ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

หน่วยวัดใน Power Pivot

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

การวัด ยัง เรียกว่าหน่วยวัดใน Power Pivot ใน Excel 2013 จะคำนวณที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลของคุณ ตัวอย่างที่พบโดยทั่วไปในรายงาน business รวมผลรวม ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด หรือต่ำ นับ หรือคำนวณขั้นสูงยิ่งขึ้นที่คุณสร้างโดยใช้สูตรData Analysis Expressions (DAX)

ใน PivotTable, PivotChart หรือรายงาน การวัดจะถูกวางในพื้นที่ค่า ตำแหน่งที่ป้ายชื่อแถวและคอลัมน์ที่ล้อมรอบจะกำหนดบริบทของค่า ตัวอย่าง ถ้าคุณกำลังวัดยอดขายตามปี (ภายในคอลัมน์) และภูมิภาค (บนแถว), ค่าของหน่วยวัดถูกคำนวณตามปีและภูมิภาค ค่าของการวัดจากการเปลี่ยนแปลงในการตอบสนองเลือกบนแถว คอลัมน์ และตัว กรอง อนุญาตให้มีการสำรวจข้อมูลแบบเฉพาะกิจเสมอ

ในขณะที่การวัดและคอลัมน์จากการคำนวณจะคล้ายกับที่ทั้งสองจะยึดตามสูตร แตกต่างในวิธีการใช้ การวัดบ่อยที่สุดไว้ในพื้นที่ค่า ของรายงาน PivotTable หรือ PivotChart คอลัมน์จากการคำนวณจะใช้เมื่อคุณต้องการวางผลลัพธ์จากการคำนวณในพื้นที่อื่นของ PivotTable (เช่นคอลัมน์หรือแถว ใน PivotTable หรือ บนแกนใน PivotChart) จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อทำความเข้าใจเมื่อใดจะใช้หน่วยวัดแทนที่เป็นคอลัมน์จากการคำนวณและกลับกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูการคำนวณใน Power Pivotและคอลัมน์จากคำนวณใน Power Pivot

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการวัด

การวัดได้โดยนัย หรือโดย ชัดเจน ซึ่งมีผลต่อวิธีที่คุณใช้การได้ ใน PivotTable หรือ PivotChart และแอปพลิเคชันอื่น ๆ ที่ใช้ในPower Pivot ตัวแบบข้อมูลเป็นแหล่งข้อมูล

เขตข้อมูลจากการคำนวณโดยนัย

การวัดโดยนัยจะถูกสร้างขึ้น ด้วย Excel เมื่อคุณลากเขตข้อมูลจากการ เช่นยอดขาย ไปยังพื้นที่ค่า ของรายการเขตข้อมูล PivotTable เนื่องจากหน่วยวัดแบบโดยนัยจะถูกสร้างขึ้น ด้วย Excel คุณอาจไม่ทราบว่า หน่วยวัดใหม่ถูกสร้างขึ้น แต่ถ้าคุณตรวจสอบรายการค่าใกล้ชิด คุณจะเห็นว่า เขตข้อมูลยอดขาย จะเป็นวัดชื่อผลรวมของยอดขาย และปรากฏขึ้นพร้อมชื่อนั้นในทั้งพื้นที่ค่า ของรายการเขตข้อมูล PivotTable และ ใน PivotTable ตัวเอง

การวัดโดยนัยที่สร้างขึ้นใน PivotTable

เขตข้อมูลจากการคำนวณโดยนัย

การวัดโดยนัยสามารถใช้การรวมแบบมาตรฐาน (SUM, COUNT, MIN, MAX, DISTINCTCOUNT หรือ AVG), และต้องใช้รูปแบบข้อมูลกำหนดไว้สำหรับการรวมนั้น นอกจากนี้ หน่วยวัดแบบโดยนัยสามารถเท่านั้นสามารถใช้ PivotTable หรือแผนภูมิที่ถูกสร้างขึ้น

