ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

ส่งออก PowerPoint ของคุณสำหรับ Mac งานนำเสนอเป็นรูปแบบไฟล์อื่น

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ถ้าคุณต้องการส่งงานนำเสนอของคุณแก่บุคคลอื่น แต่จะไม่มีPowerPoint สำหรับ macOS หรือPowerPoint สำหรับ Windows คุณสามารถส่งงานนำเสนอของคุณในรูปแบบอื่น เช่นรูปภาพหรือไฟล์ PDF เพื่อให้ผู้รับสามารถดูสไลด์

ส่งออกงานนำเสนอของคุณเป็นวิดีโอ

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้พร้อมใช้งานสำหรับสมาชิก Office 365 เท่านั้น ถ้าคุณมีการสมัครใช้งาน Office 365 แล้ว โปรดตรวจสอบว่าคุณใช้ Office เวอร์ชันล่าสุด

(จุดเริ่มต้น ด้วย PowerPoint สำหรับ Office 365 for Mac เวอร์ชัน 16.19 เสียงบรรยายรวมอยู่ในวิดีโอเมื่อคุณส่งงานนำเสนอของคุณ)

 1. คลิก ไฟล์ > ส่งออก

 2. ในเมนู รูปแบบไฟล์ ให้เลือกรูปแบบวิดีโอที่คุณต้องการ (MP4 หรือ MOV)

 3. เลือกคุณภาพของวิดีโอที่คุณต้องการ: คุณภาพงานนำเสนอคุณภาพอินเทอร์เน็ต หรือ คุณภาพต่ำ ยิ่งคุณภาพของวิดีโอสูงเท่าไหร่ ขนาดของไฟล์ก็จะใหญ่ขึ้นเท่านั้น

 4. ถ้าคุณมีการกำหนดเวลาที่บันทึกไว้และคุณต้องการใช้ในวิดีโอที่คุณสร้างจากงานนำเสนอ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำเครื่องหมายในกล่องข้างๆ ใช้การกำหนดเวลาที่บันทึกไว้และการบรรยาย นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกตั้งค่าระยะเวลาที่จะใช้ในแต่ละสไลด์ได้ ถ้าคุณไม่ต้องการตั้งค่าการกำหนดเวลา

 5. เมื่อคุณทำการเลือกทั้งหมดแล้ว ให้เลือก ส่งออก

หมายเหตุ: เมื่อคุณส่งงานนำเสนอของคุณเป็นวิดีโอ เสียงใด ๆ narrated ที่ถูกบันทึกไว้ในการนำเสนอสไลด์จะเล่น แต่จะไม่เล่นไฟล์ฝังตัวสื่ออื่น ๆ

หลังจากคุณบันทึกงานนำเสนอของคุณเป็นวิดีโอแล้ว คุณสามารถแชร์วิดีโอได้เช่นเดียวกับที่คุณแชร์วิดีโออื่น โดยการใช้แอปพลิเคชันหรืออุปกรณ์ที่คุณสามารถเปิดและเล่นวิดีโอได้

ส่งออกสไลด์ของคุณเป็นรูปภาพ

คุณสามารถบันทึกสไลด์อย่างน้อยหนึ่งสไลด์เป็นรูปภาพ เพื่อให้ผู้รับสามารถดูสไลด์ในแอปพลิเคชันหรืออุปกรณ์ใดก็ได้ที่สามารถดูรูปภาพได้ เพียงแค่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกรูปแบบรูปภาพที่แอปพลิเคชันหรืออุปกรณ์สามารถเปิดได้

หมายเหตุ: เมื่อสไลด์ของคุณถูกแปลงเป็นไฟล์รูปภาพแล้ว การเปลี่ยน การเคลื่อนไหว ภาพยนตร์ หรือเสียงจะถูกนำออกจากงานนำเสนอ

 1. คลิก ไฟล์ > ส่งออก

 2. ในเมนู รูปแบบไฟล์ ให้เลือกรูปแบบรูปภาพที่คุณต้องการ (เช่น JPEG หรือ PNG)

 3. เลือกระหว่าง บันทึกทุกสไลด์ หรือ บันทึกเฉพาะสไลด์ปัจจุบันเท่านั้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถใส่ขนาดของรูปภาพของสไลด์ในกล่อง ความกว้าง และ ความสูง ได้

  ถ้าคุณเลือกบันทึกทุกสไลด์ งานนำเสนอของคุณจะถูกบันทึกเป็นรูปภาพเดี่ยวของแต่ละสไลด์

หลังจากคุณบันทึกสไลด์เป็นรูปภาพแล้ว คุณสามารถแชร์รูปภาพได้เช่นเดียวกับที่คุณแชร์ไฟล์รูปภาพอื่นๆ โดยการใช้แอปพลิเคชันหรืออุปกรณ์ที่สามารถเปิดรูปภาพได้

ส่งออกงานนำเสนอของคุณเป็นรูปแบบ PDF

 1. คลิก ไฟล์ > ส่งออก

 2. ในเมนู รูปแบบไฟล์ ให้คลิก PDF

หลังจากคุณบันทึกสไลด์เป็นไฟล์ PDF แล้ว คุณสามารถแชร์ไฟล์ได้เช่นเดียวกับที่คุณแชร์ไฟล์ PDF อื่นๆ โดยการใช้แอปพลิเคชันหรืออุปกรณ์ที่สามารถเปิดไฟล์ PDF ได้

