวเลือกนี้ เช่น เมื่อตารางจะถูกแยกเป็นส่วน หรือใน การสร้างดัชนีกลุ่ม

ทำซ้ำแถวตัวเลือก

ระบุวิธีดัชนีควรจัดการแถวที่ซ้ำกัน

  • ไม่อนุญาตให้แถวที่ซ้ำกัน     ค่าเริ่มต้น ป้องกันดัชนีไม่ถูกบันทึกไว้ถ้ามีแถวที่ซ้ำ ถ้ามีแถวที่ซ้ำกัน ข้อผิดพลาดปรากฏขึ้น

  • ละเว้นแถวที่ซ้ำกัน     ลบสำเนาแถวจากดัชนีจะถูกสร้างขึ้น

  • อนุญาตให้มีแถวที่ซ้ำกัน     สร้างดัชนี แม้ว่ามีแถวที่ซ้ำกัน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×