ส่งและบันทึกข้อมูลฟอร์ม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลส่งช่วยให้ผู้ใช้ออกเพื่อส่งข้อมูลที่จะใส่ลงในฟอร์มไปยังแหล่งข้อมูลที่ระบุหลังจากที่จะเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทำให้คุณสามารถออกแบบฟอร์มเป็นง่ายเพียงแค่การสำรวจความคิดเห็น office ระหว่างที่ขอให้เพื่อนร่วมงานของพวกเขากำหนดลักษณะของอาหารกลางวันคืออะไรสำหรับฉลองที่กำลังมาถึง และ emails คุณผลลัพธ์ หรือที่ซับซ้อนเช่นฟอร์มที่เก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับแอปพลิเคชันการกู้ และส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ SharePoint

ในบทความนี้

เกี่ยวกับส่งเชื่อมต่อข้อมูล

ส่งชนิดการเชื่อมต่อข้อมูล

เพิ่มการเชื่อมต่อเพื่อส่งข้อมูลภายนอก

อีเมล

ไลบรารี SharePoint

บริการเว็บ (SOAP)

สภาพแวดล้อมโฮสต์ เช่นหน้าแบบ ASP.NET หรือแอปพลิเคชันที่โฮสต์

ไลบรารีการเชื่อมต่อ SharePoint

สร้าง และส่งข้อมูลไปยังการเชื่อมต่อที่กำหนดไว้ในไลบรารีการเชื่อมต่อข้อมูล SharePoint

การกำหนดค่าตัวเลือกการส่ง

เกี่ยวกับส่งการเชื่อมต่อข้อมูล

เมื่อผู้ใช้ส่งฟอร์ม ซึ่งหมายความ ว่า ผู้ใช้เสร็จสมบูรณ์แล้วกรอกแบบฟอร์ม ในขณะนั้น ข้อมูลจะส่งผ่านการเชื่อมต่อข้อมูลส่งที่จะบันทึกข้อมูลในแหล่งข้อมูลภายนอก เช่นไลบรารีฟอร์ม SharePoint นี่คืออื่นจากคำนึงบันทึกฟอร์ม ตัวอย่างเช่น เป็นตัวออกแบบฟอร์ม เมื่อคุณบันทึกฟอร์ม ความคืบหน้าของคุณพัฒนาฟอร์มถูกบันทึกไว้เพื่อให้คุณสามารถทำเพื่อทำงานกับเอกสารใหม่กว่า เหมือนเมื่อบันทึกเอกสาร Word ในทำนองเดียวกัน เมื่อผู้ใช้มีการกรอกฟอร์ม พวกเขาสามารถบันทึกฟอร์มเพื่อบันทึกความคืบหน้าของพวกเขากรอกฟอร์มเพื่อที่จะสามารถทำเพื่อกลับไปยังฟอร์มในภายหลัง แม้ว่าผู้ใช้ที่ได้บันทึกฟอร์ม เมื่อพวกเขาเสร็จ กรอกพวกเขาจะยังต้องส่งออก

เมื่อคุณออกแบบฟอร์มใหม่ที่ยึดตามกบริการเว็บหรือรายการ SharePoint ที่เชื่อมต่อข้อมูลเริ่มต้นกลายเป็น ค่าเริ่มต้นหลักส่งเชื่อมต่อข้อมูลสำหรับฟอร์ม InfoPath เหมือนหลักการเชื่อมต่อข้อมูลของเขตข้อมูลเพื่อให้คุณสามารถตั้งค่าที่พวกเขาประกอบด้วยเมื่อคุณส่งฟอร์ม คุณก็สามารถเริ่มฟอร์มตั้งแต่เริ่มต้น และเพิ่มการเชื่อมต่อส่งข้อมูลไปยังฟอร์มแม่แบบที่ไม่ได้ยึดตามการเชื่อมต่อข้อมูล หรือเพิ่มการเชื่อมต่อที่มีข้อมูลเพิ่มเติมแม้แต่เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อข้อมูลที่ส่งในสถานที่

