ส่งโดยอัตโนมัติออกจาก office ตอบกลับจาก Outlook

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถส่งออกของ office การตอบกลับอัตโนมัติโดยใช้ขั้นตอนเหล่านี้ถ้าคุณมีบัญชีผู้ใช้ Office 365, Outlook.com หรือ Exchange สำหรับบัญชีอีเมอื่น ๆ ทั้งหมด ดูไปข้างหน้าและเปลี่ยนเส้นทางอีเมลโดยอัตโนมัติ

 1. เลือกไฟล์ >การตอบกลับอัตโนมัติ

  ตอบกลับอัตโนมัติ

 2. ในกล่อง การตอบกลับอัตโนมัติ ให้เลือก ส่งการตอบกลับอัตโนมัติ

  คุณอาจ ตั้งค่าช่วงวันที่สำหรับข้อความตอบกลับของคุณโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะปิดการตอบกลับอัตโนมัติที่วันและเวลาที่คุณใส่สำหรับเวลาสิ้นสุด มิฉะนั้น คุณจะต้องการปิดใช้งานการตอบกลับอัตโนมัติด้วยตนเอง

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นการตอบกลับอัตโนมัติ คุณอาจกำลังใช้ Outlook กับบัญชีผู้ใช้ POP หรือ IMAP ดูการเปลี่ยนเส้นทางและการส่งต่ออีเมลโดยอัตโนมัติสำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการตั้งค่าการตอบกลับอัตโนมัติ

 3. บนแท็บ ภายในองค์กรของฉัน ให้พิมพ์การตอบกลับที่คุณต้องการส่งไปยังเพื่อนร่วมทีมหรือเพื่อนร่วมงานในขณะที่คุณไม่อยู่ที่สำนักงาน

  ใส่ข้อความตอบกลับอัตโนมัติของคุณ

  หมายเหตุ: ส่งการตอบกลับอัตโนมัติใครก็ตามที่อยู่นอกองค์กรของฉัน จะส่งการตอบกลับของคุณโดยอัตโนมัติทุกอีเมลที่ รวมถึงจดหมายข่าว โฆษณา และอาจเป็น ลขยะอีเม ถ้าคุณต้องการส่งการตอบกลับอัตโนมัติถึงผู้ที่อยู่นอกองค์กรของคุณ เราขอแนะนำให้เลือกที่ติดต่อของฉันเท่านั้น

 4. เลือกตกลง เพื่อบันทึกการตั้งค่าของคุณ

ปิดข้อความตอบกลับการเรียกของ office โดยอัตโนมัติ

เมื่อ Outlook ถูกตั้งค่าให้ส่งการตอบกลับอัตโนมัติ คุณจะเห็นข้อความภายใต้ ribbon ด้วยข้อมูลนี้ เลือกปิดใช้งาน การปิดใช้งานออก office ตอบกลับอัตโนมัติ ถ้าคุณต้องการปรับเปลี่ยนวันที่สำหรับข้อความตอบกลับของคุณโดยอัตโนมัติหรือการส่งข้อความ ใช้ขั้นตอนด้านบนเพื่อปรับเปลี่ยนการตั้งค่าของคุณ

การปิดข้อความตอบกลับอัตโนมัติ

การแก้ไขปัญหา: ฉันไม่เห็นการตอบกลับอัตโนมัติ

ถ้าคุณไม่เห็น Automatic Repliesหลังจากเลือกไฟล์ คุณอาจใช้แบบ Gmail, Yahoo หรือ POP หรือ IMAP บัญชีผู้ใช้อื่น ๆ ที่ไม่สนับสนุนฟีเจอร์การตอบกลับอัตโนมัติของ Outlook คุณสามารถตั้งค่ากฎที่จะตอบกลับข้อความขาเข้า แต่เฉพาะถ้าคุณออกจาก Outlook ทำงานอยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูจัดการข้อความอีเมลโดยใช้กฎ

