ส่วนเพิ่มเติมความเป็นส่วนตัวของ Microsoft Office PowerPoint 2007

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ปรับปรุงครั้งล่าสุด: ตุลาคม 2549

หน้านี้จะเป็นส่วนเพิ่มเติมไปยังคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลสำหรับระบบ Microsoft Office 2007 เมื่อต้องการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูล และใช้แนวทางปฏิบัติเกี่ยวข้องกับโปรแกรม Office ใดหรือบริการ คุณควรอ่านทั้งคำชี้แจงสำหรับระบบ Microsoft Office 2007 และส่วนเพิ่มเติมนี้

การใช้แม่แบบ Microsoft Office Online

กล่องโต้ตอบการนำเสนอใหม่ (คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้น คลิใหม่ ได้) สามารถแก่คุณถูกดาวน์โหลดจาก Microsoft Office Online สำหรับงานนำเสนอที่ยึดตามเทมเพลขอความช่วยเหลือเวอร์ชันล่าสุดได้ กล่องโต้ตอบการนำเสนอใหม่ ยังช่วยให้คุณ สามารถส่งคำติชมบนเทมเพล และมีการจัดอันดับเป็นตัวเลขสำหรับแต่ละเทมเพลตของคุณดาวน์โหลด

ถ้าคุณต้องการเปิดใช้งาน หรือปิดใช้งานการดาวน์โหลดจาก Microsoft Office Online ดูวิธีใช้ที่ได้รับ เทมเพล ต และเนื้อหาออนไลน์เพิ่มเติมในหน้าต่างวิธีใช้

เมื่อคุณเปิดแม่แบบหรือแฟ้มที่ใช้แม่แบบ Microsoft Office PowerPoint 2007 สามารถติดต่อกับ Microsoft Office Online และส่ง ID ของแม่แบบนั้น โปรแกรมและรุ่นที่คุณกำลังใช้งานอยู่ในปัจจุบัน พร้อมกับข้อมูลคอมพิวเตอร์มาตรฐาน ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าวิธีใช้ออนไลน์ของคุณ

ID แม่แบบจะถูกใช้เพื่อระบุแม่แบบต้นฉบับที่ดาวน์โหลดจาก Microsoft Office Online หรือที่รวมอยู่ในการติดตั้ง Office PowerPoint 2007 ของคุณ ทั้งนี้ ID แม่แบบจะระบุว่างานนำเสนอของคุณซ้ำกัน และผู้ใช้แม่แบบเดียวกันจะมี ID แม่แบบที่เหมือนกันทุกคน

การปรับปรุงการเชื่อมโยงเรื่องเด่น

Office PowerPoint 2007 มีรายการของลิงก์ในกล่องโต้ตอบการนำเสนอใหม่ (คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้น คลิใหม่ ได้) คุณสามารถเลือกที่จะอัปเดตลิงก์เหล่านี้ตามตารางเวลา ด้วยการคลิกการอัปเดตโดยอัตโนมัตินี้เนื้อหาจาก Office Online ในส่วนOffice Online ถ้าคุณเลือกที่จะอัปเดตลิงก์เหล่านี้เป็นประจำOffice PowerPoint 2007 เป็นระยะ ๆ ติดต่อ Microsoft Office Online และจะส่งกลับลิงก์ที่ปรับปรุงการOffice PowerPoint 2007

การเชื่อมโยงไปยังรูปภาพและเอกสารอื่นๆ

ถ้าคุณเลือกที่จะสร้างการเชื่อมโยงไปยังรูปภาพ แฟ้ม แหล่งข้อมูล หรือเอกสารอื่นๆ ในฮาร์ดดิสก์หรือบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณ เส้นทางไปยังแฟ้มนั้นจะถูกบันทึกลงในงานนำเสนอของคุณ ในบางกรณี การเชื่อมโยงอาจรวมชื่อผู้ใช้ของคุณหรือข้อมูลเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์บนเครือข่ายของคุณ ในกรณีของการเชื่อมต่อข้อมูล คุณสามารถเลือกที่จะบันทึกชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านภายในการเชื่อมโยงการเชื่อมต่อข้อมูลได้

นอกจากนี้ เมื่อคุณนำ XML Schema ไปใช้กับงานนำเสนอ เส้นทางไปยัง XML Schema ที่คุณได้สร้างจะถูกบันทึกลงในงานนำเสนอ ในบางกรณี เส้นทางนั้นอาจรวมชื่อผู้ใช้ของคุณด้วย

