หน้าคุณสมบัติของความสัมพันธ์ (ADP)

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เพจนี้คุณสมบัติที่ประกอบด้วยชุดคุณสมบัติสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างตารางในฐานข้อมูลของคุณ

ชื่อตาราง

แสดงชื่อของตารางในตัวออกแบบตารางหรือตารางที่เลือกในไดอะแกรมฐานข้อมูลของคุณ ถ้ามีเลือกหลายตารางในไดอะแกรมฐานข้อมูลของคุณ เฉพาะชื่อของตารางแรกจะมองเห็นได้

ความสัมพันธ์ที่เลือก

แสดงชื่อของความสัมพันธ์ที่เลือกในไดอะแกรมฐานข้อมูลของคุณ ถ้ามีเลือกมากกว่าหนึ่งความสัมพันธ์ในไดอะแกรมฐานข้อมูลของคุณ เฉพาะชื่อของความสัมพันธ์แรกในส่วนที่เลือกของคุณจะมองเห็นได้ ขยายรายการเพื่อดู หรือแก้ไขคุณสมบัติของความสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน

แต่ละรายการในรายการดรอปดาวน์จะนำหน้า ด้วยไอคอน ไอคอนรูปกุญแจตัวบ่งชี้ว่า ตารางที่มีส่วนร่วมในความสัมพันธ์เป็นตารางที่อ้างถึง ไอคอนอนันต์หมายความว่า ตารางที่มีส่วนร่วมเป็นตารางอ้างอิง (ตารางที่อ้างอิงมีความสัมพันธ์ foreign key จำกัด)

ใหม่

เลือกปุ่มนี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ใหม่สำหรับตารางฐานข้อมูลที่เลือก

ลบ

เลือกปุ่มนี้เพื่อเอาความสัมพันธ์ที่เลือกออกจากฐานข้อมูล

ชื่อของความสัมพันธ์

แสดงชื่อของความสัมพันธ์ที่เลือก คุณสามารถเปลี่ยนชื่อความสัมพันธ์ โดยใส่ชื่อใหม่ในกล่องนี้

ตารางคีย์หลัก

แสดงชื่อของตารางคีย์หลักในความสัมพันธ์ ตามคอลัมน์ที่ประกอบขึ้นคีย์หลัก

ตาราง foreign key

แสดงชื่อของตาราง foreign key ในความสัมพันธ์ ตามคอลัมน์ที่ประกอบขึ้น foreign key

ตรวจสอบข้อมูลที่มีอยู่ในการสร้าง

ข้อจำกัดนำไปใช้กับข้อมูลที่มีอยู่แล้วในฐานข้อมูลเมื่อความสัมพันธ์จะถูกเพิ่มลงในตาราง foreign key

บังคับให้มีความสัมพันธ์การจำลองแบบ

ใช้ข้อจำกัดเมื่อตาราง foreign key ถูกคัดลอกไปยังฐานข้อมูลอื่น

บังคับให้มีความสัมพันธ์สำหรับการแทรกและการปรับปรุง

ข้อจำกัดนำไปใช้กับข้อมูลที่จะแทรก ลบ หรือปรับปรุงในตาราง foreign key นอกจากนี้ ป้องกันแถวในตารางคีย์หลักถูกลบเมื่อมีแถวตรงกันในตาราง foreign key

  • อัปเดตเขตข้อมูลที่เกี่ยวข้องของสิ่งที่เกี่ยวข้อง

(Microsoft SQL Server 2000 เท่านั้น) แนะนำให้ฐานข้อมูลเพื่อปรับปรุงค่า foreign key ของความสัมพันธ์นี้โดยอัตโนมัติเมื่อใดก็ ตามที่สามารถปรับปรุงค่าคีย์หลัก

  • สิ่งที่เกี่ยวข้องลบเขตข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

(SQL Server 2000 เท่านั้น) แนะนำให้ฐานข้อมูลเมื่อต้องการลบแถวของตาราง foreign key โดยอัตโนมัติเมื่อใดก็ ตามที่อ้างถึงแถวของตารางคีย์หลักจะถูกลบ

ข้อความตรวจสอบ

(SQL Server 2000 เท่านั้น) แสดงข้อความที่จะแสดงให้ผู้ใช้เมื่อใดก็ ตามที่มีใส่แถวที่ละเมิดข้อจำกัด foreign key

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×