มีสองวิธีอื่นเมื่อต้องการตั้งค่าการตอบกลับอัตโนมัติ วิธีคุณเลือกขึ้นอยู่กับชนิดของบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณมีใน Outlook

ฉันมีบัญชีผู้ใช้ Exchange Server

ฉันมีแอ Outlook.com, Hotmail, Gmail, yahoo! หรืออื่น ๆ บัญชีผู้ใช้ POP3 หรือ IMAP

ฉันไม่แน่ใจว่าชนิดของฉันมีบัญชีผู้ใช้

ฉันมีบัญชีผู้ใช้ Exchange Server

เปิดว่าผู้ช่วย Office หรือปิด

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ผู้ช่วยเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน

  คำสั่ง ไม่อยู่ที่สำนักงาน บนเมนู เครื่องมือ

  หมายเหตุ: เมนูเครื่องมือ ปรากฏขึ้นบนหน้าต่างหลักของ Outlook บนหน้าต่างหลักของหน้าต่างเดียวกันกับที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณเริ่ม Outlook และมีไฟล์แก้ไขดูไปเครื่องมือแอคชัน และเมนูวิธีใช้ ที่อยู่ ไม่มีเมนูเครื่องมือ ใน windows ที่คุณสร้าง หรือดูรายการเช่นข้อความอีเมล ติดต่อ หรืองาน

  ถ้าคำสั่งผู้ช่วยเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน ปรากฏ วิธีการอื่นเพื่อตอบกลับข้อความโดยอัตโนมัติจะพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ Outlook ทั้งหมด ไปยังฉันมีแอ Outlook.com, Hotmail, Gmail, yahoo! หรืออื่น ๆ บัญชีผู้ใช้ POP3 หรือ IMAP

 2. คลิก ส่งการตอบกลับอัตโนมัติ 'ขณะไม่อยู่ที่สำนักงาน'

 3. ถ้าคุณต้อง เลือกกล่องกาเครื่องหมายส่งเฉพาะในระหว่างช่วงเวลานี้ เมื่อต้องการจัดกำหนดการเมื่อข้อความตอบกลับของคุณออกของ office จะใช้งานอยู่ ถ้าคุณไม่ได้ระบุเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด จะส่งข้อความตอบกลับอัตโนมัติจนกว่าคุณคลิกส่งการตอบกลับอัตโนมัติสำนักงาน

 4. บนแท็บ ภายในองค์กรของฉัน ให้พิมพ์การตอบกลับที่คุณต้องการส่งในขณะที่คุณไม่อยู่ที่สำนักงาน

  เมื่อต้องการส่งข้อความตอบกลับอัตโนมัติไปยังบุคคลออกจากองค์กรของคุณ ต่อ โดยใช้ขั้นตอนที่ 4 และ 5

 5. บนแท็บภายนอกองค์กรของฉัน เลือกกล่องกาเครื่องหมายการตอบกลับอัตโนมัติสำหรับบุคคลที่อยู่นอกองค์กรของฉัน และ แล้ว พิมพ์การตอบกลับที่คุณต้องการส่งในขณะที่คุณไม่อยู่สำนักงาน

  ตามปกติองค์กรจะหมายถึงบริษัทของคุณรวมถึงบุคคลที่มีบัญชีผู้ใช้ Exchange Server บนระบบอีเมลของคุณ

  เมื่อกล่องกาเครื่องหมาย ตอบกลับอัตโนมัติไปยังผู้ที่อยู่ภายนอกองค์กรของฉัน ถูกเลือก แท็บ ภายนอกองค์กรของฉัน จะแสดง (เปิด) อยู่ติดกับชื่อแท็บ

 6. บนแท็บภายนอกองค์กรของฉัน คลิกที่ติดต่อของฉันเท่านั้น หรือใครก็ตามที่อยู่นอกองค์กรของฉัน เพื่อระบุบุคคลที่ข้อความตอบกลับอัตโนมัติจะถูกส่งไป