การพิมพ์

เมื่อคุณพิมพ์งานนำเสนอของ Office PowerPoint 2007 แล้วบันทึกงานนำเสนอนั้น Office PowerPoint 2007 จะบันทึกเส้นทางที่ไปยังเครื่องพิมพ์ของคุณพร้อมกับเอกสาร ในบางกรณี เส้นทางอาจรวมชื่อผู้ใช้หรือชื่อคอมพิวเตอร์ด้วย

ไซต์พื้นที่ทำงานเอกสาร

ด้วย Office PowerPoint 2007 คุณสามารถเข้าถึงไซต์พื้นที่ทำงานเอกสารบนไซต์ Microsoft Windows SharePoint Services ได้ ไซต์พื้นที่ทำงานเอกสารเป็นพื้นที่ที่ใช้ร่วมกันที่คุณสามารถทำงานร่วมกันกับสมาชิกของทีมอื่นบนงานนำเสนออย่างน้อยหนึ่งงานได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว

เมื่อคุณเข้าถึงไซต์พื้นที่ทำงานเอกสาร Office PowerPoint 2007 จะดาวน์โหลดข้อมูลบางอย่างจากไซต์พื้นที่ทำงานเอกสารนั้นเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับไซต์นั้นกับคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Office PowerPoint 2007 จะให้สิ่งต่อไปนี้

 • ชื่อของไซต์ Windows SharePoint Services

 • URL หรือที่อยู่ของไซต์

 • ชื่อ ที่อยู่อีเมล และระดับสิทธิ์ของผู้ใช้ไซต์

 • รายการของเอกสาร งาน และข้อมูลอื่นที่พร้อมใช้งานจากไซต์นั้น

นอกจากนี้ Office PowerPoint 2007 ยังเก็บรายการของไซต์ Windows SharePoint Services ที่คุณได้เยี่ยมชมแล้วในคอมพิวเตอร์ของคุณ ในรูปแบบของคุกกี้ รายการนี้จะถูกใช้เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงไซต์ที่คุณเคยเยี่ยมชมมาก่อนได้อย่างรวดเร็ว รายการของไซต์ที่คุณได้เยี่ยมชมมาแล้วนั้น Microsoft ไม่สามารถเข้าถึงได้ และจะไม่ได้รับการเปิดเผยบนอินเทอร์เน็ตเว้นแต่คุณเลือกที่จะทำรายการนั้นให้สามารถใช้ได้อย่างแพร่หลาย

บริการรับส่งโทรสาร

บริการรับส่งโทรสารจะทำให้คุณสามารถส่งโทรสารผ่านทางอินเทอร์เน็ต และจัดระเบียบโทรสารที่คุณได้ส่งแล้วใน Microsoft Office Outlook เมื่อต้องการใช้บริการรับส่งโทรสาร คุณต้องลงทะเบียนกับผู้ให้บริการรับส่งโทรสาร ซึ่งแยกต่างหากจาก Microsoft โดยผู้ให้บริการรับส่งโทรสารจะประมวลผลโทรสารและส่งโทรสารนั้นผ่านทางอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ Microsoft จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลใดๆ จากทรานแซคชันนี้

เมื่อคุณลงทะเบียนสำหรับบริการรับส่งโทรสาร ผู้ให้บริการรับส่งโทรสารจะสร้างชุดการลงทะเบียนที่จะถูกเก็บโดยผู้ให้บริการรับส่งโทรสาร และ Office PowerPoint 2007 ทั้งนี้ ชุดดังกล่าวจะประกอบด้วยที่อยู่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการรับส่งโทรสาร และ "โทเค็น" ที่ยืนยันการเข้าถึงผู้ให้บริการรับส่งโทรสารของคุณ เมื่อคุณส่งโทรสารจากโปรแกรม Office ชุดการลงทะเบียนจะถูกผนวกลงในเอกสารด้วย

นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการรับส่งโทรสารเพื่อคำนวณราคาของการส่งโทรสารโดยไม่ต้องมีการส่งโทรสารจริง ถ้าคุณเลือกที่จะคำนวณราคาของการส่งโทรสาร Office PowerPoint 2007 จะใช้การเชื่อมต่อ Secure Sockets Layer (SSL) เพื่อส่งโทเค็นการลงทะเบียนของคุณ หมายเลขโทรศัพท์ที่โทรสารนั้นถูกส่ง และจำนวนหน้าของโทรสารที่ส่งถึงผู้ให้บริการรับส่งโทรสารนั้น Microsoft จะไม่สามารถรับหรือเก็บข้อมูลนี้ได้