การวัดโดยนัยอย่างใกล้ชิดเป็นพร้อม ด้วยเขตข้อมูลที่ยึด ผลกระทบต่อวิธีลบ หรือปรับเปลี่ยนหน่วยวัดในภายหลัง

เขตข้อมูลจากการคำนวณโดยชัดเจน

การวัดชัดเจนจะถูกสร้างขึ้น โดยคุณเมื่อคุณพิมพ์ หรือเลือกสูตรในเซลล์ในพื้นที่การคำนวณ หรือใช้คุณลักษณะผลรวมอัตโนมัติในหน้าต่างPower Pivot คุณสร้างการวัดส่วนใหญ่จะเป็นแบบตายตัว

สร้างขึ้นในPower Pivot พื้นที่การคำนวณการวัดแบบตายตัว

เขตข้อมูลจากการคำนวณโดยชัดเจน

สามารถใช้ได้วัดชัดเจน โดย PivotTable ใด ๆ หรือรายงาน PivotChart ในเวิร์กบุ๊ก และ ด้วย Power View ยิ่งไปกว่า พวกเขาสามารถขยายจะกลายเป็น KPI หรือใช้หนึ่งในสตริงที่มากมายที่พร้อมใช้งานข้อมูลตัวเลขสำหรับการจัดรูปแบบ คำสั่งเมนูบริบทสำหรับKPI ที่สร้าง และจัดรูปแบบ จะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อคุณกำลังใช้มีเขตข้อมูลจากการคำนวณโดยนัย

หมายเหตุ: เมื่อคุณใช้การวัด KPI คุณไม่สามารถใช้ได้สำหรับการคำนวณอื่น ๆ คุณต้องทำสำเนาถ้าคุณต้องการใช้สูตรในการคำนวณด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Kpi ดูบ่งชี้ประสิทธิภาพ (Kpi) ใน Power Pivot

ด้านบนของหน้า

ตัวอย่าง

ผู้จัดการฝ่ายขายที่ Adventure Works ถูกขอให้ประเมินยอดขายของตัวแทนจำหน่ายในปีงบประมาณถัดไป เธอตัดสินใจที่จะยึดการประเมินยอดขายของเธอกับยอดขายปีล่าสุด พร้อมด้วยยอดขายที่เพิ่มขึ้นหกเปอร์เซ็นต์อันเนื่องมาจากรายการส่งเสริมการขายต่างๆ ที่มีกำหนดการไว้ในช่วงหกเดือนถัดไป

เมื่อต้องการพัฒนาประเมิน เธอนำเข้าข้อมูลยอดขายของตัวแทนจำหน่ายปี และเพิ่ม PivotTable เธอค้นหาเขตข้อมูลยอดขาย ในตาราง Reseller Sales และถูกลากไปยังพื้นที่ค่าของรายการเขตข้อมูล PivotTable เขตข้อมูลใน PivotTable ปรากฏเป็นค่าเดียวที่เป็นผลรวมของยอดขายผู้จัดจำหน่ายทั้งหมดจากปีที่แล้ว เธอสังเกตพบว่า ที่แม้ว่าเธอไม่ได้ระบุการคำนวณผู้ติดต่อ การคำนวณได้รับสิทธิ์โดยอัตโนมัติ และเขตข้อมูลที่ถูกเปลี่ยนชื่อจะหาผลรวมของยอดขาย ในรายการเขตข้อมูล และ ใน PivotTable การรวมภายในที่เพิ่ม โดย Excel, =SUM('FactResellerSales'[SalesAmount])มีการคำนวณ เธอเปลี่ยนหน่วยวัดแบบโดยนัยยอดขายของปีสุดท้าย

การคำนวณถัดไปคือ การคาดการณ์ยอดขายของปีมาถึง ซึ่งจะยึดตามยอดขายของปีที่แล้วคูณ ด้วย 1.06 กับบัญชีผู้ใช้สำหรับเพิ่ม 6 เปอร์เซ็นต์ที่คาดไว้ในตัวแทนจำหน่ายธุรกิจขนาดเล็ก สำหรับการคำนวณนี้ เธอต้องสร้างหน่วยวัดอย่างชัดเจน โดยใช้ปุ่มเขตข้อมูลจากคำนวณใหม่ เพื่อสร้างการคำนวณยอดขายที่คาดการณ์ที่มีชื่อ เธอกรอกสูตรต่อไปนี้: =SUM('FactResellerSales'[SalesAmount])*1.06

