หน้าคุณสมบัติข้อมูล (ADP)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

(Microsoft SQL Server 2000 เท่านั้น) นำไปใช้ กับตาราง มุมมอง กระบวนงานที่เก็บคำสั่งเดี่ยว ฟังก์ชันอินไลน์ แสดงคุณสมบัติเกี่ยวกับการกรอง ลำดับ และแผ่นข้อมูลย่อย

ชื่อตาราง

ปรากฏเฉพาะถ้าคุณกำลังทำงานกับตาราง แสดงชื่อของตาราง ถ้าคุณกำลังทำงานในไดอะแกรมฐานข้อมูล และตารางมากกว่าหนึ่งถูกเลือกไว้ใน เฉพาะชื่อของตารางแรกจะมองเห็นได้

ชื่อวัตถุ

นำไปใช้เฉพาะถ้าคุณกำลังทำงานบนมุมมอง คำสั่งเดี่ยวเก็บกระบวนการ หรือฟังก์ชันอินไลน์ แสดงชื่อของวัตถุคุณกำลังทำงานอยู่

ตัวกรอง

แสดงเกณฑ์การเลือกฝั่งไคลเอ็นต์ — เกณฑ์ที่ถูกนำไปใช้หลังจากที่ชุดผลลัพธ์จะส่งกลับจากฐานข้อมูล คุณสมบัตินี้คือ นิพจน์สตริงประกอบด้วยคำสั่ง where โดยไม่มีคำสำคัญ

ลำดับตาม

แสดงเงื่อนไขการเรียงลำดับฝั่งไคลเอ็นต์ — เรียงลำดับชุดผลลัพธ์จะส่งกลับจากฐานข้อมูลระเบียน คุณสมบัตินี้คือ นิพจน์ที่คือชื่อของเขตข้อมูลหนึ่งหรือหลายเขตข้อมูลที่คุณต้องการเรียงลำดับระเบียน เมื่อคุณใช้เขตข้อมูลมากกว่าหนึ่งชื่อ แยกชื่อ ด้วยเครื่องหมายจุลภาค () ถ้าคุณต้องการเรียงลำดับระเบียนเรียงลำดับ พิมพ์ DESC ที่ส่วนท้ายของสตริงที่นิพจน์

ชื่อแผ่นข้อมูลย่อย

ระบุ หรือกำหนดตารางหรือคิวรีที่ถูกผูกไว้กับแผ่นข้อมูลย่อย เลือก[อัตโนมัติ] เพื่อระบุว่า Access จะใช้ความสัมพันธ์ที่มีอยู่ในฐานข้อมูลเพื่อกำหนดว่าตารางใดที่สามารถผูกกับแผ่นข้อมูลย่อย

เชื่อมโยงเขตข้อมูลลูก

แสดงรายการของการเชื่อมโยงเขตข้อมูลในแผ่นข้อมูลย่อย เขตข้อมูลคุณรายการต่อไปนี้ควรตรงกับเขตข้อมูลคุณใส่ในตัวควบคุมลิงก์เขตข้อมูลหลัก

ลิงก์เขตข้อมูลหลัก

แสดงรายการของการเชื่อมโยงเขตข้อมูลหรือตัวควบคุมในตาราง ดู stored procedure หรือฟังก์ชันในบรรทัดที่ประกอบด้วยแผ่นข้อมูลย่อย เขตข้อมูลคุณรายการต่อไปนี้ควรตรงกับเขตข้อมูลคุณใส่ในตัวควบคุมที่เชื่อมโยงเขตข้อมูลลูก แต่ละคู่ตรงกัน (ต้นแบบ ลูก) เขตข้อมูลที่จำเป็นต้องมีชื่อเดียวกัน แต่จะต้องประกอบด้วยชนิดข้อมูลเดียวกัน และมีชนิดข้อมูลที่เข้ากันได้ หรือเดียวกันและขนาดเขตข้อมูล

ความสูงแผ่นข้อมูลย่อย

แสดงความสูงเริ่มต้นจะแสดงในแผ่นข้อมูลย่อย ถ้าแผ่นข้อมูลย่อยประกอบด้วยแถวมากกว่าความสูงเริ่มต้นเหมาะสมกับ แผ่นข้อมูลย่อยที่ปรากฏขึ้นพร้อมแถบเลื่อนแนวตั้ง

ขยายแผ่นข้อมูลย่อย

บ่งชี้สถานะที่บันทึกไว้ของแผ่นข้อมูลย่อยทั้งหมดภายในตาราง ดู คำสั่งเดี่ยว stored procedure หรือฟังก์ชันอินไลน์ ใช่เฉลี่ยขยาย หมายความว่าไม่มี unexpanded ออก

มุมมองเริ่มต้น

แสดงมุมมองที่ใช้เพื่อแสดงแผ่นข้อมูลย่อยเมื่อผู้ใช้เปิดวัตถุ หรือฝังเป็นฟอร์มย่อยหรือรายงานย่อย ตัวเลือกของคุณมีแผ่นข้อมูล PivotTable หรือ PivotChart

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×