ดูเพิ่มเติม

ส่งออก PowerPoint สำหรับงานนำเสนอ Mac เป็น PDF

แปลง Keynote งานนำเสนอ Microsoft PowerPoint

ให้เลือกทำดังนี้

ส่งออกสไลด์ของคุณเป็นรูปภาพ

คุณสามารถบันทึกสไลด์อย่างน้อยหนึ่งสไลด์เป็นรูปภาพ เพื่อให้ผู้รับสามารถดูสไลด์ในแอปพลิเคชันหรืออุปกรณ์ใดก็ได้ที่สามารถดูรูปภาพได้ เพียงแค่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกรูปแบบรูปภาพที่แอปพลิเคชันหรืออุปกรณ์สามารถเปิดได้

หมายเหตุ: เมื่อสไลด์ของคุณถูกแปลงเป็นไฟล์รูปภาพแล้ว การเปลี่ยน การเคลื่อนไหว ภาพยนตร์ หรือเสียงจะถูกนำออกจากงานนำเสนอ

 1. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก บันทึกเป็นรูปภาพ

 2. ในกล่องบันทึกเป็น พิมพ์ชื่อใหม่สำหรับโฟลเดอร์ที่มีไฟล์ถูกแปลง

 3. บนเมนูป็อปอัพรูปแบบ เลือกรูปแบบรูปภาพที่คุณต้องการ

  ตัวอย่างเช่น คลิกJPEG

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการตั้งค่าตัวเลือกเพิ่มเติมเช่นรูปภาพสูงและความกว้าง หรือเลือกว่าจะบันทึกเฉพาะสไลด์ปัจจุบันแทนที่เป็นภาพนิ่งทั้งหมด คลิกตัวเลือก จากนั้น ภายใต้บันทึกสไลด์เป็นกราฟิกไฟล์ เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

 4. คลิก บันทึก

  หลังจากคุณบันทึกสไลด์เป็นรูปภาพแล้ว คุณสามารถแชร์รูปภาพได้เช่นเดียวกับที่คุณแชร์ไฟล์รูปภาพอื่นๆ โดยการใช้แอปพลิเคชันหรืออุปกรณ์ที่สามารถเปิดรูปภาพได้

ส่งสไลด์ของคุณไปยัง iPhoto

ส่งสไลด์ของคุณไปยัง iPhoto จะคล้ายกับการส่งออกสไลด์ของคุณเป็นรูปภาพ มีประโยชน์จากที่เพิ่มอาศัยความสามารถในการถ่ายโอนรูปภาพลงในอุปกรณ์หรือแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อกับ iTunes ใด ๆ ได้อย่างง่ายดาย เมื่อคุณส่งสไลด์ของคุณไปยัง iPhoto แต่ละสไลด์จะถูกแปลงเป็นรูปภาพ นี้เอาการเปลี่ยนภาพ ภาพเคลื่อนไหว หรือเสียง และทำให้ภาพยนตร์ให้สามารถแสดงเป็นกรอบเดียวในงานนำเสนอ

หมายเหตุ: เมื่อต้องการทำกระบวนงานนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ คุณต้องมี iPhoto 6 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่าติดตั้งอยู่

 1. บนเมนูไฟล์ ชี้ไปที่แชร์ แล้ว คลิ กส่งไปยัง iPhoto

 2. ในกล่องชื่ออัลบั้มใหม่ พิมพ์ชื่อสำหรับคอลเลกชันของรูปถ่าย

 3. บนเมนูป็อปอัพรูปแบบ เลือกรูปแบบรูปภาพที่คุณต้องการ

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำสิ่งนี้

  ส่งสไลด์ทั้งหมด

  ภายใต้ภาพนิ่ง คลิกทั้งหมด

  เลือกส่งรูปขนาดย่อหรือเรียงลำดับสไลด์

  ภายใต้ภาพนิ่ง คลิกเลือก

 5. เมื่อต้องการบันทึกสไลด์เป็นรูปภาพ คลิกส่งไปยัง iPhoto

บันทึกงานนำเสนอของคุณเป็นไฟล์ PDF

เมื่อคุณบันทึกงานนำเสนอเป็นไฟล์ PDF การเปลี่ยนภาพ ภาพเคลื่อนไหว หรือเสียงจะถูกเอาออก และภาพยนตร์จะแสดงเป็นกรอบเดียวในงานนำเสนอ

 1. ที่เมนู ไฟล์ ให้คลิก บันทึกเป็น

 2. ในกล่องบันทึกเป็น พิมพ์ชื่อใหม่สำหรับโฟลเดอร์ที่มีไฟล์ถูกแปลง

 3. บนเมนูป็อปอัพ รูปแบบ คลิก PDF

 4. คลิก บันทึก

ดูเพิ่มเติม

บันทึกงานนำเสนอเป็นไฟล์ภาพยนตร์

บันทึกไฟล์ใน Office for Mac

แปลง Keynote งานนำเสนอ Microsoft PowerPoint

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×