ส่วนเพิ่มเติมความเป็นส่วนตัวของ Microsoft Office OneNote 2007

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ปรับปรุงครั้งล่าสุด: ตุลาคม 2549

หน้านี้จะเป็นส่วนเพิ่มเติมไปยังคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลสำหรับระบบ Microsoft Office 2007 เมื่อต้องการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูล และใช้แนวทางปฏิบัติเกี่ยวข้องกับโปรแกรม Office ใดหรือบริการ คุณควรอ่านทั้งคำชี้แจงสำหรับระบบ Microsoft Office 2007 และส่วนเพิ่มเติมนี้

การเชื่อมโยงไปยังรูปภาพและเอกสารอื่นๆ

ถ้าคุณเลือกที่จะสร้างการเชื่อมโยงไปยังรูปภาพ แฟ้ม แหล่งข้อมูล หรือเอกสารอื่นในฮาร์ดดิสก์ของคุณ หรือบนเซิร์ฟเวอร์ เส้นทางที่ไปยังแฟ้มนั้นจะถูกบันทึกไว้ในเอกสารของคุณ ในบางกรณี การเชื่อมโยงนั้นอาจรวมชื่อผู้ใช้ของคุณหรือข้อมูลเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์บนเครือข่ายของคุณไว้ด้วย ในกรณีของการเชื่อมต่อข้อมูล คุณสามารถเลือกที่จะบันทึกชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านภายในการเชื่อมโยงการเชื่อมต่อข้อมูลได้

นอกจากนี้ เมื่อคุณนำ XML Schema ไปใช้กับเอกสาร เส้นทางไปยัง XML Schema ที่คุณได้สร้างจะถูกบันทึกลงในเอกสาร ในบางกรณี เส้นทางนั้นอาจรวมชื่อผู้ใช้ของคุณด้วย

การพิมพ์

เมื่อคุณพิมพ์สมุดบันทึก Microsoft Office OneNote 2007 และบันทึกสมุดบันทึกนั้น Office OneNote 2007 จะบันทึกเส้นทางไปยังเครื่องพิมพ์ของคุณพร้อมกับสมุดบันทึกนั้น ในบางกรณี เส้นทางนั้นอาจรวมถึง ชื่อผู้ใช้ หรือชื่อคอมพิวเตอร์

การค้นคว้าและการอ้างอิง

Office OneNote 2007 จะทำให้คุณสามารถร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับคำหรือวลีอย่างใดอย่างหนึ่งจากจำนวนของผู้ให้เนื้อหาพิเศษ เมื่อคุณร้องขอการค้นหาเกี่ยวกับคำหรือวลีอย่างใดอย่างหนึ่ง Office OneNote 2007 จะใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อส่งข้อความที่คุณร้องขอ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่คุณกำลังใช้อยู่ปัจจุบัน ตำแหน่งที่ระบบของคุณตั้งอยู่ ข้อมูลการอนุญาตที่ระบุว่า คุณมีสิทธิในการดาวน์โหลดข้อมูลการค้นคว้า ถ้าบุคคลที่สามต้องการ

Office OneNote 2007 จะส่งข้อมูลนี้ไปยังผู้ให้บริการรายอื่นที่คุณเลือกไว้ จากนั้นผู้ให้บริการจะส่งข้อมูลเกี่ยวกับคำหรือวลีที่คุณร้องขอไปกลับมาให้

บ่อยครั้งที่ ข้อมูลที่คุณได้รับจะรวมถึง การเชื่อมโยงกับข้อมูลเพิ่มเติมจากไซต์ของผู้ให้บริการภายนอก ถ้าคุณคลิกการเชื่อมโยงนี้ ผู้ให้บริการดังกล่าวอาจเพิ่มคุกกี้ไว้ในระบบของคุณเพื่อระบุคุณสำหรับทรานแซคชันในอนาคต Microsoft จะไม่รับผิดชอบสำหรับการปฏิบัติต่อสิทธิ์ส่วนบุคคลของไซต์ของบริษัทอื่นนั้น Microsoft จะไม่รับหรือเก็บข้อมูลใดๆ ไว้ เว้นแต่คุณได้สอบถามบริการที่ Microsoft เป็นเจ้าของ