การค้นคว้าและการอ้างอิง

Office PowerPoint 2007 จะทำให้คุณสามารถร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับคำหรือวลีเฉพาะได้จากผู้ให้บริการเนื้อหาพิเศษจำนวนหนึ่ง เมื่อคุณร้องขอการค้นหาคำหรือวลีเฉพาะ Office PowerPoint 2007 จะใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อส่งข้อความที่คุณร้องขอ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่คุณกำลังใช้อยู่ในปัจจุบัน ตำแหน่งที่ตั้งที่ระบบของคุณตั้งอยู่ และข้อมูลการตรวจสอบความถูกต้องที่ระบุว่าคุณมีสิทธิ์ในการดาวน์โหลดข้อมูลการค้นคว้า ถ้าผู้ให้บริการรายนั้นต้องการ

Office PowerPoint 2007 จะส่งข้อมูลนี้ไปยังผู้ให้บริการข้อมูลรายอื่นที่คุณได้เลือกไว้ จากนั้นผู้ให้บริการจะส่งข้อมูลเกี่ยวกับคำหรือวลีที่คุณร้องขอไปกลับมา

ทั้งนี้ ข้อมูลที่คุณได้รับจะรวมถึงการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมจากไซต์ของผู้ให้บริการรายนั้นด้วยเสมอ ถ้าคุณคลิกการเชื่อมโยงนี้ ผู้ให้บริการเนื้อหาอาจเพิ่มคุกกี้ลงในระบบของคุณเพื่อไว้ระบุตัวคุณสำหรับทรานแซคชันในอนาคต อย่างไรก็ตาม Microsoft ไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของไซต์บริษัทอื่น

Microsoft จะไม่รับหรือเก็บข้อมูลใดๆ ไว้ เว้นแต่คุณได้สอบถามบริการที่ Microsoft เป็นเจ้าของ

บริการการแปล

Office PowerPoint 2007 จะอนุญาตให้คุณแปลงานนำเสนอของคุณทั้งหมดหรือบางส่วนโดยใช้พจนานุกรมสองภาษาหรือการแปลภาษาด้วยเครื่อง คุณมีตัวเลือกที่จะใช้ในการแปลงานนำเสนอของคุณ

คุณสามารถเลือกหรือป้อนคำหรือวลีที่คุณต้องการแปล หรือคุณสามารถเลือกที่จะแปลงานนำเสนอทั้งหมด ถ้าคุณเลือกหรือป้อนคำหรือวลีที่คุณต้องการแปล วลีที่คุณป้อนจะถูกนำไปเปรียบเทียบกับพจนานุกรมสองภาษา พจนานุกรมสองภาษาบางอย่างจะรวมอยู่ในซอฟต์แวร์ของคุณแล้ว ส่วนพจนานุกรมสองภาษาอื่นๆ จะมีอยู่ใน Microsoft Office Online

ถ้าคุณเลือกที่จะดำเนินการ "แปลเอกสารทั้งหมด" งานนำเสนอของคุณจะถูกส่งไปยังบริการการแปลของบริษัทอื่นโดยโดยไม่มีการเข้ารหัสลับ ทั้งนี้ ข้อมูลใดๆ ที่ส่งทางอินเทอร์เน็ตโดยไม่มีการเข้ารหัสลับไว้ อาจเป็นไปได้ที่ผู้อื่นจะเห็นงานนำเสนอนั้น

ถ้าคุณเลือกใช้พจนานุกรมใดพจนานุกรมหนึ่งที่มีอยู่บน Microsoft Office Online หรือบริการการแปลของบริษัทอื่น Office PowerPoint 2007 จะใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อส่งข้อความที่คุณร้องขอ ชนิดของซอฟต์แวร์ที่คุณมี และตำแหน่งที่ตั้งกับภาษาที่ระบบของคุณตั้งไว้ สำหรับบริการการแปลของบริษัทอื่น Office PowerPoint 2007 อาจส่งข้อมูลการรับรองความถูกต้องที่เก็บไว้ในแคชก่อนหน้านี้ ซึ่งจะระบุว่าคุณได้ลงทะเบียนเพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัทนั้นอยู่ก่อนแล้วด้วย

ทั้งนี้ ข้อมูลที่คุณได้รับจะรวมถึงการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมจากไซต์ของผู้ให้บริการการแปลรายนั้นด้วยเสมอ ถ้าคุณคลิกการเชื่อมโยงนี้ ผู้ให้บริการเนื้อหาอาจเพิ่มคุกกี้ลงในระบบของคุณเพื่อไว้ระบุตัวคุณสำหรับทรานแซคชันในอนาคต

Windows SharePoint Services

Microsoft Windows SharePoint Services จะให้ไซต์พื้นที่ทำงานบนเว็บร่วมกัน ซึ่งคุณสามารถทำงานบนเอกสารหรือมีการประชุมร่วมกันก็ได้

