ส่วนเพิ่มเติมความเป็นส่วนตัวของ Microsoft Office SharePoint Designer 2007

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ปรับปรุงครั้งล่าสุด: ตุลาคม 2549

หน้านี้จะเป็นส่วนเพิ่มเติมไปยังคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลสำหรับระบบ Microsoft Office 2007 เมื่อต้องการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูล และใช้แนวทางปฏิบัติเกี่ยวข้องกับโปรแกรม Office ใดหรือบริการ คุณควรอ่านทั้งคำชี้แจงสำหรับระบบ Microsoft Office 2007 และส่วนเพิ่มเติมนี้

การเชื่อมโยงไปยังรูปภาพและเอกสารอื่นๆ

ถ้าคุณเลือกที่จะสร้างการเชื่อมโยงไปยังรูปภาพ แฟ้ม แหล่งข้อมูล หรือเอกสารอื่นในฮาร์ดดิสก์ของคุณ หรือบนเซิร์ฟเวอร์ เส้นทางที่ไปยังแฟ้มนั้นจะถูกบันทึกไว้ในเอกสารของคุณ ในบางกรณี การเชื่อมโยงนั้นอาจรวมชื่อผู้ใช้ของคุณหรือข้อมูลเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์บนเครือข่ายของคุณไว้ด้วย ในกรณีของการเชื่อมต่อข้อมูล คุณสามารถเลือกที่จะบันทึกชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านภายในการเชื่อมโยงการเชื่อมต่อข้อมูลได้

นอกจากนี้ เมื่อคุณนำ XML Schema ไปใช้กับเอกสาร เส้นทางไปยัง XML Schema ที่คุณได้สร้างจะถูกบันทึกลงในเอกสาร ในบางกรณี เส้นทางนั้นอาจรวมชื่อผู้ใช้ของคุณด้วย

การพิมพ์

เมื่อคุณพิมพ์เอกสาร Microsoft Office SharePoint Designer 2007 และบันทึกเอกสารนั้น Office SharePoint Designer 2007 จะบันทึกเส้นทางไปยังเครื่องพิมพ์ของคุณพร้อมกับเอกสาร ในบางกรณี เส้นทางนี้อาจรวมชื่อผู้ใช้หรือชื่อคอมพิวเตอร์ด้วย

Windows SharePoint Services

Microsoft Windows SharePoint Services จะให้ไซต์พื้นที่ทำงานบนเว็บร่วมกัน ซึ่งคุณสามารถทำงานบนเอกสารหรือมีการประชุมร่วมกันก็ได้

เมื่อคุณเข้าถึงไซต์ SharePoint โดยใช้เว็บเบราว์เซอร์ หรือโปรแกรม Office ใดๆ ไซต์นั้นจะบันทึกคุกกี้ไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณถ้าคุณมีสิทธิ์ในการสร้างไซต์ย่อยใหม่บนไซต์นั้น เมื่อนำคุกกี้เหล่านี้มารวมกัน จะส่งผลให้เกิดรายการของไซต์ที่คุณมีสิทธิ์ รายการนี้จะถูกใช้โดยโปรแกรม Office หลายโปรแกรมเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงไซต์ที่คุณเคยเยี่ยมชมมาก่อนได้อย่างรวดเร็ว

รายการของไซต์ที่คุณได้เยี่ยมชมมาแล้วนั้น Microsoft ไม่สามารถเข้าถึงได้ และจะไม่ได้รับการเปิดเผยบนอินเทอร์เน็ตเว้นแต่คุณเลือกที่จะทำรายการนั้นให้สามารถใช้ได้อย่างแพร่หลาย

คุณสามารถล้างรายการนี้ได้โดยใช้เว็บเบราว์เซอร์เพื่อล้างแคชของคุกกี้ของคุณ

ใน Windows SharePoint Services เมื่อคุณสร้างเว็บไซต์หรือรายการใหม่ หรือเพิ่มหรือเชิญคนทั่วไปให้เข้าไปในเว็บไซต์หรือรายการที่มีอยู่ ไซต์นั้นจะบันทึกข้อมูลต่อไปนี้ของแต่ละบุคคล ซึ่งรวมถึงตัวคุณด้วย

  • ชื่อเต็ม

  • ที่อยู่อีเมล

  • ชื่อในการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้ (การเข้าสู่ระบบของ Microsoft Windows NT  ตัวอย่างเช่น โดเมน\ชื่อผู้ใช้)

ID ผู้ใช้จะถูกเพิ่มลงในทุกองค์ประกอบที่คุณหรือผู้ใช้รายอื่นของไซต์เพิ่มหรือปรับเปลี่ยนบนไซต์ เช่นเดียวกับเนื้อหาทั้งหมดบนไซต์ SharePoint จะมีเพียงผู้ดูแลระบบและสมาชิกของไซต์เองเท่านั้นที่ควรเข้าถึงข้อมูลนี้ได้