  หมายเหตุ: ติดต่อที่ต้องมีอยู่ในโฟลเดอร์ Exchange Serverที่ติดต่อ ของคุณ ถ้าติดต่อที่มีอยู่ในโฟลเดอร์ที่เป็นส่วนหนึ่งของไฟล์โฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) เท่านั้น ข้อความตอบกลับอัตโนมัติจะไม่ถูกส่งไป

ฉันมีแอ Outlook.com, Hotmail, Gmail, yahoo! หรืออื่น ๆ บัญชีผู้ใช้ POP3 หรือ IMAP

คุณสามารถรวมเทมเพลตอีเม Outlook กับกฎ Outlook เพื่อสร้างหน้าที่การใช้งานของสำนักผู้ช่วย Office ซึ่งจะพร้อมใช้งานเฉพาะกับผู้ใช้บัญชีผู้ใช้ Exchange Server โดยใช้ชุดนี้ คุณสามารถใช้บัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณเพื่อส่งการตอบกลับอัตโนมัติถึงข้อความขาเข้า

สิ่งสำคัญ: คุณต้องเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้ และให้ Outlook ทำงานเพื่อที่จะสามารถส่งข้อความตอบกลับอัตโนมัติ

ขั้นตอนที่ 1: สร้างเทมเพลตข้อความ

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้ชี้ไปที่ สร้าง แล้วคลิก ข้อความจดหมาย

 2. บนแท็บ ตัวเลือก ในกลุ่ม รูปแบบ ให้คลิก ข้อความธรรมดา

 3. ในเนื้อหาข้อความ ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการส่งเป็นการตอบกลับอัตโนมัติของคุณ

 4. ในหน้าต่างข้อความ คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้ว คลิ กบันทึกเป็น

 5. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก Outlook Template (*.oft)

 6. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์ชื่อสำหรับแม่แบบข้อความของคุณ แล้วคลิก บันทึก

ขั้นตอนที่ 2: สร้างกฎเพื่อตอบกลับข้อความอีเมลใหม่โดยอัตโนมัติ

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก กฎและการแจ้งเตือน

 2. ในกล่องโต้ตอบ กฎและการแจ้งเตือน ให้คลิก สร้างกฎ

 3. ภายใต้ เริ่มจากกฎที่ว่างเปล่า ให้คลิก ตรวจสอบข้อความเมื่อมีข้อความมาถึง แล้วคลิก ถัดไป

 4. ภายใต้ คุณต้องการตรวจสอบเงื่อนไขใด ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ส่งให้ฉันเท่านั้น และเกณฑ์อื่นๆ ที่คุณต้องการ จากนั้นคลิก ถัดไป

 5. เมื่อคุณเห็นกล่องโต้ตอบที่แจ้งให้คุณทราบว่ากฎนี้จะถูกนำไปใช้กับข้อความทุกข้อความที่คุณได้รับ ให้คลิก ใช่

 6. ภายใต้ คุณต้องการทำสิ่งใดกับข้อความนี้ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตอบกลับด้วย แม่แบบที่ระบุ

 7. ภายใต้ ขั้นที่ 2: แก้ไขคำอธิบายกฎ (คลิกค่าที่ขีดเส้นใต้) ให้คลิก แม่แบบที่ระบุ

 8. ในกล่องโต้ตอบ เลือกแม่แบบการตอบกลับ ในกล่อง มองหาใน ให้คลิก แม่แบบผู้ใช้ในแฟ้มระบบ

 9. ให้เลือกแม่แบบที่คุณสร้างในส่วนก่อนหน้า แล้วคลิก เปิด

 10. คลิก ถัดไป

 11. หรืออีกทางหนึ่ง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับข้อยกเว้นอื่นๆ ของกฎการตอบกลับอัตโนมัติ

 12. คลิก ถัดไป

 13. ภายใต้ ขั้นที่ 1: ระบุชื่อสำหรับกฎนี้ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับกฎการตอบกลับอัตโนมัติ แล้วคลิก เสร็จสิ้น

