ส่งออกเนื้อหา และสร้างรายงานในศูนย์ eDiscovery

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณส่งออกเนื้อหาจากกรณีใดกรณีหนึ่งเมื่อคุณพร้อมที่จะส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ หรือต้องการใช้กับโปรแกรมทางกฎหมายอื่นๆ คุณยังสามารถสร้างรายงานเพื่อระบุสาระของปัญหาและปัญหาในการจัดทำดัชนีการค้นหาเกี่ยวกับการส่งออกได้ การส่งออกรวมถึงไฟล์โหลดที่ยึดตามมาตรฐานของ Electronic Discovery Reference Model ด้วย

ก่อนที่คุณส่งออกเนื้อหา กรณีควรมีแหล่งเนื้อหา เช่นเว็บไซต์ และกล่องจดหมายของ และแบบสอบถามได้ ยัง คอมพิวเตอร์ที่คุณใช้ในการส่งออกเนื้อหาได้ตามต้องการของระบบต่อไปนี้:

 • เวอร์ชัน 32 หรือ 64 บิตของ Windows 7 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

 • Microsoft .NET Framework 4.5

 • หนึ่งเบราว์เซอร์ที่สนับสนุนต่อไปนี้:

  • Internet Explorer 10 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

  • Mozilla Firefox หรือ Google Chrome กับ ClickOnce add-in ของการติดตั้ง

เมื่อคุณก่อนส่งออกเนื้อหา หรือสร้างรายงาน eDiscovery ดาวน์โหลด Manager จะติดตั้ง ซึ่งส่งออกเนื้อหา SharePoint และ Exchange และรายงานไป เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อต้องการดาวน์โหลดการส่งออก eDiscovery ผู้ใช้ต้องเข้าสู่ระบบ SharePoint ด้วยเดียวกันกับบัญชีผู้ใช้ที่พวกเขาจะเข้าสู่ระบบบนเครื่องคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ของพวกเขา ถ้าคุณได้รับคำเตือนถามว่า จะเรียกใช้ตัวจัดการการดาวน์โหลดหรือไม่ ยอมรับคำเตือน และดำเนินต่อ

ส่งออกเนื้อหา eDiscovery

 1. ถ้ากรณีของคุณไม่ได้เปิดอยู่ ในศูนย์ eDiscovery ให้คลิก กรณี แล้วคลิกกรณีที่คุณต้องการส่งออกเนื้อหา

 2. ในส่วน ค้นหาและส่งออก ภายใต้ คิวรี ให้คลิกชื่อคิวรีที่คุณต้องการส่งออก ในหน้าคิวรี คุณจะเห็นขนาดและเนื้อหาที่รวมอยู่ในการส่งออก

 3. ที่ด้านล่างของหน้าคิวรี ให้คลิก ส่งออก

 4. พิมพ์ชื่อของการส่งออก ตามค่าเริ่มต้น การส่งออกจะมีชื่อเดียวกันกับคิวรีที่การส่งออกนั้นยึดตาม แต่คุณสามารถเปลี่ยนชื่อได้

 5. ในหน้าที่ปรากฏ ในส่วน ตัวเลือก ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 6. เมื่อต้องการเอาเนื้อหา Exchange ซ้ำ เช่นข้อความอีเมลที่ซ้ำกัน เลือกเอาเนื้อหา Exchange ที่ซ้ำกัน

 7. ในการรวมเอกสารหลายๆ เวอร์ชันเข้าด้วยกัน ถ้าองค์กรของคุณมีการติดตามเวอร์ชัน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย รวมเวอร์ชันของเอกสาร SharePoint

 8. ในการรวมรายการที่มีการเข้ารหัสลับหรือมีรูปแบบที่ไม่รู้จัก ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย รวมรายการที่ถูกเข้ารหัสลับ หรือมีรูปแบบที่ไม่รู้จัก

 9. คลิก ตกลง

 10. คลิก ผลลัพธ์การดาวน์โหลด

 11. ถ้าคุณกำลังส่งออกเนื้อหาเป็นครั้งแรกบนคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง คุณจะได้รับพร้อมท์ให้ติดตั้งตัวจัดการดาวน์โหลด eDiscovery คลิก ใช่

 12. เมื่อคุณส่งออกเสร็จแล้ว ให้คลิก ปิด

ด้านบนของหน้า

สร้างรายงานเกี่ยวกับเนื้อหาที่ส่งออก

รายงานจะระบุเนื้อหา Exchange และ SharePoint, ตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์นั้น และข้อมูลอื่นๆ รวมถึงข้อผิดพลาดต่างๆ เช่น เนื้อหาที่ไม่ถูกส่งออกเนื่องจากปัญหาในการจัดทำดัชนีการค้นหา รายงานจะถูกสร้างขึ้นในรูปแบบค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค ซึ่งสามารถเปิดได้ใน Excel หรือนำเข้าสู่โปรแกรมหลายๆ ชนิดได้

