ส่วนคำสั่ง IN

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ระบุตารางในฐานข้อมูลภายนอกใดๆ ที่กลไกจัดการฐานข้อมูล Microsoft Access สามารถเชื่อมต่อได้ เช่นฐานข้อมูล dBASE หรือ Paradox หรือฐานข้อมูล Microsoft Access ภายนอก

ไวยากรณ์

เมื่อต้องการระบุตารางปลายทาง

[SELECT | INSERT] INTO destination IN
{path | ["path" "type"] | ["" [type; DATABASE = path]]}

เมื่อต้องการระบุตารางต้นทาง

FROM tableexpression IN
{path | ["path" "type"] | ["" [type; DATABASE = path]]}

คำสั่ง SELECT ที่มีส่วนคำสั่ง IN มีส่วนต่างๆ ดังนี้

ส่วน

Descri ปุ่ม

destination

ชื่อของตารางภายนอกที่ข้อมูลจะถูกแทรกเข้าไป

tableexpression

ชื่อของตารางเดียวหรือหลายตารางที่ข้อมูลจะถูกเรียกใช้ อาร์กิวเมนต์นี้สามารถเป็นชื่อตารางเดียว แบบสอบถามที่บันทึกไว้ หรือการรวมที่เป็นผลมาจาก INNER JOIN, LEFT JOIN หรือ RIGHT JOIN

path

เส้นทางแบบเต็มสำหรับไดเรกทอรีหรือแฟ้มที่มีตาราง

type

ชื่อของชนิดฐานข้อมูลที่ใช้ในการสร้างตารางถ้าฐานข้อมูลไม่ใช่ฐานข้อมูล Microsoft Access (เช่น dBASE III, dBASE IV, Paradox 3.x หรือ Paradox 4.x)


ข้อสังเกต

คุณสามารถใช้ IN เพื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลภายนอกได้ครั้งละฐานข้อมูลเดียวเท่านั้น

ในบางกรณี อาร์กิวเมนต์ path อ้างถึงไดเรกทอรีที่มีแฟ้มฐานข้อมูล ตัวอย่างเช่น ขณะที่ทำงานกับ dBASE, Microsoft FoxPro หรือตารางฐานข้อมูล Paradox อาร์กิวเมนต์ path ระบุไดเรกทอรีที่มีแฟ้ม .dbf หรือ .db ชื่อแฟ้มตารางนั้นเปลี่ยนแปลงมาจากอาร์กิวเมนต์ destination หรือ tableexpression

เมื่อต้องการระบุฐานข้อมูลที่ไม่ใช่ Microsoft Access ให้ผนวกเครื่องหมายอัฒภาค (;) ลงในชื่อ และใส่ในเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว (' ') หรือเครื่องหมายอัญประกาศคู่ (" ") ตัวอย่างเช่น จะใส่เครื่องหมาย 'dBASE IV;' หรือ "dBASE IV;" ก็ได้

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้คำสงวน DATABASE เพื่อระบุฐานข้อมูลภายนอกได้ด้วย ตัวอย่างเช่น บรรทัดต่อไปนี้ระบุถึงตารางเดียวกัน

... FROM Table IN "" [dBASE IV; DATABASE=C:\DBASE\DATA\SALES;];

... FROM Table IN "C:\DBASE\DATA\SALES" "dBASE IV;"

หมายเหตุ: 

สำหรับประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นและความง่ายต่อการใช้งาน ให้ใช้ตารางที่ลิงก์แทนคำสงวน IN

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้คำสงวน IN เป็นตัวดำเนินการเปรียบเทียบในนิพจน์ได้ด้วยเช่นกันหมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×