ส่งเอกสารในอีเมล

ถ้าชุดโปรแกรม Microsoft Office 2010 ของคุณมี Outlook 2010 รวมอยู่ด้วย คุณสามารถส่งแฟ้มเป็นสิ่งที่แนบมากับอีเมล หรือถ้าคุณกำลังใช้ Excel 2010, Publisher 2010 หรือ Word 2010 คุณสามารถส่งแฟ้มเป็นเนื้อหาของข้อความได้

คุณต้องการทำอะไร

ส่งไฟล์เป็นสิ่งที่แนบมา

ส่งไฟล์เป็นเนื้อหาของข้อความอีเมล

เรียนรู้เพิ่มเติม

ส่งแฟ้มเป็นสิ่งที่แนบมา

คำแนะนำต่อไปนี้ใช้กับ Excel 2010, PowerPoint 2010, Project 2010, Publisher 2010, Visio 2010, และ Word 2010

 1. คลิก แฟ้ม

 2. คลิก บันทึกและส่ง

 3. เลือก ส่งโดยใช้อีเมล แล้วเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้

  • ส่งเป็นสิ่งที่แนบมา    เปิดข้อความอีเมลโดยมีสำเนาของไฟล์ในรูปแบบไฟล์ต้นฉบับแนบอยู่

  • ส่งเป็น PDF    เปิดข้อความอีเมลโดยมีสำเนาไฟล์ในรูปแบบ .pdf แนบอยู่

  • ส่งเป็น XPS    เปิดข้อความอีเมลโดยมีสำเนาไฟล์ในรูปแบบ .xps ที่

หมายเหตุ: ตัวเลือก PDF และ XPS จะไม่พร้อมใช้งานใน Project 2010

 1. ป้อนผู้รับ แก้ไขบรรทัดเรื่อง และเนื้อหาข้อความตามที่จำเป็น แล้วคลิก ส่ง

คำแนะนำต่อไปนี้ใช้กับ OneNote 2010

 1. คลิก แฟ้ม

 2. คลิก ส่ง แล้วเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้

  • หน้าอีเมลเป็นสิ่งที่แนบมา    เปิดข้อความอีเมลที่มีทั้งสำเนาไฟล์ในรูปแบบไฟล์ต้นฉบับและสำเนาไฟล์เป็นเว็บเพจที่แนบมา

  • หน้าอีเมลเป็น PDF    เปิดข้อความอีเมลที่มีสำเนาไฟล์ในรูปแบบ .pdf ที่แนบมา

 3. ใส่ผู้รับ แก้ไขบรรทัดหัวข้อและเนื้อความตามที่จำเป็น จากนั้น คลิก ส่ง

ด้านบนของหน้า

ส่งไฟล์เป็นเนื้อหาของข้อความอีเมล

ถ้าคุณกำลังใช้ Excel 2010, Publisher 2010 หรือ Word 2010 คุณสามารถส่งแฟ้มของคุณเป็นเนื้อหาข้อความอีเมลจริง (ไม่ใช่เป็นสิ่งที่แนบมา) เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ขั้นแรกคุณต้องเพิ่มคำสั่ง ส่งไปยังผู้รับจดหมาย ลงในแถบเครื่องมือด่วน ดูที่ การกำหนดแถบเครื่องมือด่วนเอง เพื่อศึกษาวิธีการเพิ่มคำสั่ง

เมื่อต้องการส่งแฟ้มของคุณเป็นเนื้อหาของข้อความอีเมล ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิดแฟ้มที่คุณต้องการส่ง

 2. ในแถบเครื่องมือด่วน ให้คลิก ส่งถึงผู้รับจดหมาย ไอคอนส่งถึงผู้รับจดหมาย QAT เพื่อเปิดข้อความอีเมล ไฟล์ของคุณจะปรากฏขึ้นในเนื้อหาของข้อความ

 3. ใส่ผู้รับ แก้ไขบรรทัดหัวข้อและเนื้อความตามที่จำเป็น จากนั้น คลิก ส่ง

เรียนรู้เพิ่มเติม

แนบไฟล์หรือรายการอื่นกับข้อความอีเมล

ลดขนาดรูปภาพและสิ่งที่แนบมา

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×