ในขณะที่ฟอร์มส่วนใหญ่จะถูกกำหนดค่าให้มีการเชื่อมต่อข้อมูลส่ง และส่งข้อมูลทั้งหมดที่ในรูปแบบการ นั้นมีหลายส่งการเชื่อมต่อข้อมูลช่วยให้คุณสามารถควบคุม ว่าเขตข้อมูลจะถูกส่งไปที่แหล่งข้อมูล โดยใช้กฎหรือโค้ดแบบกำหนดเอง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนดฟอร์มของคุณเพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้ของคุณเพื่อส่งฟอร์มเสร็จสมบูรณ์แล้ว ไปยังบริการเว็บ และ ผ่านข้อความอีเมล

สำหรับภาพรวมของการเชื่อมต่อข้อมูล ดูภาพรวมการเชื่อมต่อข้อมูล

ฟอร์มจะถูกส่งโดยขึ้นอยู่กับกฎที่คุณระบุ คุณสามารถเพิ่มกฎการส่งให้กับปุ่ม เพื่อให้ส่งฟอร์มเมื่อผู้ใช้คลิกส่ง หรือคุณสามารถสร้างบนเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นในขณะที่ผู้ใช้กรอกฟอร์มการ:

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎการกระทำและการกระทำส่งข้อมูล ดูที่การเพิ่มกฎสำหรับดำเนินการอื่น ๆ

ด้านบนของหน้า

ชนิดการเชื่อมต่อข้อมูลส่ง

คุณสามารถสร้างชนิดต่อไปนี้ส่งเชื่อมต่อข้อมูล:

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเพิ่มการเชื่อมต่อส่งข้อมูลที่ส่งข้อมูลไปเป็นแหล่งข้อมูลระยะไกล คุณจะต้องในตำแหน่งที่ตั้งของข้อมูลต้นฉบับและเข้าถึงสิทธิ์ได้จากผู้ดูแลระบบ

 • บริการเว็บ (SOAP)    บริการเว็บส่งข้อมูลการเชื่อมต่อส่งไปยังบริการเว็บ SOAP (อย่างง่าย Object Access Protocol) SOAP คือ โพรโทคอลติดต่อสื่อสารที่ระบุข้อความ XML ที่ใช้ในการสื่อสารกับบริการเว็บ เมื่อคุณส่งข้อมูลผ่านทางการเชื่อมต่อบริการเว็บ InfoPath กำหนดใดบริการเว็บต้อง และข้อมูล โดยยึดตามข้อมูลดังกล่าว ระบุว่า เขตข้อมูลในฟอร์มควรส่งข้อมูลไปยังบริการเว็บ

 • เชื่อมต่อไลบรารี SharePoint    ตัวเลือกนี้ทำให้ฟอร์ม InfoPath เพื่อส่งข้อมูลเป็นเอกสารกับไลบรารีเอกสาร SharePoint

 • ข้อความอีเมล    ซึ่งช่วยให้ InfoPath เพื่อส่งฟอร์มตอบกลับในข้อความอีเมล นี้มีประโยชน์สำหรับฟอร์ม small-scale ปรับใช้ ที่ตอบสนองขนาดใหญ่จะ overwhelm ความรับผิดชอบสำหรับรับการตอบกลับฟอร์มผู้ใช้ไม่

 • สภาพแวดล้อม Hosting เช่นแอปพลิเคชันโฮสต์หรือเพจ ASP.NET    นี่คือตัวเลือกขั้นสูงส่งที่ไม่ถูกส่งข้อมูล แต่ยกเหตุการณ์ในแอปพลิเคชันหรือ ASP .NET หน้าที่ถูกโฮสต์ฟอร์ม นี้คือใช้ เมื่อสร้างแอปพลิเคชันของ Windows ใน Visual Studio ที่ใช้คลาสFormControlกับฟอร์ม host หรือยังหน้า ASP .NET ที่ที่โฮสต์ฟอร์มโดยใช้คลาสxmlformview ได้ใน ยังใช้ชนิดนี้ส่งเมื่อสร้างเครื่องมือฟอร์มสำหรับ SharePoint Workspace