บริการการแปล

Office OneNote 2007 จะทำให้คุณสามารถแปลสมุดบันทึกของคุณทั้งหมดหรือบางส่วน โดยการใช้พจนานุกรมสองภาษา หรือการแปลภาษาด้วยเครื่องได้ คุณมีตัวเลือกสำหรับลักษณะที่คุณต้องการแปลสมุดบันทึกของคุณ คุณสามารถเลือก หรือใส่คำหรือวลีที่คุณต้องการแปลได้ หรือคุณสามารถเลือกที่จะแปลสมุดบันทึกทั้งหมดได้

ถ้าคุณเลือกหรือป้อนคำหรือวลีที่คุณต้องการแปล วลีที่คุณป้อนจะถูกเปรียบเทียบกับพจนานุกรมสองภาษา พจนานุกรมสองภาษาบางเล่มจะถูกรวมไว้ในซอฟต์แวร์ของคุณแล้ว ส่วนพจนานุกรมอื่นๆ มีให้ใช้ได้จาก Microsoft Office Online

ถ้าคุณเลือกที่จะดำเนิน "การแปลสมุดบันทึกทั้งหมด" สมุดบันทึกของคุณจะถูกส่งแบบถอดรหัสไปยังบริการการแปลของบริษัทอื่น เช่นเดียวกับที่ข้อมูลที่ถูกส่งแบบถอดรหัสลับบนอินเทอร์เน็ต บุคคลอื่นจะสามารถดูสมุดบันทึกนั้นได้

ถ้าคุณเลือกใช้พจนานุกรมใดพจนานุกรมหนึ่งที่มีอยู่บน Microsoft Office Online หรือบริการการแปลของบริษัทอื่น Office OneNote 2007 จะใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อส่งข้อความที่คุณร้องขอ ชนิดของซอฟต์แวร์ที่คุณมี และตำแหน่งที่ตั้งกับภาษาที่ระบบของคุณตั้งไว้ สำหรับบริการการแปลของบริษัทอื่น Office OneNote 2007 อาจส่งข้อมูลการรับรองความถูกต้องที่เก็บไว้ในแคชก่อนหน้านี้ ซึ่งจะระบุว่าคุณได้ลงทะเบียนเพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัทนั้นอยู่ก่อนแล้วด้วย

บ่อยครั้งที่ ข้อมูลที่คุณได้รับจะรวมถึง การเชื่อมโยงกับข้อมูลเพิ่มเติมจากไซต์ของบริการการแปลของบริษัทอื่น ถ้าคุณคลิกการเชื่อมโยงนี้ ผู้ให้บริการดังกล่าวอาจเพิ่มคุกกี้ไว้ในระบบของคุณเพื่อระบุคุณสำหรับทรานแซคชันในอนาคต

ไซต์พื้นที่ทำงานเอกสาร

ด้วย Office OneNote 2007 คุณสามารถเข้าถึงไซต์พื้นที่ทำงานเอกสารบนไซต์ Microsoft Windows SharePoint Services ได้ ไซต์พื้นที่ทำงานเอกสาร Document Workspace เป็นพื้นที่ที่ใช้ร่วมกันที่คุณสามารถทำงานร่วมกับสมาชิกคนอื่นในทีมได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายบนเอกสารเดียวหรือหลายเอกสาร

เมื่อคุณเข้าถึงไซต์พื้นที่ทำงานเอกสาร Office OneNote 2007 จะดาวน์โหลดข้อมูลบางอย่างจากไซต์พื้นที่ทำงานเอกสารนั้นเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับไซต์นั้นกับคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Office OneNote 2007 จะให้สิ่งต่อไปนี้

 • ชื่อของไซต์ Windows SharePoint Services

 • URL หรือที่อยู่ของไซต์

 • ชื่อ ที่อยู่อีเมล และระดับสิทธิ์ของผู้ใช้ไซต์

 • รายการของเอกสาร งาน และข้อมูลอื่นที่พร้อมใช้งานจากไซต์นั้น

นอกจากนี้ Office OneNote 2007 ยังเก็บรายการของไซต์ Windows SharePoint Services ที่คุณได้เยี่ยมชมไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ในรูปแบบของคุกกี้ด้วย รายการนี้จะถูกใช้เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงไซต์ที่คุณเคยเยี่ยมชมมาก่อนได้อย่างรวดเร็ว รายการของไซต์ที่คุณได้เยี่ยมชมมาแล้วนั้น Microsoft ไม่สามารถเข้าถึงได้ และจะไม่ได้รับการเปิดเผยบนอินเทอร์เน็ตเว้นแต่คุณเลือกที่จะทำรายการนั้นให้สามารถใช้ได้อย่างแพร่หลาย

