หน้าคุณสมบัติของตาราง (ADP)

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เพจนี้คุณสมบัติที่ประกอบด้วยชุดคุณสมบัติสำหรับตารางในฐานข้อมูลของคุณ

ตารางที่เลือก

แสดงชื่อของตารางในตัวออกแบบตารางหรือตารางที่เลือกในไดอะแกรมฐานข้อมูลของคุณ ถ้ามีเลือกหลายตารางในไดอะแกรมฐานข้อมูลของคุณ เฉพาะชื่อของตารางแรกในส่วนที่เลือกของคุณจะมองเห็นได้ ขยายรายการเพื่อเลือกตารางคุณต้องการตรวจสอบ หรือปรับเปลี่ยนคุณสมบัติที่แตกต่างกัน

เจ้าของ

แสดงชื่อของตารางเจ้าของ ชื่อเจ้าของบทบาท Microsoft SQL Server หรือผู้ใช้ SQL Server ได้ รายการแบบหล่นลงประกอบด้วยผู้ใช้และบทบาทที่กำหนดไว้ในฐานข้อมูล ภายในรายการดรอปดาวน์ ผู้ใช้และบทบาทมีไอคอนที่แตกต่างกัน ไอคอนบทบาทแสดงหน้าตาแบบสอง ไอคอนผู้ใช้แสดงเฉพาะหนึ่ง

ชื่อตาราง

แสดงชื่อของตารางที่เลือก เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อตาราง ใส่ชื่อใหม่ในกล่องนี้

คอลัมน์ของข้อมูลเฉพาะตัวของตาราง

แสดงคอลัมน์ที่ใช้ SQL Server เป็นคอลัมน์ของข้อมูลเฉพาะตัวของตาราง เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงคอลัมน์ข้อมูลเฉพาะตัว เลือกจากรายการดรอปดาวน์ ภายในรายการดรอปดาวน์ คุณสามารถเลือกรายการว่างเปล่าเพื่อระบุว่า ตารางมีคอลัมน์ไม่มีข้อมูลเฉพาะตัว

คอลัมน์ ROWGUID ตาราง

(SQL Server 7.0 หรือใหม่กว่าเท่านั้น) แสดงคอลัมน์ที่ใช้ SQL Server เป็นคอลัมน์ ROWGUID ของตาราง เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงคอลัมน์ ROWGUID เลือกจากรายการดรอปดาวน์ ภายในรายการดรอปดาวน์ คุณสามารถเลือกรายการว่างเปล่าเพื่อระบุว่า ตารางมีคอลัมน์ ROWGUID ไม่มี

กลุ่มแฟ้มของตาราง

เลือกชื่อของกลุ่มไฟล์ที่คุณต้องการเก็บข้อมูลในตารางที่เลือก คุณต้องมีอย่างน้อยหนึ่งกลุ่มแฟ้มที่ผู้ใช้กำหนดเองสำหรับการตั้งค่านี้เพื่อเปิดใช้งาน ตั้งค่านี้จะพร้อมใช้งานสำหรับ SQL Server 7.0 หรือสูงกว่าฐานข้อมูลเท่านั้น ถ้าคุณสร้างวัตถุฐานข้อมูล และระบุกลุ่มของไฟล์ SQL Server จะกำหนดดังกล่าวลงในกลุ่มไฟล์เริ่มต้น เริ่มต้น กลุ่มไฟล์เริ่มต้นคือ กลุ่มแฟ้มหลัก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้าง และใช้กลุ่มไฟล์ ดูเอกสาร SQL Server ของคุณ

กลุ่มแฟ้มข้อความ

เลือกชื่อของกลุ่มไฟล์ที่คุณต้องการเก็บข้อความและรูปภาพจากตารางที่เลือก คุณต้องมีอย่างน้อยหนึ่งกลุ่มแฟ้มที่ผู้ใช้กำหนดเองสำหรับการตั้งค่านี้เพื่อเปิดใช้งาน ตั้งค่านี้จะพร้อมใช้งานสำหรับ SQL Server 7.0 หรือสูงกว่าฐานข้อมูลเท่านั้น ถ้าคุณสร้างวัตถุฐานข้อมูล และระบุกลุ่มของไฟล์ SQL Server จะกำหนดดังกล่าวลงในกลุ่มไฟล์เริ่มต้น เริ่มต้น กลุ่มไฟล์เริ่มต้นคือ กลุ่มแฟ้มหลัก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้าง และใช้กลุ่มไฟล์ ดูเอกสาร SQL Server ของคุณ

คำอธิบาย

คุณสามารถใส่ข้อความใด ๆ ในเขตข้อมูลนี้ ใช้ข้อความที่คุณใส่เป็น SQL Server 2000 ที่คุณสมบัติเพิ่มเติม เขตข้อมูลนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อคุณเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล SQL Server 2000

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×