 • เว็บเซิร์ฟเวอร์ (HTTP)    สามารถเข้าถึงตัวเลือกเว็บเซิร์ฟเวอร์ (HTTP) บนแท็บข้อมูล ในกลุ่มส่งฟอร์ม ด้วยการคลิกตัวเลือกส่ง ซึ่งช่วยให้คุณการสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลที่ส่งฟอร์มทั้งเป็นเนื้อความของข้อความติดประกาศ HTTP มีการระบุ URL URL ปลายทางอาจเป็นแอปพลิเคชันบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ เช่นแอปพลิเคชัน ASP.NET สคริปต์ CGI หรือแอปพลิเคชันที่ใช้ ISAPI

  หมายเหตุ: ในฟอร์มสามารถมีการเชื่อมต่อข้อมูลเดียวเท่านั้นที่ส่งข้อมูลไปยังแอปพลิเคชันบนเว็บเซิร์ฟเวอร์

ด้านบนของหน้า

เพิ่มการเชื่อมต่อกับข้อมูลภายนอกส่ง

มีสองวิธีในการเพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลที่ส่ง ดังนี้:

 • บนแท็บข้อมูล ในกลุ่มฟอร์มส่ง คลิกที่ปุ่มสอดคล้องกับชนิดของแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่ม

 • บนแท็บข้อมูล ในกลุ่มรับข้อมูลภายนอก คลิกเชื่อมต่อข้อมูล และทำต่อไปนี้:

 • คลิก เพิ่ม

 • คลิกส่งข้อมูล

 • คลิก ถัดไป

 • คลิกแหล่งข้อมูลที่ต้อง แล้ว คลิ กถัดไป อีกครั้ง

โดยไม่คำนึงถึงวิธีที่คุณใช้เพื่อเริ่มการเพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลส่ง หลัง ดำเนินการกับตัวเลือกที่เหมาะสม ดังต่อไป

เมื่อต้องการกำหนดค่าการเชื่อมต่อข้อมูลที่ส่ง คุณสามารถมักจะใช้ฟังก์ชันและสูตร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันและสูตรใน InfoPath ดูเพิ่มสูตรและฟังก์ชันใน InfoPath 2010

อีเมล

 1. ใส่ที่อยู่ของอีเมลหรือที่อยู่ที่ฟอร์มจะถูกส่งไปในกล่องถึง

ส่งและบันทึกข้อมูลฟอร์ม

 1. ถ้าฟอร์มจะถูกคัดลอกถึง หรือผู้ใช้ที่ตาบถึงคัดลอกไปยังบุคคลอื่น ใส่อยู่อีเมที่ต้องการในกล่องสำเนาถึง และสำเนาลับถึง

 2. ใส่ชื่อเรื่องสำหรับการตอบฟอร์มในกล่องเรื่อง

 3. ใส่บทนำที่ฟอร์มผู้รับจะเห็นในกล่องบทนำ

 4. คลิก ถัดไป

 5. เลือกวิธีที่คุณต้องการให้ฟอร์มจะถูกส่งไปหลังจากที่ผู้ใช้จะถูกทำให้กรอก:

  • ถ้าคุณต้องการส่ง snapshot ของมุมมองปัจจุบันของฟอร์มเท่านั้นในเนื้อความของอีเมล คลิกส่งเฉพาะมุมมองใช้งานอยู่ของฟอร์มและไม่มีสิ่งที่แนบมา

   หมายเหตุ: ฟอร์มไม่สามารถกรอก หรือมีพร้อมใช้งาน โดยผู้รับ เป็นเพียง snapshot ของมุมมองฟอร์มปัจจุบันในเวลาส่ง