Windows SharePoint Services

Microsoft Windows SharePoint Services จะให้ไซต์พื้นที่ทำงานบนเว็บร่วมกัน ซึ่งคุณสามารถทำงานบนเอกสารหรือมีการประชุมร่วมกันก็ได้

เมื่อคุณเข้าถึงไซต์ SharePoint โดยใช้เว็บเบราว์เซอร์ หรือโปรแกรม Office ใดๆ ไซต์นั้นจะบันทึกคุกกี้ไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณถ้าคุณมีสิทธิ์ในการสร้างไซต์ย่อยใหม่บนไซต์นั้น เมื่อนำคุกกี้เหล่านี้มารวมกัน จะส่งผลให้เกิดรายการของไซต์ที่คุณมีสิทธิ์ รายการนี้จะถูกใช้โดยโปรแกรม Office หลายโปรแกรมเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงไซต์ที่คุณเคยเยี่ยมชมมาก่อนได้อย่างรวดเร็ว

รายการของไซต์ที่คุณได้เยี่ยมชมมาแล้วนั้น Microsoft ไม่สามารถเข้าถึงได้ และจะไม่ได้รับการเปิดเผยบนอินเทอร์เน็ตเว้นแต่คุณเลือกที่จะทำรายการนั้นให้สามารถใช้ได้อย่างแพร่หลาย

คุณสามารถล้างรายการนี้ได้โดยใช้เว็บเบราว์เซอร์เพื่อล้างแคชของคุกกี้ของคุณ

ใน Windows SharePoint Services เมื่อคุณสร้างเว็บไซต์หรือรายการใหม่ หรือเพิ่มหรือเชิญคนทั่วไปให้เข้าไปในเว็บไซต์หรือรายการที่มีอยู่ ไซต์นั้นจะบันทึกข้อมูลต่อไปนี้ของแต่ละบุคคล ซึ่งรวมถึงตัวคุณด้วย

 • ชื่อเต็ม

 • ที่อยู่อีเมล

 • ชื่อในการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้ (การเข้าสู่ระบบของ Microsoft Windows NT  ตัวอย่างเช่น โดเมน\ชื่อผู้ใช้)

ID ผู้ใช้จะถูกเพิ่มลงในทุกองค์ประกอบที่คุณหรือผู้ใช้รายอื่นของไซต์เพิ่มหรือปรับเปลี่ยนบนไซต์ เช่นเดียวกับเนื้อหาทั้งหมดบนไซต์ SharePoint จะมีเพียงผู้ดูแลระบบและสมาชิกของไซต์เองเท่านั้นที่ควรเข้าถึงข้อมูลนี้ได้

ส่วนประกอบทั้งหมดของไซต์ SharePoint จะประกอบด้วยสองเขตข้อมูล ได้แก่ สร้างโดย และ ปรับเปลี่ยนโดย เขตข้อมูล สร้างโดย จะถูกเติมด้วยชื่อผู้ใช้ของผู้ที่สร้างส่วนประกอบนั้นพร้อมกับวันที่สร้าง ส่วนเขตข้อมูล ปรับเปลี่ยนโดย จะถูกเติมด้วยชื่อผู้ใช้ของผู้ที่ปรับเปลี่ยนเอกสาร Office OneNote 2007 ครั้งล่าสุดและวันที่ปรับเปลี่ยนครั้งล่าสุดด้วย

ผู้ดูแลของเซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์ไซต์ SharePoint จะสามารถเข้าถึงข้อมูลบางอย่างจากไซต์เหล่านี้ได้ โดยสามารถนำข้อมูลไปใช้วิเคราะห์รูปแบบการใช้งานของไซต์และปรับปรุงเปอร์เซ็นต์ของเวลาที่ไซต์นั้นมีให้ได้ ข้อมูลนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นและไม่ได้ใช้ร่วมกับ Microsoft เว้นแต่ Microsoft จะโฮสต์ไซต์ SharePoint นั้น สำหรับข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วยชื่อ ที่อยู่อีเมล และสิทธิ์ของทุกคนที่มีการเข้าถึงไซต์นั้น

ผู้ใช้ทุกคนที่มีการเข้าถึงไซต์ SharePoint ไซต์ใดไซต์หนึ่งอาจค้นหาและดูเนื้อหาทั้งหมดที่มีอยู่บนไซต์นั้นได้

การตรวจสอบ

Windows SharePoint Services จะให้คุณลักษณะการตรวจสอบที่ทำให้ผู้ดูแลสามารถติดตามการตรวจสอบลักษณะการทำงานของผู้ใช้กับเนื้อหาที่สำคัญได้อย่างน่าเชื่อถือ

