ส่วนคำสั่ง GROUP BY

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

สั่ง GROUP by ใน Access รวมระเบียนที่ มีค่าเหมือนกันในรายการเขตข้อมูลที่ระบุลงในระเบียนเดียว ค่าสรุปจะถูกสร้างขึ้นสำหรับแต่ละระเบียนถ้าคุณมีฟังก์ชันการรวม SQL เช่นผลรวมหรือนับจำนวนในคำสั่ง select

ไวยากรณ์

SELECT fieldlist
FROM table
WHERE criteria
[GROUP BY groupfieldlist]

คำสั่ง SELECT ที่มีส่วนคำสั่ง GROUP BY มีส่วนต่างๆ ดังนี้

ส่วน

คำอธิบาย

fieldlist

ชื่อของเขตข้อมูลหนึ่งหรือหลายเขตข้อมูลจะถูกดึงออกมาพร้อมกับ aliases ชื่อเขตข้อมูลใด ๆ ฟังก์ชันการรวมของ SQL เพรดิเคตการเลือก (ALL, DISTINCT, DISTINCTROW หรือ TOP), หรือตัวเลือกคำสั่ง select อื่น ๆ

table

ชื่อของตารางที่ระเบียนถูกดึงออกมา

criteria

เกณฑ์การเลือก ถ้าคำสั่งมีส่วนคำสั่ง WHERE กลไกจัดการฐานข้อมูลของ Microsoft Access จะจัดกลุ่มค่าต่างๆ หลังจากที่นำเงื่อนไข WHERE ไปใช้กับระเบียนแล้ว

groupfieldlist

ชื่อของเขตข้อมูลที่มีจำนวนมากถึง 10 เขตข้อมูลซึ่งใช้ในการจัดกลุ่มระเบียน ลำดับของชื่อเขตข้อมูลใน groupfieldlist จะกำหนดระดับการจัดกลุ่มจากระดับสูงสุดจนถึงระดับต่ำสุดของการจัดกลุ่ม

ข้อสังเกต

ส่วนคำสั่ง GROUP BY จะมีหรือไม่ก็ได้

ค่าสรุปจะถูกละเว้นไปถ้าไม่มีฟังก์ชันการรวมของ SQL อยู่ในคำสั่ง SELECT

ค่า null ในเขตข้อมูลที่จัดกลุ่มตามการจัดกลุ่ม และจะถูกละเว้น ไร ค่าNullจะไม่ถูกประเมินในฟังก์ชันการรวม SQL ใด ๆ

ให้ใช้ส่วนคำสั่ง WHERE เมื่อต้องการแยกแถวที่คุณไม่ต้องการจัดกลุ่ม และให้ใช้ส่วนคำสั่ง HAVING เมื่อต้องการกรองระเบียนหลังจากที่ถูกจัดกลุ่มแล้ว

ถ้าไม่ประกอบด้วยข้อมูล Memo หรือวัตถุ OLE เขตข้อมูลในรายการเขตข้อมูลการจัดกลุ่มตามสามารถอ้างอิงถึงเขตข้อมูลใด ๆ ในตารางใด ๆ ที่แสดงอยู่ในคำสั่ง from แม้ว่าเขตข้อมูลไม่ได้รวมอยู่ในคำสั่ง select มีคำสั่ง select มีฟังก์ชันการรวม SQL อย่างน้อยหนึ่ง Microsoft Access database engine ไม่สามารถจัดกลุ่มตามเขตข้อมูล Memo หรือวัตถุ OLE

เขตข้อมูลทั้งหมดในรายการเขตข้อมูลของ SELECT จะต้องถูกใส่ไว้ในส่วนคำสั่ง GROUP BY หรือใส่ไว้เป็นอาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชันการรวม SQL อย่างใดอย่างหนึ่ง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×