ส่งเอกสารในข้อความอีเมล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใน Word, Excel และ PowerPoint for Mac คุณสามารถส่งไฟล์ไปยังที่ติดต่อของคุณถูกต้องจากแอปพลิเคชันที่คุณกำลังทำงานอยู่ คุณสามารถส่งไฟล์เป็นสิ่งที่แนบมา ในเนื้อความของข้อความ หรือถ้าไฟล์นั้นอยู่บน SharePoint หรือOneDrive คุณสามารถส่งลิงก์ไปยังไฟล์

 1. คลิกเมนูไฟล์ คลิกแชร์ แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการส่งไฟล์

  ให้ทำดังนี้

  เป็นลิงก์ในข้อความอีเมลใหม่

  คลิกเชิญบุคคล

  หมายเหตุ: ไฟล์ที่คุณกำลังทำงานบนต้องอยู่ในOneDrive หรือ SharePoint ถ้า ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งใดก็ได้คุณจะได้รับพร้อมท์ให้บันทึกมี

  เป็นลิงก์ที่คุณสามารถวาง ในข้อความอีเมล หรือไฟล์อื่น

  คลิกคัดลอกลิงก์ดูอย่างเดียว หรือมุมมองคัดลอกและลิงก์สำหรับแก้ไข

  หมายเหตุ: ไฟล์ที่คุณกำลังทำงานบนต้องอยู่ในOneDrive หรือ SharePoint ถ้า ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งใดก็ได้คุณจะได้รับพร้อมท์ให้บันทึกมี

  ส่งเป็นไฟล์แนบ (Word, Excel และ PowerPoint)

  คลิกส่งเวิร์กบุ๊ก ถ้าคุณกำลังใช้ Excel

  คลิกส่งงานนำเสนอ ถ้าคุณกำลังใช้ PowerPoint

  คลิกส่งเอกสาร ถ้าคุณกำลังใช้ Word

  หมายเหตุ: คุณยังสามารถส่งไฟล์ของคุณเป็น PDF

 2. ป้อนผู้รับ แก้ไขบรรทัดเรื่องและเนื้อหาข้อความเท่าที่จำเป็น แล้วคลิก ส่ง

หมายเหตุ: ถ้าคุณมี Microsoft Office for Mac Home and Business 2011 ข้อความจะถูกสร้างขึ้นใน Outlook ถ้าคุณมี Microsoft Office for Mac Home and Student 2011 ข้อความจะถูกสร้างขึ้นใน Apple Mail

 1. บนเมนูไฟล์ ชี้ไปที่แชร์ นั้นแล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการส่งไฟล์

  ให้ทำดังนี้

  ส่งเป็นไฟล์แนบ (Word, Excel และ PowerPoint)

  คลิก อีเมล (เป็นไฟล์แนบ)

  ในเนื้อหาของข้อความ (Word และ Excel เท่านั้น)

  คลิก อีเมล (เป็น HTML)

  หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะสามารถใช้ได้ถ้าคุณได้ตั้งค่าบัญชีไว้ใน Outlook หรือ Apple Mail

  ส่งเป็นลิงก์ (Word, Excel และ PowerPoint)

  คลิก อีเมล (เป็นลิงก์)

  หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานถ้าเอกสารที่คุณกำลังทำงานบนจะอยู่บนOneDrive หรือ SharePoint เท่านั้น

 2. ป้อนผู้รับ แก้ไขบรรทัดเรื่องและเนื้อหาข้อความเท่าที่จำเป็น แล้วคลิก ส่ง

ดูเพิ่มเติม

บันทึกไฟล์ใน Office for Mac

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×