เมื่อผู้ดูแล Windows SharePoint Services เปิดใช้งานคุณลักษณะการตรวจสอบ เซิร์ฟเวอร์จะบันทึกการกระทำบางอย่างที่ผู้ใช้ดำเนินการไว้ในฐานข้อมูลเนื้อหา SharePoint โดยอัตโนมัติ การกระทำเหล่านี้ ได้แก่ การดู แก้ไข เช็คอิน และเช็คเอาท์ สำหรับแต่ละการกระทำที่ถูกบันทึกไว้ เซิร์ฟเวอร์จะบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับแฟ้ม การกระทำ ID SharePoint และที่อยู่ IP ของผู้ใช้ ทั้งนี้ ไม่มีข้อมูลใดที่เป็นส่วนหนึ่งของทรานแซคชันนี้ถูกส่งถึง Microsoft

คุณลักษณะนี้จะถูกปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น และมีให้ใช้ได้เฉพาะสำหรับผู้ดูและระบบของไซต์ SharePoint ที่เก็บเนื้อหานั้น

ชื่อผู้สร้าง

แฟ้ม Office OneNote 2007 ทั้งหมดจะประกอบด้วย ชื่อของผู้สร้างที่สร้างแฟ้มหรือส่วนนั้น เมื่อต้องการแน่ใจได้ว่า ชื่อนี้จะไม่ถูกบันทึกไว้ ให้ทำสิ่งต่อไปนี้ใน Office OneNote 2007:

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก

 2. คลิก แสดง

 3. ภายใต้ ปรับเปลี่ยนโปรแกรม Office ในแบบที่คุณต้องการ ในกล่อง ชื่อผู้ใช้ ให้ลบชื่อ

 4. ในกล่อง ชื่อย่อ ให้ลบชื่อย่อนั้น

  นอกจากนี้ OneNote จะเก็บการประทับเวลาไว้ในแฟ้ม ซึ่งรวมถึงเวลาที่สร้างและเวลาที่มีการปรับเปลี่ยนล่าสุด

การทำสมุดบันทึกให้ตรงกัน

Office OneNote 2007 อนุญาตให้คุณแก้ไขสมุดบันทึกบนตำแหน่งที่ตั้งที่ใช้ร่วมกันหรือไซต์ SharePoint แล้วผสานการเปลี่ยนแปลงของคุณกับการเปลี่ยนแปลงจากผู้ใช้อื่นเป็นระยะ ถ้ามีข้อขัดแย้งของรุ่นระหว่างการดำเนินการผสาน ชื่อผู้สร้างจะถูกเก็บพร้อมกับหน้าที่ขัดแย้งกันแต่ละหน้าและแสดงไว้ที่ด้านข้างของหน้านั้น ชื่อผู้สร้างยังสามารถใช้ระบุที่มาของข้อขัดแย้งใดๆ ได้ เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้สร้าง ให้ดูที่ส่วนก่อนหน้าที่เรียกว่า ชื่อผู้สร้าง

เซสชันที่ใช้ร่วมกัน

Office OneNote 2007 จะทำให้คุณสามารถสร้าง และเข้าร่วมเซสชันที่ใช้ร่วมกันกับผู้ใช้รายอื่นสำหรับการทำงานร่วมกันในเวลาจริงบนส่วนภายในสมุดบันทึกที่ใช้ร่วมกัน คุณสามารถใช้งานส่วนหนึ่งด้วยการชี้ไปที่เซสชันการใช้งานร่วมกันแบบออนไลน์ บนเมนู ใช้ร่วมกัน แล้วจึงคลิก เริ่มส่วนปัจจุบันที่ใช้ร่วมกัน นอกจากนี้ คุณยังสามารถเข้าร่วมเซสชันที่มีอยู่ด้วยการชี้ไปที่ เซสชันการใช้งานร่วมกันแบบออนไลน์ บนเมนู ใช้ร่วมกัน แล้วจึงคลิก เข้าร่วมเซสชันที่มีอยู่ ที่อยู่ IP ของคุณจะถูกใช้เพื่อสร้างเซสชันที่ใช้ร่วมกัน และผู้เข้าร่วมทั้งหมดที่ได้เข้าร่วมเซสชันนั้น หรือได้รับการเชิญให้เข้าร่วมสามารถมองเห็นได้ เมื่อคุณเข้าร่วมเซสชัน ชื่อผู้ใช้ของคุณจะแสดงขึ้นต่อผู้เข้าร่วมรายอื่นทั้งหมดจนกระทั่งคุณออกจากเซสชันนั้น ในระหว่างเซสชัน ข้อมูลจากเพจทั้งหมดของคุณภายในส่วนที่ใช้งานร่วมกันนั้นจะสามารถมองเห็นได้สำหรับผู้ใช้ที่เข้าร่วมทั้งหมด

ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลระบบบนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถนำนโยบายไปใช้เพื่อปิดใช้งานเซสชันที่ใช้ร่วมกันได้

Metadata ที่เก็บไว้ในแฟ้ม OneNote

Office OneNote 2007 จะทำให้นักพัฒนาสามารถสร้างและเข้าถึงส่วน OneNote ด้วยการใช้ Add-in เมื่อคุณสร้าง และปรับเปลี่ยนแฟ้ม OneNote มีทางเป็นไปได้ว่า Add-in จะอาจสามารถฝังตัว Metadata บางอย่างไว้ในแฟ้มนั้นได้ Metadata นี้อาจรวมถึงข้อมูลที่กำหนดขึ้นเองที่อาจไม่สามารถมองเห็นได้จากภายในโปรแกรม OneNote ถ้าคุณกำลังใช้ Add-in สำหรับ Office OneNote 2007 ให้ติดต่อนักพัฒนาของ Add-in นั้นสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีและการแจ้งให้ทราบ

Office OneNote 2007 จะให้ความสามารถในการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีจากภายในตัวโปรแกรมเองกับคุณ และให้ความสามารถที่จะได้รับการเตือนเมื่อมีคนออนไลน์ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในเอกสารที่ใช้ร่วมกันหรือพื้นที่ทำงาน

Office OneNote 2007 จะใช้ไคลเอ็นต์การส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีของ Microsoft เพื่อให้ความสามารถในการมองเห็นคนอื่นที่ออนไลน์อยู่แก่คุณ และส่งข้อความต่างๆ ไปให้คนเหล่านั้น Office OneNote 2007 จะรวมถึงตัวควบคุมเว็บที่ทำให้การมีอยู่ของการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีสามารถแสดงๆไว้ภายในเว็บเพจได้ จุดประสงค์ของคุณลักษณะนี้คือ การทำให้คุณสามารถใช้เว็บเพจเพื่อทำงานร่วมกันโดยตรงกับคนอื่นที่กำลังทำงานบนเอกสารหรือพื้นที่ทำงานเดียวกันได้

สคริปต์ของเว็บเพจที่ถูกเขียนขึ้นพร้อมกับตัวควบคุมเว็บนี้ สามารถส่งข้อมูลที่มีอยู่จากโปรแกรมส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์สคริปต์นั้นได้ ตามค่าเริ่มต้น หน้าที่การใช้งานนี้จะถูกเปิดใช้งานเฉพาะกับไซต์อินทราเน็ต ไซต์ที่เชื่อถือได้ และไซต์บนคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้อยู่เท่านั้น

ทั้งเพจของ Microsoft Windows SharePoint Services และเพจของ Microsoft Office SharePoint Server 2007 จะใช้ประโยชน์จากตัวควบคุมนี้ โดยเพจทั้งสองชนิดจะไม่ส่งข้อมูลที่มีอยู่กลับไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์

เมื่อคุณเข้าชมไซต์ Microsoft Windows SharePoint Services หรือไซต์ Office SharePoint Server และสร้างการเตือน Office OneNote 2007 เพื่อคุกกี้ไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณพร้อมด้วยข้อมูลต่อไปนี้ คือ

 • ชื่อของไซต์

 • URL ของไซต์

 • ที่มาของการแจ้งเตือนไม่ว่าจะเป็นไซต์ Windows SharePoint Services หรือไซต์ SharePoint Server ก็ตาม

 • URL ที่ไซต์ใช้เพื่อแสดงบริการการเตือน

ข้อมูลในคุกกี้นี้จะทำให้การเตือนจากไซต์สามารถส่งไปถึงคุณได้อย่างถูกต้อง Microsoft ไม่สามารถเข้าถึงคุกกี้นี้ได้ เว้นแต่คุกกี้จะถูกส่งมาจากเซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft ตั้งแแต่แรกเริ่ม ในกรณีนี้ คุกกี้จะถูกใช้โดยไซต์ Windows SharePoint Services หรือไซต์ SharePoint Server เท่านั้น

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×