ส่วนคำสั่ง PROCEDURE

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ระบุชื่อและพารามิเตอร์ที่ไม่จำเป็น

หมายเหตุ: ส่วนคำสั่ง PROCEDURE ได้ถูกแทนที่ด้วยคำสั่ง PROCEDURE แม้ว่าส่วนคำสั่ง PROCEDURE ยังคงได้รับการสนับสนุน แต่คำสั่ง PROCEDURE ให้การใช้งานที่ครอบคลุมมากกว่าส่วนคำสั่ง PROCEDURE และเป็นไวยากรณ์ที่แนะนำให้ใช้

ไวยากรณ์

กระบวนงานn\ชื่อ[param1ชนิดข้อมูล[, param2ชนิดข้อมูล[...]]

ส่วนคำสั่ง PROCEDURE มีส่วนต่างๆ ดังนี้

ส่วน

คำอธิบาย

name

ชื่อของกระบวนงาน

param1, param2

ชื่อเขตข้อมูลหรือพารามิเตอร์อย่างน้อยหนึ่งรายการ ตัวอย่างเช่น

PROCEDURE Sales_By_CountryRegion [Beginning Date] DateTime, [Ending Date] DateTime;

datatype

ชนิดข้อมูลหนึ่งที่อยู่ในชนิดข้อมูลหลักของ Microsoft Access SQL หรือที่มีความหมายเดียวกัน


ข้อสังเกต

ขั้นตอนการ SQL ประกอบด้วยส่วนคำสั่งกระบวนงาน (ซึ่งระบุชื่อของขั้นตอน), รายการเพิ่มเติมของคำจำกัดความพารามิเตอร์ และคำสั่ง SQL เดียว ตัวอย่างเช่น กระบวนงาน Get_Part_Number อาจเรียกใช้แบบสอบถามที่เรียกใช้ตัวเลขส่วนที่ระบุ

หมายเหตุ: 

  • ถ้าส่วนคำสั่งมีข้อกำหนดเขตข้อมูล (คือคู่ของ param-datatype) มากกว่าหนึ่ง ให้คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค

  • ส่วนคำสั่ง PROCEDURE จะต้องต่อท้ายด้วยคำสั่ง SQL (ตัวอย่างเช่น คำสั่ง SELECT หรือ UPDATE)หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×