  • ถ้าคุณต้องการส่งฟอร์มทั้งหมดเป็นสิ่งที่แนบมา รวมทั้งมุมมองปัจจุบันและมุมมองใด ๆ เพิ่มเติม เพื่อให้ผู้รับสามารถกรอกฟอร์ม เลือกส่งฟอร์มเป็นสิ่งที่แนบมาและใส่ชื่อสำหรับสิ่งที่แนบมาในกล่องชื่อสิ่งที่แนบมา

   ส่งและบันทึกข้อมูลฟอร์ม

 6. คลิก ถัดไป

 7. ใส่ชื่อสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูล และระบุว่า ควรหรือไม่ ตามค่าเริ่มต้นการเชื่อมต่อส่งออก

ส่งและบันทึกข้อมูลฟอร์ม

ไลบรารี SharePoint

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเพิ่มการเชื่อมต่อกับส่งข้อมูลไปยังรายการ SharePoint ลงในฟอร์มที่มีอยู่ เมื่อต้องการสร้างการเชื่อมต่อ คุณจำเป็นต้องเริ่มจากภายใน SharePoint โดยรายการ SharePoint แบบกำหนดเอง หรือ โดยการสร้างฟอร์มใหม่โดยใช้เทมเพลตรายการของ SharePoint สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนด SharePoint ฟอร์มรายการ เห็นปรับแต่งฟอร์มรายการ SharePoint

 1. ใส่ตำแหน่งที่ตั้งของเซิร์ฟเวอร์ SharePoint ในกล่องไลบรารีเอกสาร

ส่งและบันทึกข้อมูลฟอร์ม

 1. ใส่ชื่อสำหรับฟอร์มในกล่องชื่อไฟล์ ระบุถ้า InfoPath ควรเขียนทับฟอร์ม ถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งที่ มีชื่อเดียวกันอยู่แล้ว แล้ว คลิกถัดไป

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้ฟังก์ชันและสูตรในชื่อฟอร์ม ดูเพิ่มสูตรและฟังก์ชันใน InfoPath 2010

 1. ใส่ชื่อสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลในกล่อง และส่งตั้ง ตามค่าเริ่มต้นการเชื่อมต่อที่ส่ง กล่องกาเครื่องหมายถ้านี้จะเป็นค่าเริ่มต้นแล้วเลือกการเชื่อมต่อข้อมูล

ส่งและบันทึกข้อมูลฟอร์ม

บริการเว็บ (SOAP)

 1. ใส่ URL ของเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่มีการเชื่อมต่อ SOAP หรือคลิกUDDI ค้นหา เพื่อค้นหาการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น คลิกถัดไป

ส่งและบันทึกข้อมูลฟอร์ม

 1. เลือกบริการบนเว็บที่คุณต้องการส่งข้อมูลไปยัง

ส่งและบันทึกข้อมูลฟอร์ม

 1. คลิก ถัดไป

 2. สำหรับแต่ละพารามิเตอร์ เลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่มที่จะเกี่ยวข้องกับข้อมูล โดยคลิกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม แล้วModify หรือคลิกทั้งฟอร์ม เพื่อรวมข้อมูลทั้งหมดในฟอร์ม

ส่งและบันทึกข้อมูลฟอร์ม

 1. คลิก ถัดไป

 2. ใส่ชื่อสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลในกล่อง และส่งตั้ง ตามค่าเริ่มต้นการเชื่อมต่อที่ส่ง กล่องกาเครื่องหมายถ้านี้จะเป็นค่าเริ่มต้นแล้วเลือกการเชื่อมต่อข้อมูล

ส่งและบันทึกข้อมูลฟอร์ม

สภาพแวดล้อมโฮสต์ เช่นหน้าแบบ ASP.NET หรือแอปพลิเคชันที่โฮสต์

นี่คือตัวเลือกโปรแกรมขั้นสูง ที่จำเป็นต้องใช้โค้ดแบบกำหนดเอง เป็นผลลัพธ์ ไม่ครอบคลุมต่อไปนี้ ดูลิงก์ต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับบางอย่างของคลาสที่เกี่ยวข้องและคำสั่งนั้น

