ส่วนต่าง ๆ ใน PowerPoint รุ่นก่อนหน้า

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ส่วนเป็นวิธีดีเยี่ยมในการจัดระเบียบสไลด์ของคุณใน PowerPoint เสมอสามารถใช้ และดูส่วน สร้างงานนำเสนอของคุณใน PowerPoint 2011 การบันทึกในรูปแบบ XML ที่เปิดอยู่เช่น.pptx

ถ้าคุณใช้ส่วน หลีกเลี่ยงสถานการณ์ต่อไปนี้:

ถ้าคุณบันทึกเป็น

แล้ว เปิดใน

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น

.ppt, .pot หรือ.pps

PowerPoint รุ่นใดก็ตาม

สไลด์ปรากฏ แต่ส่วนจะถูกเอาออก

.pptx, .potx หรือ.ppsx

PowerPoint 2008 หรือรุ่นก่อนหน้า

ส่วนที่ปรากฏขึ้น อย่างไรก็ตาม ส่วนข้อมูลจะถูกเก็บไว้เพื่อให้คุณสามารถใช้ส่วนเมื่อคุณเปิดงานนำเสนอใน PowerPoint 2011

ตรวจสอบความเข้ากันได้กับ PowerPoint รุ่นก่อนหน้า

ก่อนที่คุณบันทึกงานนำเสนอ เป็นความคิดดีเพื่อตรวจหาปัญหาความเข้ากันได้ที่อาจส่งผล เช่นส่วนที่ไม่แสดงใน PowerPoint รุ่นก่อนหน้า

  1. คลิก รายงานความเข้ากันได้ ที่อยู่ภายใต้ กล่องเครื่องมือ ในเมนู มุมมอง

  2. คลิก ตรวจสอบเอกสาร

  3. คลิกผลลลัพธ์ในกล่องรายการ ผลลัพธ์

    PowerPoint จะเลือกรายการที่เข้ากันไม่ได้ในงานนำเสนอที่ตรงกับผลลัพธ์นั้น

ดูเพิ่มเติม

จัดระเบียบสไลด์ของคุณเป็นส่วน ๆ

ปิดรายงานความเข้ากันได้

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×