หน้าคุณสมบัติข้อมูล (ADP)

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

(Microsoft SQL Server 2000 เท่านั้น) นำไปใช้กับตาราง มุมมอง กระบวนงานที่เก็บคำสั่งเดี่ยว และฟังก์ชันในเส้น แสดงคุณสมบัติเกี่ยวกับการกรอง จัดลำดับ และแผ่นข้อมูลย่อย

ชื่อตาราง

ปรากฏก็ต่อเมื่อคุณกำลังทำงานบนตาราง แสดงชื่อของตาราง ถ้าคุณกำลังทำงานในไดอะแกรมฐานข้อมูล และตารางมากกว่าหนึ่งถูกเลือกไว้ใน เฉพาะชื่อของตารางแรกจะมองเห็นได้

ชื่อวัตถุ

นำไปใช้เฉพาะถ้าคุณกำลังทำงานบนมุมมอง คำสั่งเดี่ยวเก็บกระบวนการ หรือฟังก์ชันอินไลน์ แสดงชื่อของวัตถุคุณกำลังทำงานอยู่

ตัวกรอง

แสดงเกณฑ์การเลือกฝั่งไคลเอ็นต์ — เกณฑ์ที่ถูกนำไปใช้หลังจากที่ชุดผลลัพธ์จะส่งกลับจากฐานข้อมูล คุณสมบัตินี้คือ นิพจน์สตริงประกอบด้วยคำสั่ง where โดยไม่มีคำสำคัญ

ลำดับตาม

แสดงเงื่อนไขการเรียงลำดับฝั่งไคลเอ็นต์ — เรียงลำดับชุดผลลัพธ์จะส่งกลับจากฐานข้อมูลระเบียน คุณสมบัตินี้คือ นิพจน์ที่คือชื่อของเขตข้อมูลหนึ่งหรือหลายเขตข้อมูลที่คุณต้องการเรียงลำดับระเบียน เมื่อคุณใช้เขตข้อมูลมากกว่าหนึ่งชื่อ แยกชื่อ ด้วยเครื่องหมายจุลภาค () ถ้าคุณต้องการเรียงลำดับระเบียนเรียงลำดับ พิมพ์ DESC ที่ส่วนท้ายของสตริงที่นิพจน์

ชื่อแผ่นข้อมูลย่อย

ระบุ หรือกำหนดตารางหรือคิวรีที่ถูกผูกไว้กับแผ่นข้อมูลย่อย เลือก[อัตโนมัติ] เพื่อระบุว่า Access จะใช้ความสัมพันธ์ที่มีอยู่ในฐานข้อมูลเพื่อกำหนดว่าตารางเมื่อต้องการผูกกับแผ่นข้อมูลย่อย

เชื่อมโยงเขตข้อมูลลูก

แสดงรายการของการเชื่อมโยงเขตข้อมูลในแผ่นข้อมูลย่อย เขตข้อมูลคุณรายการต่อไปนี้ควรตรงกับเขตข้อมูลคุณใส่ในตัวควบคุมลิงก์เขตข้อมูลหลัก

ลิงก์เขตข้อมูลหลัก

แสดงรายการของการเชื่อมโยงเขตข้อมูลหรือตัวควบคุมในตาราง ดู stored procedure หรือฟังก์ชันในบรรทัดที่ประกอบด้วยแผ่นข้อมูลย่อย เขตข้อมูลคุณรายการต่อไปนี้ควรตรงกับเขตข้อมูลคุณใส่ในตัวควบคุมที่เชื่อมโยงเขตข้อมูลลูก แต่ละคู่ตรงกัน (ต้นแบบ ลูก) เขตข้อมูลที่จำเป็นต้องมีชื่อเดียวกัน แต่จะต้องประกอบด้วยชนิดข้อมูลเดียวกัน และมีชนิดข้อมูลเดียวกัน หรือเข้ากันได้และขนาดของเขตข้อมูล

ความสูงแผ่นข้อมูลย่อย

แสดงความสูงเริ่มต้นจะแสดงในแผ่นข้อมูลย่อย ถ้าแผ่นข้อมูลย่อยประกอบด้วยแถวมากกว่าความสูงเริ่มต้นเหมาะสมกับ แผ่นข้อมูลย่อยที่ปรากฏขึ้นพร้อมแถบเลื่อนแนวตั้ง

ขยายแผ่นข้อมูลย่อย

บ่งชี้สถานะที่บันทึกไว้ของแผ่นข้อมูลย่อยทั้งหมดภายในตาราง ดู คำสั่งเดี่ยว stored procedure หรือฟังก์ชันอินไลน์ ใช่หมายความว่าขยาย หมายความว่าไม่มี unexpanded ออก

มุมมองเริ่มต้น

แสดงมุมมองที่ใช้เพื่อแสดงแผ่นข้อมูลย่อยเมื่อผู้ใช้เปิดวัตถุ หรือฝังเป็นฟอร์มย่อยหรือรายงานย่อย ตัวเลือกของคุณมีแผ่นข้อมูล PivotTable หรือ PivotChart

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×