เมื่อคุณเข้าถึงไซต์ SharePoint โดยใช้เว็บเบราว์เซอร์ หรือโปรแกรม Office ใดๆ ไซต์นั้นจะบันทึกคุกกี้ไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณถ้าคุณมีสิทธิ์ในการสร้างไซต์ย่อยใหม่บนไซต์นั้น เมื่อนำคุกกี้เหล่านี้มารวมกัน จะส่งผลให้เกิดรายการของไซต์ที่คุณมีสิทธิ์ รายการนี้จะถูกใช้โดยโปรแกรม Office หลายโปรแกรมเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงไซต์ที่คุณเคยเยี่ยมชมมาก่อนได้อย่างรวดเร็ว

รายการของไซต์ที่คุณได้เยี่ยมชมมาแล้วนั้น Microsoft ไม่สามารถเข้าถึงได้ และจะไม่ได้รับการเปิดเผยบนอินเทอร์เน็ตเว้นแต่คุณเลือกที่จะทำรายการนั้นให้สามารถใช้ได้อย่างแพร่หลาย

คุณสามารถล้างรายการนี้ได้โดยใช้เว็บเบราว์เซอร์เพื่อล้างแคชของคุกกี้ของคุณ

ใน Windows SharePoint Services เมื่อคุณสร้างเว็บไซต์หรือรายการใหม่ หรือเพิ่มหรือเชิญคนทั่วไปให้เข้าไปในเว็บไซต์หรือรายการที่มีอยู่ ไซต์นั้นจะบันทึกข้อมูลต่อไปนี้ของแต่ละบุคคล ซึ่งรวมถึงตัวคุณด้วย

 • ชื่อเต็ม

 • ที่อยู่อีเมล

 • ชื่อในการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้ (การเข้าสู่ระบบของ Microsoft Windows NT  ตัวอย่างเช่น โดเมน\ชื่อผู้ใช้)

ID ผู้ใช้จะถูกเพิ่มลงในทุกองค์ประกอบที่คุณหรือผู้ใช้รายอื่นของไซต์เพิ่มหรือปรับเปลี่ยนบนไซต์ เช่นเดียวกับเนื้อหาทั้งหมดบนไซต์ SharePoint จะมีเพียงผู้ดูแลระบบและสมาชิกของไซต์เองเท่านั้นที่ควรเข้าถึงข้อมูลนี้ได้

องค์ประกอบทั้งหมดของไซต์ SharePoint จะประกอบด้วยสองเขตข้อมูล ได้แก่ สร้างโดย และ ปรับเปลี่ยนโดย เขตข้อมูล สร้างโดย ถูกเติมด้วยชื่อผู้ใช้ของผู้ที่สร้างองค์ประกอบนั้นพร้อมกับวันที่สร้าง ส่วนเขตข้อมูล ปรับเปลี่ยนโดย ถูกเติมด้วยชื่อผู้ใช้ของผู้ที่ปรับเปลี่ยนงานนำเสนอ Office PowerPoint 2007 ครั้งล่าสุดและวันที่ปรับเปลี่ยนครั้งล่าสุดด้วย

ผู้ดูแลของเซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์ไซต์ SharePoint จะสามารถเข้าถึงข้อมูลบางอย่างจากไซต์เหล่านี้ได้ โดยสามารถนำข้อมูลไปใช้วิเคราะห์รูปแบบการใช้งานของไซต์และปรับปรุงเปอร์เซ็นต์ของเวลาที่ไซต์นั้นมีให้ได้ ข้อมูลนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นและไม่ได้ใช้ร่วมกับ Microsoft เว้นแต่ Microsoft จะโฮสต์ไซต์ SharePoint นั้น

สำหรับข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วยชื่อ ที่อยู่อีเมล และสิทธิ์ของทุกคนที่มีการเข้าถึงไซต์นั้น ผู้ใช้ทุกคนที่มีการเข้าถึงไซต์ SharePoint ไซต์ใดไซต์หนึ่งอาจค้นหาและดูเนื้อหาทั้งหมดที่มีอยู่บนไซต์นั้นได้

การตรวจสอบ

Windows SharePoint Services จะให้คุณลักษณะการตรวจสอบที่ทำให้ผู้ดูแลสามารถติดตามการตรวจสอบลักษณะการทำงานของผู้ใช้กับเนื้อหาที่สำคัญได้อย่างน่าเชื่อถือ

