Office

ส่งอีเมลเอกสารจาก Microsoft Office

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ถ้าคุณได้ติดตั้ง Outlook เป็นส่วนหนึ่งของ Microsoft Office และตั้งค่าเป็นแอปอีเมลเริ่มต้นของคุณ คุณสามารถส่งเอกสารเป็นสิ่งที่แนบมากับอีเมลได้ ถ้าคุณใช้ Excel, Publisher หรือ Word คุณยังสามารถส่งไฟล์เป็นเนื้อหาในข้อความอีเมลได้ด้วย

ถ้า Outlook ไม่ใช่แอปพลิเคชันอีเมลเริ่มต้นของคุณ คุณจะต้องกำหนดค่าเป็นค่าเริ่มต้นเพื่อใช้ฟีเจอร์นี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู: ทำให้ Outlook เป็นโปรแกรมเริ่มต้นสำหรับอีเมล ที่ติดต่อ และปฏิทิน 

ส่งเป็นสิ่งที่แนบมา

Excel, PowerPoint, Project, Publisher, Visio และ Word

 1. คลิก ไฟล์ > แชร์ > อีเมล แล้วเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

  • ส่งเป็นสิ่งที่แนบมา    เปิดข้อความอีเมลที่มีสำเนาของไฟล์ในรูปแบบเดียวกับไฟล์ต้นฉบับแนบอยู่

  • ส่งเป็น PDF    เปิดข้อความอีเมลที่มีสำเนาของไฟล์ในรูปแบบ .pdf แนบอยู่

  • ส่งเป็น XPS    เปิดข้อความอีเมลที่มีสำเนาของไฟล์ในรูปแบบ .xps แนบอยู่

  • ส่งเป็นโทรสารทางอินเทอร์เน็ต    เปิดเว็บเพจที่คุณเลือกจากรายการผู้ให้บริการที่ให้คุณส่งโทรสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้

   หมายเหตุ:  ตัวเลือกที่คุณเห็นจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับโปรแกรม Office ที่คุณกำลังใช้อยู่

 2. ใส่นามแฝงของผู้รับ แก้ไขบรรทัดเรื่องและเนื้อหาข้อความเท่าที่จำเป็น แล้วคลิก ส่ง

OneNote

 1. คลิก ไฟล์ > ส่ง แล้วเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

  • ส่งเป็นสิ่งที่แนบมา    เปิดข้อความอีเมลที่มีทั้งสำเนาของไฟล์ในรูปแบบเดียวกับไฟล์ต้นฉบับและสำเนาของไฟล์ในรูปแบบเว็บเพจแนบอยู่

  • ส่งเป็น PDF    เปิดข้อความอีเมลที่มีสำเนาของไฟล์เป็นรูปแบบ .pdf ที่แนบ

 2. ใส่นามแฝงของผู้รับ แก้ไขบรรทัดเรื่องและเนื้อหาข้อความเท่าที่จำเป็น แล้วคลิก ส่ง

ส่งเป็นเนื้อหาของข้อความอีเมล

ถ้าคุณใช้ Excel, Publisher หรือ Word คุณสามารถส่งไฟล์ของคุณเป็นเนื้อหาข้อความอีเมลจริง ไม่ใช่เป็นสิ่งที่แนบมา เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ก่อนอื่น คุณต้องเพิ่มคำสั่ง ส่งถึงผู้รับจดหมาย ลงในแถบเครื่องมือด่วน ดู กำหนดแถบเครื่องมือด่วน เพื่อเรียนรู้วิธีการเพิ่มคำสั่ง

 1. เปิดไฟล์ที่คุณต้องการส่ง

 2. ในแถบเครื่องมือด่วน ให้คลิก ส่งถึงผู้รับจดหมาย เพื่อเปิดข้อความอีเมล ไฟล์ของคุณจะปรากฏในเนื้อหาของข้อความ

 3. ใส่นามแฝงของผู้รับ แก้ไขบรรทัดเรื่องและเนื้อหาข้อความเท่าที่จำเป็น แล้วคลิก ส่ง

ส่งเป็นสิ่งที่แนบมา

คำแนะนำต่อไปนี้สำหรับนำไปใช้กับ Excel, PowerPoint, Project, Publisher, Visio และ Word

 1. คลิก ไฟล์

 2. คลิก บันทึกและส่ง

 3. เลือก ส่งโดยใช้อีเมล แล้วเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

  • ส่งเป็นสิ่งที่แนบมา    เปิดข้อความอีเมลที่มีสำเนาของไฟล์ในรูปแบบเดียวกับไฟล์ต้นฉบับแนบอยู่

  • ส่งเป็น PDF    เปิดข้อความอีเมลที่มีสำเนาของไฟล์ในรูปแบบ .pdf แนบอยู่

  • ส่งเป็น XPS    เปิดข้อความอีเมลที่มีสำเนาของไฟล์ในรูปแบบ .xps แนบอยู่

   หมายเหตุ: ตัวเลือก PDF และ XPS ไม่สามารถใช้งานได้ใน Project 2010

 4. ใส่นามแฝงของผู้รับ แก้ไขบรรทัดเรื่องและเนื้อหาข้อความเท่าที่จำเป็น แล้วคลิก ส่ง