องค์ประกอบทั้งหมดของไซต์ SharePoint จะประกอบด้วยสองเขตข้อมูล ได้แก่ สร้างโดย และ ปรับเปลี่ยนโดย เขตข้อมูล สร้างโดย จะถูกเติมด้วยชื่อผู้ใช้ของผู้ที่สร้างองค์ประกอบนั้นพร้อมกับวันที่สร้าง ส่วนเขตข้อมูล ปรับเปลี่ยนโดย จะถูกเติมด้วยชื่อผู้ใช้ของผู้ที่ปรับเปลี่ยนเอกสาร Microsoft Office ครั้งล่าสุดและวันที่ที่ถูกปรับเปลี่ยนครั้งล่าสุดด้วย

ผู้ดูแลของเซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์ไซต์ SharePoint จะสามารถเข้าถึงข้อมูลบางอย่างจากไซต์เหล่านี้ได้ โดยสามารถนำข้อมูลไปใช้วิเคราะห์รูปแบบการใช้งานของไซต์และปรับปรุงเปอร์เซ็นต์ของเวลาที่ไซต์นั้นมีให้ได้ ข้อมูลนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นและไม่ได้ใช้ร่วมกับ Microsoft เว้นแต่ Microsoft จะโฮสต์ไซต์ SharePoint นั้น สำหรับข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วยชื่อ ที่อยู่อีเมล และสิทธิ์ของทุกคนที่มีการเข้าถึงไซต์นั้น

ผู้ใช้ทุกคนที่มีการเข้าถึงไซต์ SharePoint ไซต์ใดไซต์หนึ่งอาจค้นหาและดูเนื้อหาทั้งหมดที่มีอยู่บนไซต์นั้นได้

การตรวจสอบ

Windows SharePoint Services จะให้คุณลักษณะการตรวจสอบที่ทำให้ผู้ดูแลสามารถติดตามการตรวจสอบลักษณะการทำงานของผู้ใช้กับเนื้อหาที่สำคัญได้อย่างน่าเชื่อถือ

เมื่อผู้ดูแล Windows SharePoint Services เปิดใช้งานคุณลักษณะการตรวจสอบ เซิร์ฟเวอร์จะบันทึกการกระทำบางอย่างที่ผู้ใช้ดำเนินการไว้ในฐานข้อมูลเนื้อหา SharePoint โดยอัตโนมัติ การกระทำเหล่านี้ ได้แก่ การดู แก้ไข เช็คอิน และเช็คเอาท์ สำหรับแต่ละการกระทำที่ถูกบันทึกไว้ เซิร์ฟเวอร์จะบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับแฟ้ม การกระทำ ID SharePoint และที่อยู่ IP ของผู้ใช้ ทั้งนี้ ไม่มีข้อมูลใดที่เป็นส่วนหนึ่งของทรานแซคชันนี้ถูกส่งถึง Microsoft

คุณลักษณะนี้จะปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น และจะพร้อมใช้งานสำหรับผู้ดูแลของไซต์ SharePoint ที่เก็บเนื้อหาอยู่เท่านั้น

การส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีและการแจ้งให้ทราบ

Office SharePoint Designer 2007 จะให้ความสามารถในการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีจากภายในตัวโปรแกรมเองกับคุณ และให้ความสามารถที่จะได้รับการเตือนเมื่อมีคนออนไลน์ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในเอกสารหรือพื้นที่ทำงานที่ใช้ร่วมกัน

Office SharePoint Designer 2007 จะใช้ไคลเอ็นต์การส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีของ Microsoft เพื่อให้คุณความสามารถมองเห็นผู้อื่นที่ออนไลน์อยู่และส่งข้อความไปยังพวกเขาได้ Office SharePoint Designer 2007 จะมีตัวควบคุมเว็บที่ทำให้การส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีสามารถแสดงภายในเว็บเพจได้ วัตถุประสงค์ของคุณลักษณะนี้ก็เพื่อให้คุณสามารถใช้เว็บเพจทำงานร่วมกับผู้อื่นที่กำลังใช้เอกสารหรือพื้นที่ทำงานเดียวกันนี้ได้โดยตรง

สคริปต์ของเว็บเพจที่ถูกเขียนขึ้นพร้อมกับตัวควบคุมเว็บนี้ สามารถส่งข้อมูลที่มีอยู่จากโปรแกรมส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์สคริปต์นั้นได้ ตามค่าเริ่มต้น หน้าที่การใช้งานนี้จะถูกเปิดใช้งานเฉพาะกับไซต์อินทราเน็ต ไซต์ที่เชื่อถือได้ และไซต์บนคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้อยู่เท่านั้น