ไลบรารีการเชื่อมต่อ SharePoint

ไลบรารีการเชื่อมต่อข้อมูล SharePoint คือ ไลบรารีที่ประกอบด้วยไฟล์การเชื่อมต่อข้อมูลที่จัดเก็บการตั้งค่าที่ใช้การเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลภายนอก ไฟล์การเชื่อมต่อข้อมูลที่มีอยู่ในไลบรารีการเชื่อมต่อ SharePoint สามารถอธิบายการเชื่อมต่อบริการเว็บหรือการเชื่อมต่อไลบรารี SharePoint และสามารถใช้ในทั้ง Filler และเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ ต่อไปนี้คือวิธีบางประการในการใช้ไลบรารีการเชื่อมต่อข้อมูล SharePoint:

 • ฟอร์มหลายฟอร์มสามารถใช้แฟ้มการเชื่อมต่อข้อมูลเดียวกัน ดังนั้นจึงไม่ต้องสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลเดียวกันตั้งแต่ต้นสำหรับแต่ละฟอร์ม

 • ถ้าตำแหน่งหรือการตั้งค่าการเชื่อมต่อสำหรับแหล่งข้อมูลภายนอกเปลี่ยนแปลง คุณเพียงต้องปรับปรุงเฉพาะแฟ้มการเชื่อมต่อข้อมูลเท่านั้น โดยไม่ต้องทำแต่ละฟอร์ม

 • แฟ้มการเชื่อมต่อข้อมูลสามารถมีข้อมูลการรับรองความถูกต้องเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เซิร์ฟเวอร์สามารถใช้ได้ เมื่อผู้ใช้กรอกฟอร์มโดยใช้เบราว์เซอร์

 • ฟอร์มที่ถูกกรอกในเบราว์เซอร์โดยไม่มีระดับความปลอดภัยที่เชื่อถือได้อย่างเต็มที่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ในอีกโดเมนหนึ่งได้ ถ้าการเชื่อมต่อข้อมูลทั้งหมดในฟอร์มใช้แฟ้มการเชื่อมต่อข้อมูล

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อข้อมูลที่หลากหลาย ดูv2.0 เชื่อมต่อข้อมูลการอ้างอิงและ Schema

สร้าง และส่งข้อมูลไปยังการเชื่อมต่อที่กำหนดไว้ในไลบรารีการเชื่อมต่อข้อมูล SharePoint

ให้ทำดังต่อไปนี้เพื่อสร้างแฟ้มการเชื่อมต่อข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ ถ้ายังไม่มีแฟ้มนั้นอยู่

หมายเหตุ: InfoPath ที่ไม่สามารถสร้างแฟ้มการเชื่อมต่อข้อมูลสำหรับอีเมลหรือโฮสต์สภาพแวดล้อมการเชื่อมต่อ

 1. ทำตามขั้นตอนระบุไว้ในการเพิ่มการเชื่อมต่อเพื่อรับข้อมูลภายนอกเพื่อเพิ่มชนิดการเชื่อมต่อข้อมูลที่คุณต้องการสร้างไฟล์เพื่อเชื่อมต่อข้อมูล

 2. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม รับข้อมูลภายนอก ให้คลิก การเชื่อมต่อข้อมูล

 3. เลือกการเชื่อมต่อข้อมูลที่ต้องการ แล้วคลิก แปลงเป็นแฟ้มการเชื่อมต่อ

 4. ใส่ URL ของไลบรารีการเชื่อมต่อข้อมูล และผนวกชื่อไฟล์ไปยังส่วนท้ายของนั้นในกล่องข้อความ หรือคลิกเรียกดู เพื่อเรียกดูตำแหน่งที่ต้องใส่ชื่อไฟล์ แล้ว คลิกบันทึก