เมื่อผู้ดูแล Windows SharePoint Services เปิดใช้งานคุณลักษณะการตรวจสอบ เซิร์ฟเวอร์จะบันทึกการกระทำบางอย่างที่ผู้ใช้ดำเนินการไว้ในฐานข้อมูลเนื้อหา SharePoint โดยอัตโนมัติ การกระทำเหล่านี้ ได้แก่ การดู แก้ไข เช็คอิน และเช็คเอาท์ สำหรับแต่ละการกระทำที่ถูกบันทึกไว้ เซิร์ฟเวอร์จะบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับแฟ้ม การกระทำ ID SharePoint และที่อยู่ IP ของผู้ใช้ ทั้งนี้ ไม่มีข้อมูลใดที่เป็นส่วนหนึ่งของทรานแซคชันนี้ถูกส่งถึง Microsoft

คุณลักษณะนี้จะปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น และจะพร้อมใช้งานสำหรับผู้ดูแลของไซต์ SharePoint ที่เก็บเนื้อหาอยู่เท่านั้น

การส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีและการแจ้งให้ทราบ

Office PowerPoint 2007 จะให้ความสามารถในการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีจากภายในตัวโปรแกรมเองกับคุณ และให้ความสามารถที่จะได้รับการเตือนเมื่อมีคนออนไลน์ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในงานนำเสนอหรือพื้นที่ทำงานที่ใช้ร่วมกัน

Office PowerPoint 2007 จะใช้ไคลเอ็นต์การส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีของ Microsoft เพื่อให้คุณสามารถมองเห็นผู้อื่นที่ออนไลน์อยู่และส่งข้อความไปยังพวกเขาได้ Office PowerPoint 2007 จะมีตัวควบคุมเว็บที่ทำให้การส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีสามารถแสดงภายในเว็บเพจได้ จุดประสงค์ของคุณลักษณะนี้ก็เพื่อให้คุณสามารถใช้เว็บเพจทำงานร่วมกับผู้อื่นที่กำลังใช้งานนำเสนอหรือพื้นที่ทำงานเดียวกันนี้ได้โดยตรง

สคริปต์ของเว็บเพจที่ถูกเขียนขึ้นพร้อมกับตัวควบคุมเว็บนี้ สามารถส่งข้อมูลที่มีอยู่จากโปรแกรมส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์สคริปต์นั้นได้ ตามค่าเริ่มต้น หน้าที่การใช้งานนี้จะถูกเปิดใช้งานเฉพาะกับไซต์อินทราเน็ต ไซต์ที่เชื่อถือได้ และไซต์บนคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้อยู่เท่านั้น

ทั้งเพจของ Microsoft Windows SharePoint Services และเพจของ Microsoft Office SharePoint Server 2007 จะใช้ประโยชน์จากตัวควบคุมนี้ โดยเพจทั้งสองชนิดจะไม่ส่งข้อมูลที่มีอยู่กลับไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์

เมื่อคุณเยี่ยมชมไซต์ Microsoft Windows SharePoint Services หรือไซต์ Office SharePoint Server และสร้างการแจ้งเตือน Office PowerPoint 2007 จะเพิ่มคุกกี้ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณพร้อมกับข้อมูลต่อไปนี้

 • ชื่อของไซต์

 • URL ของไซต์

 • ที่มาของการแจ้งเตือนไม่ว่าจะเป็นไซต์ Windows SharePoint Services หรือไซต์ SharePoint Server ก็ตาม

 • URL ที่ไซต์ใช้เพื่อแสดงบริการการเตือน

ข้อมูลในคุกกี้นี้จะทำให้การเตือนจากไซต์สามารถส่งไปถึงคุณได้อย่างถูกต้อง Microsoft ไม่สามารถเข้าถึงคุกกี้นี้ได้ เว้นแต่คุกกี้จะถูกส่งมาจากเซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft ตั้งแแต่แรกเริ่ม ในกรณีนี้ คุกกี้จะถูกใช้โดยไซต์ Windows SharePoint Services หรือไซต์ SharePoint Server เท่านั้น

รูปแบบแฟ้มใหม่

ตามค่าเริ่มต้น Office PowerPoint 2007 จะใช้รูปแบบแฟ้มใหม่ในรูปของ XML รูปแบบแฟ้มนี้สามารถขยายได้ ซึ่งหมายความว่า ผู้ใช้สามารถระบุ Schema หรือแท็กเพิ่มเติมที่รวมอยู่กับแฟ้มนั้น นอกจากนี้ Add-in หรือโค้ดของบริษัทอื่นสามารถแนบข้อมูล Metadata เพิ่มเติมไปกับรูปแบบแฟ้ม Microsoft Office ซึ่งจะดูไม่ได้ใน Office PowerPoint 2007

คุณสามารถตรวจสอบ Metadata ที่สัมพันธ์กับแฟ้มได้ด้วยการดูแฟ้ม XML โดยใช้ตัวแสดงข้อความของบริษัทอื่น