ทั้งเพจของ Microsoft Windows SharePoint Services และเพจของ Microsoft Office SharePoint Server 2007 จะใช้ประโยชน์จากตัวควบคุมนี้ โดยเพจทั้งสองชนิดจะไม่ส่งข้อมูลที่มีอยู่กลับไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์

เมื่อคุณเยี่ยมชมไซต์ Microsoft Windows SharePoint Services หรือไซต์ Office SharePoint Server และสร้างการแจ้งเตือน Office SharePoint Designer 2007 จะเพิ่มคุกกี้ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณพร้อมกับข้อมูลต่อไปนี้

  • ชื่อของไซต์

  • URL ของไซต์

  • ที่มาของการแจ้งเตือนไม่ว่าจะเป็นไซต์ Windows SharePoint Services หรือไซต์ SharePoint Server ก็ตาม

  • URL ที่ไซต์ใช้เพื่อแสดงบริการการเตือน

ข้อมูลในคุกกี้นี้จะทำให้การเตือนจากไซต์สามารถส่งไปถึงคุณได้อย่างถูกต้อง Microsoft ไม่สามารถเข้าถึงคุกกี้นี้ได้ เว้นแต่คุกกี้จะถูกส่งมาจากเซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft ตั้งแแต่แรกเริ่ม ในกรณีนี้ คุกกี้จะถูกใช้โดยไซต์ Windows SharePoint Services หรือไซต์ SharePoint Server เท่านั้น

การควบคุมแหล่งข้อมูลระยะไกลของ SharePoint Designer

Office SharePoint Designer 2007 ให้คุณลักษณะที่เรียกว่าการควบคุมแหล่งข้อมูลระยะไกล ที่อนุญาตให้คุณสามารถล็อกแฟ้มบนเซิร์ฟเวอร์สำหรับการแก้ไขเฉพาะของคุณได้ สิ่งนี้ช่วยป้องกันไม่ให้ผู้อื่นสามารถเขียนทับการเปลี่ยนแปลงของคุณได้โดยไม่ตั้งใจในขณะที่คุณกำลังแก้ไขแฟ้มนั้นอยู่

เมื่อคุณบันทึกแฟ้มลงบนเซิร์ฟเวอร์ FTP หรือ DAV ที่ใช้ร่วมกันได้ โดยกล่องโต้ตอบจะปรากฎขึ้นเพื่อขอให้คุณใส่ชื่อหรือข้อความอื่นที่แยกแยะความแตกต่างของคุณออกจากผู้สร้างอื่นๆ ที่กำลังทำงานร่วมกันในแฟ้มนั้น ข้อความที่คุณป้อนจะถูกบันทึกพร้อมกับแฟ้มที่คุณได้เปิด ซึ่งจะเป็นการระบุว่าคุณเป็นเจ้าของของแฟ้มที่ถูกล็อกนั้น ข้อมูลนี้พร้อมใช้งานสำหรับทุกคนที่เข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ FTP หรือ DAV ที่ใช้ร่วมกัน

คุณไม่จำเป็นต้องป้อนชื่อของคุณ คุณสามารถป้อนข้อความใดๆ ที่คุณเลือก เมื่อคุณเสร็จสิ้นการแก้ไขแฟ้มนั้นแล้ว การล็อกและข้อความที่คุณป้อนจะถูกเอาออกโดยอัตโนมัติ

เว็บไซต์ที่อยู่บนดิสก์

Office SharePoint Designer 2007 อนุญาตให้คุณสร้างและแก้ไขเว็บไซต์ในโฟลเดอร์ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณได้ เมื่อคุณแก้ไขเว็บเพจจากโฟลเดอร์เว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่ง Metadata เช่น ชื่อในการเข้าสู่ระบบของคุณจะถูกบันทึกลงในแต่ละแฟ้มที่คุณแก้ไขด้วย Metadata นี้จะถูกเก็บเป็นโฟลเดอร์ที่ถูกซ่อนภายในโฟลเดอร์เว็บไซต์ หรือเป็นโฟลเดอร์ที่แยกออกในไดเรกทอรีโปรไฟล์ของคุณ ชื่อในการเข้าสู่ระบบของคุณถูกใช้เพื่อแสดงข้อมูลผู้สร้าง เช่น สร้างโดย หรือ ปรับเปลี่ยนโดย สำหรับแฟ้มต่างๆ ในมุมมองเว็บไซต์ Office SharePoint Designer 2007 และกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติแฟ้ม คุณสามารถเลือกที่จะเอา Metadata ออกจากโฟลเดอร์เว็บไซต์ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยการล้างกล่องกาเครื่องหมาย จัดการเว็บไซต์โดยใช้แฟ้ม Metadata ของ SharePoint Designer ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าไซต์ (บนเมนู ไซต์ ให้คลิก การตั้งค่าไซต์ จากนั้นคลิกแท็บ ทั่วไป)

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×