หมายเหตุ: คุณจำเป็นต้องใส่ URL แบบเต็มไปไลบรารีการเชื่อมต่อข้อมูล ตลอดจนไฟล์ ตัวอย่างเช่นhttp://department/site/dataconnectionlibrary/file.udcxซึ่งhttp://department/site/dataconnectionlibraryคือ URL ของไลบรารีการเชื่อมต่อข้อมูล และ file.udcx คือ ชื่อไฟล์ของไฟล์การเชื่อมต่อข้อมูลใหม่ที่จะสร้าง ถ้าไฟล์นี้อยู่บนเซิร์ฟเวอร์แล้ว การสร้าง อีกหนึ่งที่ มีชื่อเดียวกันจะเขียนทับสำเนาบนเซิร์ฟเวอร์

 1. คลิก ตกลง

 2. คลิก ปิด

 3. เรียกดูไลบรารีการเชื่อมต่อข้อมูล SharePoint และถ้าจำเป็นให้ เช็คอิน และ อนุมัติ แฟ้ม UDC ที่สร้างขึ้น

ทำต่อไปนี้เพื่อเพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูล โดยใช้ไฟล์การเชื่อมต่อข้อมูล SharePoint:

 1. บนแท็บข้อมูล ในกลุ่มส่งฟอร์ม คลิกการตำแหน่งที่ตั้งอื่น แล้ว คลิ กการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ SharePoint

 2. เลือกเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องการจากเมนูแบบหล่นลง ไซต์

ส่งและบันทึกข้อมูลฟอร์ม

 1. เลือกไฟล์การเชื่อมต่อข้อมูลที่ต้องการ

 2. คลิก ถัดไป

 3. ทำตามขั้นตอนสำหรับตัวเลือก ดังที่แสดงไว้ในการเพิ่มการเชื่อมต่อเพื่อรับข้อมูลภายนอก

ถ้าไซต์ SharePoint ที่คุณต้องการไม่อยู่ในรายการ ให้ทำขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเพิ่มไซต์นั้นลงในรายการ

 1. คลิก จัดการไซต์

 2. คลิก เพิ่ม

ส่งและบันทึกข้อมูลฟอร์ม

 1. ใส่ URL ของไซต์ SharePoint ในกล่อง URL และชื่อในกล่อง ชื่อที่ใช้แสดง

ส่งและบันทึกข้อมูลฟอร์ม

ด้านบนของหน้า

การกำหนดค่าตัวเลือกการส่ง

เมื่อคุณเพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลส่ง InfoPath จะกำหนดฟอร์มให้มีส่งผ่านการเชื่อมต่อข้อมูลเริ่มต้น คุณสามารถกำหนดค่าตัวเลือกเหล่านี้ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกส่ง เมื่อต้องการเปิดกล่องโต้ตอบตัวเลือกส่ง บนแท็บข้อมูล ในกลุ่มส่งฟอร์ม คลิกตัวเลือกส่ง

ส่งและบันทึกข้อมูลฟอร์ม

จากหน้าจอตัวเลือกส่ง คุณสามารถกำหนดค่าตัวเลือกการส่งของฟอร์มโดยใช้วิธีต่อไปนี้:

 • เปิด หรือปิดใช้งานผู้ใช้ความสามารถในการส่งฟอร์ม

 • เลือกวิธีที่ถูกส่งฟอร์ม ไปทางแบบเดียวปลาย ทาง โดย ใช้กฎ หรือ โดยใช้โค้ดแบบกำหนดเอง

คุณสามารถกำหนดค่าเพื่อส่งข้อมูลผ่านทางการเชื่อมต่อข้อมูลจำนวนมากเมื่อผู้ใช้คลิกส่งฟอร์ม โดยใช้กฎหรือโค้ดแบบกำหนดเอง ตัวอย่าง ถ้าคุณกำลังออกแบบฟอร์มรายงานค่าใช้จ่าย คุณไม่สามารถส่งฟอร์มไลบรารีเอกสาร SharePoint หนึ่งถ้าจำนวนภายใต้ $1000 หรือมีจะส่งเพื่อแตกต่างกัน SharePoint ไลบรารีเอกสารสำหรับฟอร์มที่กำหนดให้ scrutiny มากขึ้นว่าจำนวน $1000 อย่างน้อย และตั้งค่าสถานะ โดยเมล์ผู้จัดการของผู้ใช้