ข้อคิดเห็น

ตามค่าเริ่มต้น ถ้าคุณบันทึกข้อคิดเห็นเป็นแฟ้ม Office PowerPoint 2007 จะใส่ชื่อย่อของคุณไว้หน้าข้อคิดเห็น จากนั้นข้อมูลนี้จะพร้อมใช้งานกับทุกคนที่สามารถเข้าถึงแฟ้มของคุณได้

คุณสามารถเอาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากความคิดเห็น (คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม ชี้ไปที่เสร็จสิ้น แล้ว คลิกตรวจสอบเอกสาร ) ได้

ติดตามการเปลี่ยนแปลง

ตามค่าเริ่มต้น เมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงแฟ้มที่มีการเปิดใช้งานคุณลักษณะติดตามการเปลี่ยนแปลง ชื่อผู้ใช้ของคุณและ/หรือชื่อย่อจะถูกเก็บไว้ในเอกสารและจะสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงที่คุณกระทำ ข้อมูลนี้ ซึ่งรวมทั้งข้อความเดิมและที่ตรวจทานแล้ว จะพร้อมใช้งานกับทุกคนที่สามารถเข้าถึงแฟ้มของคุณได้

หลังจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะยอมรับ หรือปฏิเสธ ชื่อของคุณจะถูกเอาออก คุณยังสามารถเอาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการเปลี่ยนแปลง (คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม ชี้ไปที่เสร็จสิ้น แล้ว คลิกตรวจสอบเอกสาร ) ได้

ชื่อของคุณอาจถูกเก็บไว้ที่ใดบ้าง

ในบางกรณี Office PowerPoint 2007 จะเก็บชื่อของคุณไว้เพื่อให้สามารถใช้คุณลักษณะบางอย่างได้ดีขึ้น ตัวอย่างเช่น ชื่อของคุณจะถูกเก็บไว้ในตำแหน่งเหล่านี้

 • เขตข้อมูล ผู้สร้าง

 • คุณสมบัติแฟ้ม ชื่อผู้สร้าง

คุณสามารถเอาชื่อของคุณออกจากเขตข้อมูลและคุณสมบัติเหล่านี้ (คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม ชี้ไปที่เสร็จสิ้น แล้ว คลิกตรวจสอบเอกสาร ) ได้

โซลูชันของ Office ที่บริษัทอื่นสร้างอาจรวมชื่อของคุณหรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นไว้ในคุณสมบัติแบบกำหนดเองที่เกี่ยวข้องกับแฟ้มของคุณ

ถ้าคุณใช้ Microsoft Office Web Control, Microsoft Office Excel Data Access, DataCalc หรือคุณลักษณะอื่นที่อนุญาตให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลอื่นได้โดยตรง ข้อมูลการตรวจสอบความถูกต้องของคุณ (ID และรหัสผ่านผู้ใช้) อาจถูกบันทึกภายในเอกสารของคุณ เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลดังกล่าว คุณจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของการเชื่อมต่ออย่างเหมาะสม

ข้อมูลอื่นที่ซ่อนไว้และ Metadata

ตามค่าเริ่มต้น แฟ้มทุกแฟ้มที่บันทึกโดย Office PowerPoint 2007 จะมีคุณสมบัติแฟ้มดังต่อไปนี้

 • ผู้สร้าง

 • ผู้จัดการ

 • บริษัท

 • บันทึกครั้งล่าสุดโดย

 • ชื่อของผู้ตรวจทานงานนำเสนอ

นอกจากนี้ คุณสมบัติอื่นอาจถูกบันทึกเป็นแฟ้ม ซึ่งขึ้นอยู่กับคุณลักษณะหรือโซลูชันอื่นที่คุณใช้ ตัวอย่างเช่น ถ้างานนำเสนอของคุณเป็นส่วนหนึ่งของเวิร์กโฟลว์เอกสาร คุณสมบัติแฟ้มเพิ่มเติมที่ติดตามเวิร์กโฟลว์นั้นก็จะถูกบันทึกด้วย

ข้อมูลนี้จะพร้อมใช้งานกับทุกคนที่สามารถเข้าถึงแฟ้มของคุณได้

คุณสามารถเอาชื่อของคุณออกจากคุณสมบัติเหล่านี้ (คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม ชี้ไปที่เสร็จสิ้น แล้ว คลิกตรวจสอบเอกสาร ) ได้