เคล็ดลับ: ลองสร้างงาน Outlook หรือตัวเตือนรายการที่ต้องทำ เพื่อช่วยให้คุณจำได้ว่าต้องปิดกฎนี้เมื่อต้องการหยุดส่งข้อความตอบกลับอัตโนมัติ

กฎ ตอบกลับโดยใช้แม่แบบที่ระบุ ในตัวช่วยสร้างกฎจะส่งการตอบกลับอัตโนมัติของคุณเพียงหนึ่งครั้งถึงผู้รับแต่ละรายในช่วงการทำงานหนึ่งช่วง กฎนี้จะป้องกันไม่ให้ Outlook ส่งการตอบกลับซ้ำๆ ถึงผู้ส่งรายเดียวเมื่อคุณได้รับข้อความหลายข้อความจากผู้ส่งรายนั้น ในระหว่างช่วงการทำงานนั้น Outlook จะติดตามรายชื่อผู้ใช้ที่โปรแกรมได้ทำการตอบกลับแล้ว อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณออกจาก Outlook แล้วเริ่มต้นการทำงานใหม่ รายชื่อผู้ส่งที่ได้รับการตอบกลับอัตโนมัติจะถูกตั้งค่าใหม่

สิ่งสำคัญ: เพื่อให้ตัวช่วยสร้างกฎสามารถส่งการตอบกลับโดยอัตโนมัติ Outlook จะต้องทำงานอยู่และได้รับการกำหนดค่าให้มีการตรวจสอบเป็นระยะๆ เพื่อหาข้อความใหม่

ปิดใช้งานการตอบกลับอัตโนมัติ

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก กฎและการแจ้งเตือน

 2. บนแท็บ กฎสำหรับอีเมล ภายใต้ ชื่อ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับกฎที่คุณต้องการปิด

ฉันไม่แน่ใจว่าฉันมีชนิดของบัญชีผู้ใช้

วิธีง่ายที่สุดในการค้นหาว่าคุณกำลังใช้บัญชีผู้ใช้ Exchange Server คือการ เปิดโฟลเดอร์กล่องจดหมายเข้า ของคุณ จากแล้ว ดูว่า มีคำสั่งผู้ช่วยเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน บนเมนูเครื่องมือ ถ้าคุณเห็นมีปุ่มขยาย รูปปุ่ม ที่ด้านล่างของเมนู คลิกนั้นเพื่อให้คำสั่งบนเมนูเครื่องมือ ทั้งหมดจะปรากฏ

คำสั่ง ไม่อยู่ที่สำนักงาน บนเมนู เครื่องมือ

ถ้าคำสั่งจะหายไป คุณอาจไม่ได้ใช้บัญชีผู้ใช้ Exchange server และว่าผู้ช่วย Office ไม่พร้อมใช้งาน วิธีการอื่นเพื่อตอบกลับข้อความโดยอัตโนมัติจะพร้อมใช้งาน ไปยังฉันมีบัญชีผู้ใช้ POP3, IMAP หรือ Outlook.com

หมายเหตุ: เมนูเครื่องมือ ปรากฏขึ้นบนหน้าต่างหลักของ Outlook เมนูเครื่องมือ ไม่พร้อมใช้งานใน windows ที่คุณสร้าง หรือดูรายการเช่นข้อความอีเมล ติดต่อ หรืองาน

ถ้าคุณทราบว่า คุณกำลังใช้บัญชีผู้ใช้ Exchange Server แต่ไม่ปรากฏบนเมนูเครื่องมือ คำสั่งผู้ช่วยเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน เราขอแนะนำให้คุณเมื่อต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft ขอความช่วยเหลือ

ดูเพิ่มเติม

ใช้ปฏิทิน Outlook 2007 จะแสดงเวลาอยู่ที่สำนักงาน

ส่งการตอบกลับสำนักอัตโนมัติสำหรับ Outlook สำหรับ Mac

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×