 • เพิ่ม หรือเอาปุ่มส่ง จากแท็บRibbon และข้อมูล ใน InfoPath Filler

 • สร้างข้อความแบบกำหนดเองเพื่อแสดงแก่ผู้ใช้ของคุณเมื่อผู้ใช้ส่งฟอร์มของผู้ใช้

 • ระบุว่าจะเปิดฟอร์มทิ้งไว้ ปิดฟอร์ม หรือเปิดฟอร์มว่างอื่นหลังจากที่ส่งฟอร์มแล้ว

ทำต่อไปนี้ ตามที่ต้อง การกำหนดค่าตัวเลือกการส่ง:

 • เมื่อต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้ส่งฟอร์ม ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้เลือกกล่องอนุญาตให้ผู้ใช้ส่งฟอร์มนี้

 • เมื่อต้องการระบุว่า จะสามารถส่งฟอร์ม ทำต่อไปนี้:

  • ถ้ามี เพียงหนึ่งเชื่อมต่อข้อมูลที่จะใช้ฟอร์มเพื่อส่งข้อมูล และไม่มีฟีเจอร์ขั้นสูงจำเป็นต้องมีส่ง คลิส่งฟอร์มข้อมูลไปยังปลายทางเดียว และกำหนดค่าดังนี้:

   1. เลือกชนิดของการเชื่อมต่อที่จะใช้จากรายการดรอปดาวน์ด้านบน

   2. เลือกการเชื่อมต่อข้อมูลส่วนบุคคลจากรายการตัวเลือกการเชื่อมต่อข้อมูลสำหรับส่ง

    ถ้าไม่มีการเชื่อมต่อข้อมูล คลิกเพิ่ม และการอ้างอิงไปที่เพิ่มการเชื่อมต่อเพื่อรับข้อมูลภายนอกสำหรับคำแนะนำการตั้งค่าการเชื่อมต่อ

  • ถ้ามีการเชื่อมต่อข้อมูลส่งหลาย หรือคุณต้องการเพิ่มกฎเพื่อควบคุมการกระทำส่ง คลิกแอคชันแบบกำหนดเองโดยใช้กฎ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่ากฎการกระทำ ดูที่การเพิ่มกฎสำหรับดำเนินการอื่น ๆ

  • ถ้ามีการวางรหัสที่ซับซ้อน หลายเชื่อมต่อข้อมูล หรือบางส่วนส่งที่ไม่สามารถทำได้ ด้วยกฎสำหรับ คลิดำเนินการกระทำแบบกำหนดเองโดยใช้โค้ด

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนป้ายชื่อที่ปรากฏขึ้นบนปุ่มส่ง บน ribbon ใส่ข้อความที่ต้องการในกล่องป้ายชื่อ หรือ เมื่อต้องการปิดปุ่มส่ง ทั้งหมด ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายก่อนหน้านี้

 • การตั้งค่าการส่งล้มเหลวข้อความ คลิกขั้นสูงเลือกกล่องแสดงข้อความนี้ถ้าล้มเหลวในการส่งฟอร์มแล้ว ใส่ข้อความที่ต้องการในกล่องข้อความต่อไปนี้

 • เมื่อต้องการตั้งค่าการส่งข้อความสำเร็จขั้นสูง คลิก เลือกกล่องแสดงข้อความนี้ถ้าส่งฟอร์มเรียบร้อยแล้ว และ แล้ว ใส่ข้อความที่ต้องในกล่องข้อความต่อไปนี้

 • เมื่อต้องการควบคุมการกระทำที่ดำเนินการหลังจากส่งฟอร์ม เลือกแอคชันที่ต้องการจากรายการหลังจากที่ส่ง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×