ส่วนคำสั่ง ORDER BY

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การเรียงลำดับในการเข้าถึงเรียงลำดับระเบียนผลลัพธ์ของคิวรีตามเขตข้อมูลที่ระบุหรือเขตข้อมูลในน้อยไปหามาก หรือเรียงลำดับ

ไวยากรณ์

เลือกfieldlist
จากตาราง
ที่ใดselectcriteria
[ORDER BY field1 [ASC | DESC] [, field2 [ASC | DESC]] [...]]]

คำสั่ง select ที่ประกอบด้วยการเรียงลำดับมีส่วนต่อไปนี้:

ส่วน

คำอธิบาย

fieldlist

ชื่อของเขตข้อมูลหนึ่งหรือหลายเขตข้อมูลจะถูกดึงออกมาพร้อมกับ aliases ชื่อเขตข้อมูลใด ๆ ฟังก์ชันการรวมของ SQL เพรดิเคตการเลือก (ALL, DISTINCT, DISTINCTROW หรือ TOP), หรือตัวเลือกคำสั่ง select อื่น ๆ

table

ชื่อของตารางที่ระเบียนถูกดึงออกมา

selectcriteria

เกณฑ์ที่เลือกไว้ ถ้าคำสั่งมีคำสั่ง where, Microsoft Access database engine สั่งค่าหลังจากเครื่องหมายใช้เงื่อนไขกับระเบียน

field1, field2

ชื่อของเขตข้อมูลที่จะเรียงลำดับระเบียน

ข้อสังเกต

ลำดับโดยไม่เลือกก็ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณต้องการให้แสดงในลำดับการเรียงลำดับข้อมูลของคุณ แล้วคุณต้องใช้ตามลำดับ

เริ่มต้นลำดับการจัดเรียง คือน้อยไปหามาก (A ถึง Z, 0 ถึง 9) ทั้งสองอย่างต่อไปนี้เรียงลำดับชื่อพนักงานในลำดับชื่อล่าสุด:

SELECT LastName, FirstName
FROM Employees
ORDER BY LastName;
SELECT LastName, FirstName
FROM Employees
ORDER BY LastName ASC;

เมื่อต้องการเรียงลำดับจากมากไปน้อย (z ถึง A, 9 ถึง 0), เพิ่มคำสงวน desc ไปยังส่วนท้ายของแต่ละเขตข้อมูลที่คุณต้องการเรียงลำดับเรียงลำดับ ตัวอย่างต่อไปนี้เลือกเดือน และเรียงลำดับเรียงลำดับ:

SELECT LastName, Salary
FROM Employees
ORDER BY Salary DESC, LastName;

ถ้าคุณระบุเขตข้อมูลประกอบด้วยข้อมูล Memo หรือวัตถุ OLE ในส่วนคำสั่ง by ข้อผิดพลาดเกิดขึ้น Microsoft Access database engine เรียงลำดับบนเขตข้อมูลของชนิดเหล่านี้

ลำดับตามนั้นมักจะรายการสุดท้ายในคำสั่ง SQL นั้น

คุณสามารถรวมเขตข้อมูลเพิ่มเติมในการเรียงลำดับ ระเบียนถูกเรียงลำดับตามเขตข้อมูลแรกที่แสดงอยู่หลังตามลำดับก่อน ระเบียนที่มีค่าที่เท่ากันในเขตข้อมูลนั้นแล้วเรียงลำดับตามค่าในเขตข้อมูลสองแสดง และอื่น ๆ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×