คุณยังสามารถใช้คุณลักษณะ 'ตรวจสอบเอกสาร' เพื่อเอาชนิดข้อมูลอื่นๆ ที่อาจไม่พร้อมใช้ในมุมมองทั้งหมดออกได้ เช่น ข้อคิดเห็นและการตรวจทานแก้ไข เราขอแนะนำให้คุณเรียกใช้ 'ตรวจสอบเอกสาร' กับงานนำเสนอใดๆ ที่คุณวางแผนให้พร้อมใช้งานกับสาธารณะ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะนี้ ให้ค้นหาวิธีใช้ของข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะ 'ตรวจสอบเอกสาร'

รูปร่างที่ถูกซ่อน

Office PowerPoint 2007 อนุญาตให้คุณซ่อนรูปร่างหรือวัตถุข้อความในงานนำเสนอหรือแม่แบบของคุณได้โดยใช้บานหน้าต่างงาน สิ่งที่เลือก (เมื่อต้องการแสดงบานหน้าต่างงาน สิ่งที่เลือกและการมองเห็น ให้เลือกรูปร่าง แล้วคลิก บานหน้าต่างสิ่งที่เลือก บนแท็บ รูปแบบ ) รูปร่างหรือวัตถุข้อความที่ซ่อนไว้สามารถมีข้อมูลส่วนบุคคลที่เพิ่มโดยผู้สร้างงานนำเสนอได้ โดยวัตถุข้อความหรือรูปร่างที่ซ่อนอยู่นั้นสามารถถูกบันทึกพร้อมกับชุดรูปแบบหรือแฟ้มแม่แบบและจะไม่สามารถมองเห็นได้ระหว่างการนำเสนอภาพนิ่ง ถ้ามีการนำแฟ้มแม่แบบไปใช้สร้างานนำเสนอใหม่ รูปร่างหรือวัตถุข้อความที่ซ่อนอยู่ทั้งหมดจะถูกคัดลอกลงในงานนำเสนอใหม่นั้น คุณสามารถดูรูปร่างที่ซ่อนและเลือกที่จะไม่ซ่อนรูปร่างเหล่านั้นบนบานหน้าต่าง สิ่งที่เลือกและการมองเห็น ได้

ชุดรูปแบบ

Office PowerPoint 2007 ช่วยให้คุณสามารถสร้างชุดรูปแบบจากงานนำเสนอที่มีอยู่ (คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม คลิกบันทึกเป็น ในบันทึกเป็น กล่องโต้ตอบ ในรายการบันทึกเป็นชนิด เลือกธีมของ Office ) เมื่อคุณสร้างธีม องค์ประกอบ บางอย่างเช่นข้อความ รูป หรือรูป ร่างที่ซ่อนอยู่ คัดลอกต้นแบบภาพนิ่งของงานนำเสนอต้นฉบับไปชุดรูปแบบ วัตถุเหล่านี้จะถูกใช้เป็นองค์ประกอบการออกแบบเมื่อคุณนำธีมไปใช้ในงานนำเสนอใหม่ และจะแสดงให้ผู้ใช้รายอื่นเห็น ถ้าคุณต้องการประกาศของชุดรูปแบบสำหรับใช้งานโดยผู้ใช้อื่น คุณอาจไม่ต้องการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล หรือเป็นความลับในงานนำเสนอต้นฉบับของคุณ คุณสามารถลบข้อมูลส่วนบุคคล หรือเป็นความลับจากชุดรูปแบบที่มีอยู่ โดยการแก้ไขต้นแบบภาพนิ่งของชุดรูปแบบ และบันทึกดังกล่าวใหม่ในธีมที่ มีชื่อเดียวกันเมื่อต้องการแทนค่าเดิม

การบันทึกแมโคร

การบันทึกแมโครจะทำให้คุณสามารถบันทึกลำดับของการกระทำ เพื่อที่คุณจะสามารถทำการกระทำนั้นซ้ำได้อีกในภายหลัง ถ้าคุณเลือกที่จะบันทึกแมโคร ชื่อผู้ใช้ของคุณจะถูกบันทึกในคุณสมบัติ คำอธิบาย ของแมโคร และเป็นข้อคิดเห็นในโค้ดเมื่อแมโครถูกสร้างขึ้นในตอนแรก คุณสามารถเอาชื่อผู้ใช้ของคุณออกจากตำแหน่งทั้งสองนี้ได้ด้วยตนเอง