หน่วยวัดใหม่จะถูกเพิ่มไปยังพื้นที่ค่าในรายการเขตข้อมูล PivotTable นั้นจะถูกเพิ่มลงในตารางที่กำลังทำงานในรายการเขตข้อมูล PivotTable ตารางมีตำแหน่งที่ตั้งสำหรับการวัดในเวิร์กบุ๊ก เนื่องจากเธอต้องการให้มีหน่วยวัดในตารางอื่น เธอแก้ไขวัดจากการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของตาราง

ผู้จัดการฝ่ายขายจึงมีข้อมูลพื้นฐานพร้อมใช้งานอย่างรวดเร็วโดยที่เธอแทบไม่ต้องเปลืองแรง ตอนนี้เธอสามารถประเมินตัวเลขคาดการณ์ยอดขายเพิ่มเติมได้โดยการกรองตัวแทนจำหน่ายเฉพาะรายหรือโดยการเพิ่มข้อมูลกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อตรวจทานว่ารายการส่งเสริมการขายอื่นๆ นั้นเหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ตัวแทนจำหน่ายกำลังขายอยู่หรือไม่

ตั้งชื่อหน่วยวัด

คุณสามารถจัดเรียงใหม่ และเปลี่ยนชื่อหน่วยวัดหลังจากที่พวกเขาจะถูกสร้างขึ้น อย่างไรก็ตาม มีข้อจำกัดบางอย่างเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหน่วยวัด:

  • การวัดปรากฏในรายการเขตข้อมูล PivotTable (เว้นแต่จะถูกซ่อน) พร้อมกับวัตถุอื่น ให้พิจารณาการตั้งชื่อเหล่านั้นในลักษณะที่ระบุการกระทำที่พวกเขาจะดำเนินการได้อย่างง่ายดาย

  • แต่ละชื่อหน่วยวัดควรซ้ำกันภายในตาราง

  • หลีกเลี่ยงชื่อที่มีการใช้สำหรับคอลัมน์จากการคำนวณภายในเวิร์กบุ๊กเดียวกัน แม้ว่าจะเป็นไปได้สำหรับการวัดและคอลัมน์จากการคำนวณมีชื่อเดียวกัน ถ้าชื่อไม่ซ้ำกัน คุณสามารถได้รับข้อผิดพลาดในการคำนวณ

  • เมื่อคุณเปลี่ยนชื่อหน่วยวัด สูตรใด ๆ ที่เรียกใช้ในสูตรควรถูกอัปเดต เว้นแต่ว่าคุณอยู่ในโหมดการปรับปรุงด้วยตนเอง การอัปเดตผลลัพธ์ของสูตรเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม การดำเนินการนี้อาจใช้เวลาสักครู่

  • เนื่องจากชื่อเป็นส่วนหนึ่งของสูตรของหน่วยวัด มีอักขระบางตัวที่ไม่สามารถใช้ในชื่อ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ "ตั้งชื่อให้กับข้อกำหนด" "ในไวยากรณ์ DAX

ด้านบนของหน้า

เคล็ดลับ: คุณสามารถจัดกลุ่มการวัดจากหลายตารางลงในตารางเดียว ด้วยการสร้างตารางเปล่า แล้วย้าย หรือสร้างหน่วยวัดใหม่ในนั้น เก็บไว้ในใจ คุณอาจต้องรวมตารางชื่อในสูตรของ DAX เมื่ออ้างอิงถึงคอลัมน์ในตารางอื่น

งาน

บทความต่อไปนี้จะมีคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการสร้างเขตข้อมูลจากการคำนวณทั้งแบบโดยนัยและโดยชัดเจน

สร้างการวัดในรายงาน PivotTable หรือ PivotChart

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×