ส่วนคำสั่ง FROM

ระบุตารางหรือคิวรีที่ประกอบด้วยเขตข้อมูลที่แสดงในคำสั่ง SELECT

ไวยากรณ์

SELECT fieldlist
FROM tableexpression [IN externaldatabase]

คำสั่ง SELECT ที่มีส่วนคำสั่ง FROM มีส่วนต่างๆ ดังนี้:

ส่วน

คำอธิบาย

fieldlist

ชื่อของเขตข้อมูลหนึ่งหรือหลายเขตข้อมูลที่จะถูกดึงออกมาพร้อมกับนามแฝงของชื่อเขตข้อมูลใดๆ ฟังก์ชันการรวมของ SQL เพรดิเคตการเลือก (ALL, DISTINCT, DISTINCTROW หรือ TOP) หรือตัวเลือกอื่นๆ ของคำสั่ง SELECT

tableexpression

นิพจน์ที่ระบุตารางอย่างน้อยหนึ่งตารางที่ข้อมูลถูกดึงออกมา นิพจน์นี้สามารถเป็นชื่อตารางเดี่ยว ชื่อคิวรีที่บันทึกไว้ หรือผลลัพธ์แบบผสมจาก INNER JOIN, LEFT JOIN หรือ RIGHT JOIN

externaldatabase

เส้นทางแบบเต็มของฐานข้อมูลภายนอกที่ประกอบด้วยตารางทั้งหมดใน tableexpression


ข้อสังเกต

จำเป็นต้องมีคำสั่ง FROM และจะตามหลังคำสั่ง SELECT ใดๆ

ลำดับของชื่อตารางใน tableexpression ไม่สำคัญ

สำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพและความง่ายต่อการใช้การ เราแนะนำให้คุณใช้ ตารางที่ลิงก์ แทนส่วนคำสั่ง IN ในการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลภายนอก

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีที่คุณสามารถใช้ดึงข้อมูลจากตาราง Employees:

SELECT LastName, FirstName
FROM Employees;ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×