ส่วนคำสั่ง IN

ระบุตารางใน ฐานข้อมูลภายนอก ใดก็ตามที่กลไกจัดการฐานข้อมูลของ Microsoft Access สามารถเชื่อมต่อได้ เช่น dBASE หรือฐานข้อมูล Paradox หรือฐานข้อมูล Microsoft Access ภายนอก

ไวยากรณ์

เมื่อต้องการระบุตารางปลายทาง:

[SELECT | INSERT] INTO destination IN
{path | ["path" "type"] | ["" [type; DATABASE = path]]}

เมื่อต้องการระบุตารางต้นฉบับ:

FROM tableexpression IN
{path | ["path" "type"] | ["" [type; DATABASE = path]]}

คำสั่ง SELECT ที่มีส่วนส่วนคำสั่ง IN มีส่วนต่างๆ ดังนี้

ส่วน

คำ อธิบาย

ปลายทาง

ชื่อของตารางภายนอกที่จะแทรกข้อมูล

tableexpression

ชื่อของตารางจากข้อมูลที่ได้รับ อาร์กิวเมนต์นี้สามารถเป็นชื่อตารางเดี่ยว คิวรีที่บันทึก หรือผลลัพธ์แบบผสมจาก INNER JOIN , LEFT JOIN หรือ RIGHT JOIN

เส้นทาง

เส้นทางแบบเต็มสำหรับไดเรกทอรีมีตาราง

ชนิด

ชื่อของชนิดฐานข้อมูลที่ใช้สร้างตาราง ถ้าฐานข้อมูลไม่ใช่ฐานข้อมูล Microsoft Access (ตัวอย่างเช่น dBASE III, dBASE IV, Paradox 3.x หรือ Paradox 4.x)


ข้อสังเกต

คุณสามารถใช้ IN เพื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลภายนอกเพียงหนึ่งฐานข้อมูลในแต่ละครั้ง

ในบางกรณี การ์กิวเมนต์ เส้นทาง จะอ้างอิงถึงไดเรกทอรีที่มีไฟล์ฐานข้อมูล ตัวอย่างเช่น เมื่อทำงานกับ dBASE, Microsoft FoxPro หรือตารางฐานข้อมูล Paradox อาร์กิวเมนต์ เส้นทาง จะระบุไดเรกทอรีที่มีไฟล์ .dbf หรือ .db ชื่อไฟล์ตารางจะได้รับมาจากอาร์กิวเมนต์ destination หรือ tableexpression

เมื่อต้องการระบุฐานข้อมูลที่ไม่ใช่ Microsoft Access ให้ใส่เครื่องหมายอัฒภาค (;) ในชื่อ แล้วใส่เครื่องหมายอัญประกาศเดียว (‘ ‘) หรือคู่ (“ “) ตัวอย่างเช่น ‘dBASE IV’ หรือ”dBASE IV” ก็ได้

คุณยังสามารถใช้คำ DATABASE เพื่อระบุฐานข้อมูลภายนอก ตัวอย่างเช่น เส้นต่อไปนี้ระบุตารางเดียวกัน:

... FROM Table IN "" [dBASE IV; DATABASE=C:\DBASE\DATA\SALES;];

... FROM Table IN "C:\DBASE\DATA\SALES" "dBASE IV;"

หมายเหตุ: 

สำหรับประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นและความง่ายในการใช้งาน ให้ใช้ ตารางที่ลิงก์ แทน IN

คุณยังสามารถใช้คำว่า IN เป็นตัวดำเนินการการเปรียบเทียบใน นิพจน์ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×