ลายเซ็นดิจิทัล

ลายเซ็นดิจิทัลเป็นคุณลักษณะตัวเลือกที่ช่วยให้คุณสามารถรับรองความถูกต้องข้อมูลเฉพาะตัวของผู้ที่ส่งงานนำเสนอมาให้คุณได้ ลายเซ็นดิจิทัลเป็นค่าที่มีการเข้ารหัสลับโดยไม่ซ้ำกันของข้อมูลในงานนำเสนอ PowerPoint ที่คุณกำลังลงนาม เมื่อคุณส่งงานนำเสนอที่มีลายเซ็นดิจิทัล ลายเซ็นนั้นจะถูกส่งไปยังผู้รับพร้อมกับข้อมูลในงานนำเสนอและใบรับรองดิจิทัลที่เชื่อถือได้จากคุณ (ผู้ส่ง) ใบรับรองดิจิทัลออกโดยผู้อนุมัติใบรับรอง เช่น VeriSign เป็นต้น และมีข้อมูลเพื่อรับรองความถูกต้องของผู้ส่งและตรวจสอบว่าเนื้อหาเดิมของงานนำเสนอไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลง

เมื่อคุณลงนามงานนำเสนอ คุณจะเห็นกล่องโต้ตอบที่แสดงข้อมูลที่รวมอยู่ในลายเซ็นดิจิทัล เช่น วันที่และเวลาของระบบของคุณ หมายเลขรุ่นระบบปฏิบัติการ หมายเลขรุ่น Microsoft Office และหมายเลขรุ่น Office PowerPoint 2007 ถ้าคุณส่งงานนำเสนอที่ลงนามแล้วไปให้กับผู้อื่น ผู้รับจะไม่สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับระบบของคุณได้ แม้ว่าจะสามารถดูเนื้อหาของงานนำเสนอนั้นได้ก็ตาม

การจัดการสิทธิ์ในข้อมูล

การจัดการสิทธ์ในข้อมูล (IRM) ทำให้คุณสามารถให้สิทธิ์ผู้ใช้บางคนหรือบางกลุ่มในการเข้าถึงหรือปรับเปลี่ยนงานนำเสนอได้ แม้จะมีบางอย่างที่คล้ายกัน แต่ IRM จะไม่เหมือนกับการป้องกันข้อมูลเลยทีเดียว เนื่องจาก IRM จะทำให้คุณสามารถกำหนดสิทธิ์ให้กับงานนำเสนอทั้งหมดสำหรับการกระทำที่ระบุได้ เช่น การพิมพ์งานนำเสนอหรือการส่งต่องานนำเสนอนั้นไปยังผู้อื่น เช่นเดียวกับการอ่านหรือการแก้ไขงานนำเสนอนั้นด้วย

เมื่อคุณเก็บงานนำเสนอที่มีการเปิดใช้งาน IRM Office PowerPoint 2007 จะบันทึกรายการของผู้ใช้ทุกคนที่มีสิทธิ์ในงานนำเสนอนั้นและสิทธิ์ต่างๆ ของผู้ใช้ไว้ในงานนำเสนอ ข้อมูลนี้ถูกเข้ารหัสลับไว้ด้วย ดังนั้นจึงมีเฉพาะเจ้าของงานนำเสนอเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้

นอกจากนี้ งานนำเสนอที่การเปิดใช้งาน IRM จะมีใบอนุญาตของเนื้อหาอยู่ด้วย ใบอนุญาตของเนื้อหาประกอบด้วยที่อยู่อีเมล สิทธิ์ และข้อมูลการรับรองความถูกต้อง ทุกครั้งที่มีใครก็ตามพยายามเปิดงานนำเสนอที่มีการเปิดใช้งาน IRM Office PowerPoint 2007 จะตรวจสอบใบอนุญาตของเนื้อหาที่บันทึกไว้ในงานนำเสนอพร้อมกับข้อมูลเฉพาะตัวของผู้ใช้ ถ้าผู้ใช้ไม่เคยเปิดงานนำเสนอนั้นมาก่อน Office PowerPoint 2007 จะติดต่อเซิร์ฟเวอร์ IRM ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเฉพาะตัวของผู้ใช้ ดาวน์โหลดใบอนุญาตของเนื้อหาใหม่ให้กับผู้ใช้ (ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าผู้ใช้มีสิทธิ์ที่จำเป็น) และบันทึกใบอนุญาตของเนื้อหานั้นลงในงานนำเสนอ

เจ้าของงานนำเสนอมีตัวเลือกที่จะหลีกเลี่ยงการบันทึกใบอนุญาตของเนื้อหาลงในงานนำเสนอได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าใบอนุญาตของเนื้อหาไม่ได้ถูกบันทึกลงในงานนำเสนอดังกล่าว Office PowerPoint 2007 ต้องติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ IRM ทุกครั้งที่มีการเปิดงานนำเสนอนั้น ถ้า Office PowerPoint 2007 ไม่ได้ถูกเชื่อมต่อกับเครือข่ายหรือไม่สามารถติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ IRM ได้ งานนำเสนอนั้นจะไม่สามารถเปิดได้

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×