หน่วยความจำหรือขนาดแฟ้มเกินขีดจำกัดสูงสุด

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ข้อความนี้จะปรากฏเมื่อหน่วยความจำหรือขนาดแฟ้มสำหรับแบบจำลองข้อมูลเกินขีดจำกัดสูงสุด ใน Office รุ่น 32 บิต ขนาดแฟ้มสูงสุดสำหรับสมุดงานที่มี แบบจำลองข้อมูลคือ 2 GB และหน่วยความจำสูงสุดที่สมุดงานสามารถใช้ได้คือ 4 GB ถ้ามีขนาดเกินขีดจำกัดอย่างใดอย่างหนึ่งนี้ คุณจะไม่สามารถบันทึกสมุดงานได้

ถ้าปัญหานี้เกิดขึ้น คุณจะต้องลดจำนวนตาราง แถว หรือคอลัมน์ที่เชื่อมโยง นำเข้า หรือคัดลอกไปยังหน้าต่าง Power Pivot ก่อนจึงสามารถบันทึกเวิร์กบุ๊กได้ การดำเนินการนี้จะมีอยู่สองวิธีด้วยกัน ดังนี้

การกรองข้อมูลที่นำเข้าแล้ว (ตามที่อธิบายไว้ใน กรองข้อมูลในสูตร DAX) ไม่ใช่วิธีการแก้ไขปัญหานี้ การกรองข้อมูลที่นำเข้าจะส่งผลต่อลักษณะการแสดงผลข้อมูลเท่านั้น

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×