ส่วนขยาย Office Online สำหรับ Chrome

โปรดทราบ: โปรดอ้างอิงเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์สำหรับซอฟต์แวร์ Microsoft Office Online (“ซอฟต์แวร์”) เพื่อระบุผู้ที่ให้สิทธิ์การใช้งานโปรแกรมเพิ่มเติมนี้แก่คุณ และเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คุณสามารถใช้สำเนาโปรแกรมเพิ่มเติมนี้กับสำเนาซอฟต์แวร์ที่มีสิทธิ์การใช้งานอย่างถูกต้องได้ทุกสำเนา ห้ามมิให้คุณใช้โปรแกรมเพิ่มเติมนี้ ถ้าคุณไม่มีสิทธิ์การใช้งานสำหรับซอฟต์แวร์ เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์สำหรับซอฟต์แวร์มีผลใช้กับการใช้งานโปรแกรมเพิ่มเติมนี้ของคุณ

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×