คำแนะนำต่อไปนี้จะนำไปใช้กับ OneNote 2010:

 1. คลิก ไฟล์

 2. คลิก ส่ง แล้วเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้

  • หน้าอีเมลเป็นสิ่งที่แนบมา    เปิดข้อความอีเมลที่มีทั้งสำเนาของไฟล์ในรูปแบบเดียวกับไฟล์ต้นฉบับและสำเนาของไฟล์ในรูปแบบเว็บเพจแนบอยู่

  • หน้าอีเมลเป็น PDF    เปิดข้อความอีเมลที่มีสำเนาของไฟล์ในรูปแบบ .pdf ที่แนบอยู่

 3. ใส่นามแฝงของผู้รับ แก้ไขบรรทัดเรื่องและเนื้อหาข้อความเท่าที่จำเป็น แล้วคลิก ส่ง

ส่งเป็นเนื้อหาของข้อความอีเมล

ถ้าคุณใช้ Excel, Publisher หรือ Word คุณสามารถส่งไฟล์ของคุณเป็นเนื้อหาข้อความอีเมลจริง ไม่ใช่เป็นสิ่งที่แนบมา เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ก่อนอื่น คุณต้องเพิ่มคำสั่ง ส่งถึงผู้รับจดหมาย ลงในแถบเครื่องมือด่วน ดู กำหนดแถบเครื่องมือด่วน เพื่อเรียนรู้วิธีการเพิ่มคำสั่ง

เมื่อต้องการส่งไฟล์ของคุณเป็นเนื้อหาของข้อความอีเมล ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. เปิดไฟล์ที่คุณต้องการส่ง

 2. ในแถบเครื่องมือด่วน ให้คลิก ส่งถึงผู้รับจดหมาย ไอคอนบนแถบเครื่องมือด่วน ส่งไปยังผู้รับจดหมาย เพื่อเปิดข้อความอีเมล ไฟล์ของคุณจะปรากฏในเนื้อหาของข้อความ

 3. ใส่นามแฝงของผู้รับ แก้ไขบรรทัดเรื่องและเนื้อหาข้อความเท่าที่จำเป็น แล้วคลิก ส่ง

ส่งเป็นสิ่งที่แนบมา

Excel, PowerPoint และ Word

 • คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม ชี้ไปที่ ส่ง แล้วคลิก อีเมล

  ฉันไม่เห็นคำสั่งอีเมล

  ถ้าคุณไม่เห็นคำสั่ง อีเมล แสดงว่าคุณกำลังชุดโปรแกรม Microsoft Office ที่ไม่มี Microsoft Office Outlook เช่น Microsoft Office Home and Student 2007 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าคุณจะติดตั้ง Outlook เป็นโปรแกรมสแตนด์อโลน คุณอาจยังคงไม่เห็นคำสั่ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดูคำสั่งอีเมล ให้ดู KB 918792: คำสั่งอีเมลหายไป

OneNote, Project และ Visio

 • บนเมนู ไฟล์ ให้ชี้ไปที่ ส่งถึง แล้วคลิก ผู้รับจดหมาย (เป็นสิ่งที่แนบมา)

ส่งเป็นเนื้อหาของข้อความอีเมล

ถ้าคุณใช้ Excel หรือ Word คุณสามารถส่งไฟล์เป็นเนื้อหาของข้อความอีเมลได้เลย โดยไม่ต้องส่งเป็นสิ่งที่แนบมา เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ขั้นแรกคุณต้องเพิ่มคำสั่ง ส่งถึงผู้รับจดหมาย ลงในแถบเครื่องมือด่วน

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Word หรือ ตัวเลือกของ Excel

 2. คลิก กำหนดค่า จากนั้น ในรายการ เลือกคำสั่งจาก ให้คลิก คำสั่งทั้งหมด

 3. คลิก ส่งถึงผู้รับจดหมาย แล้วคลิก เพิ่ม เพื่อเพิ่มคำสั่งลงในแถบเครื่องมือด่วน

 4. ในแถบเครื่องมือด่วน ให้คลิก ส่งถึงผู้รับจดหมาย ไอคอนบนแถบเครื่องมือด่วน ส่งไปยังผู้รับจดหมาย เพื่อเปิดข้อความอีเมล ไฟล์ของคุณจะปรากฏในเนื้อหาของข้อความ

 5. ใส่นามแฝงของผู้รับ แก้ไขบรรทัดเรื่องและเนื้อหาข้อความเท่าที่จำเป็น แล้วคลิก ส่ง

ดูเพิ่มเติม

แนบไฟล์หรือแทรกรูปภาพในข้อความอีเมล Outlook

ลดขนาดของรูปภาพและสิ่งที่แนบมา

ดู เปิด หรือบันทึกสิ่งที่แนบมา

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×