ใน Microsoft Excel คุณสามารถตรวจสอบเนื้อหาต่อไปได้ด้วยการเรียงลำดับและการกรองคอลัมน์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถดูเฉพาะสไลด์ PowerPoint หรือเรียงลำดับตามที่อยู่ของเว็บหรือผู้สร้างได้

 1. ถ้ากรณีของคุณไม่ได้เปิดอยู่ ให้คลิก กรณี แล้วคลิกกรณีที่คุณต้องการส่งออกเนื้อหาในศูนย์ eDiscovery

 2. ในส่วน ค้นหาและส่งออก ภายใต้ คิวรี ให้คลิกชื่อคิวรีที่คุณต้องการส่งออก

 3. ที่ด้านล่างของหน้าคิวรี ให้คลิก ส่งออก

 4. ในหน้าที่ปรากฏขึ้น ในส่วน ตัวเลือก ให้เลือกดำเนินการดังนี้ การตั้งค่าจะไม่มีผลต่อรายงาน แต่รายงานนั้นจะแสดงให้เห็นว่าการตั้งค่าจะมีผลต่อคิวรีของคุณอย่างไร:

 5. เมื่อต้องการเอาเนื้อหา Exchange ซ้ำ เช่นข้อความอีเมลที่ซ้ำกัน เลือกเอาเนื้อหา Exchange ที่ซ้ำกัน

 6. ในการรวมเอกสารหลายๆ เวอร์ชันเข้าด้วยกัน ถ้าองค์กรของคุณมีการติดตามเวอร์ชัน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย รวมเวอร์ชันของเอกสาร SharePoint ถ้าเนื้อหาที่ส่งออกของคุณมีไลบรารีจำนวนมากที่มีการติดตามเวอร์ชัน และมีผู้สร้างของคุณจำนวนมากใช้การกำหนดเวอร์ชันอยู่ อาจเป็นการเพิ่มขนาดของไฟล์ของการส่งออกนั้นได้

 7. ในการรวมรายการที่มีการเข้ารหัสลับหรือมีรูปแบบที่ไม่รู้จัก ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย รวมรายการที่ถูกเข้ารหัสลับ หรือมีรูปแบบที่ไม่รู้จัก

 8. ในหน้าที่ปรากฏ ให้คลิก ตกลง

 9. คลิก ดาวน์โหลดรายงาน

 10. ถ้าคุณกำลังส่งออกเนื้อหาเป็นครั้งแรกบนคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง คุณจะได้รับพร้อมท์ให้ติดตั้งตัวจัดการดาวน์โหลด eDiscovery คลิก ใช่

 11. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการส่งออกรายงานแล้ว ให้คลิก ปิด

  รายงานต่อไปนี้ (ไฟล์ Excel CSV) ถูกดาวน์โหลดลงในคอมพิวเตอร์ของคุณในโฟลเดอร์ที่ชื่อรายงาน

  • ข้อผิดพลาดดัชนี Exchange    ประกอบด้วยรายการของข้อความอีเมลที่ไม่มีการทำดัชนีสำหรับการค้นหา จำนวนรายการที่แสดงอยู่ในรายงานนี้เท่ากับจำนวนของรายการกับที่จะถูกดาวน์โหลดพร้อมกับผลลัพธ์การค้นหาคุณเลือกตัวเลือกรวมรายการที่ถูกเข้ารหัสลับ หรือมีรูปแบบที่ไม่รู้จัก เมื่อคุณส่งออกผลลัพธ์การค้นหา ถ้ามีข้อผิดพลาดไม่มีดัชนี หรือ ถ้าคุณไม่ได้เลือกตัวเลือกรวมรายการที่ถูกเข้ารหัสลับ หรือมีรูปแบบที่ไม่รู้จัก รายงานนี้จะว่างเปล่า

  • ผลลัพธ์ Exchange    ประกอบด้วยรายการของทุกข้อความอีเมลที่ส่งกลับเป็นผลลัพธ์การค้นหา รายงานนี้ระบุบรรทัดเรื่อง ชื่อผู้รับข้อความ และผู้ส่ง วันที่ที่ส่ง และรับข้อความ และขนาดของข้อความหรือไม่

  • ส่งออกข้อผิดพลาด    รายงานนี้แสดงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างการส่งออก

  • ข้อผิดพลาดดัชนีของ SharePoint

  • ผลลัพธ์ของ SharePoint    ประกอบด้วยรายการของ SharePoint ทุกรายการที่ส่งกลับเป็นผลลัพธ์การค้นหา รายงานนี้ประกอบด้วยข้อมูลเช่นชนิดเอกสาร ผู้เขียนเอกสาร เอกสาร URL, URL และชื่อของไซต์ที่มีเอกสารอยู่ และวันที่เอกสารถูกปรับเปลี่ยนครั้งล่าสุด

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่ได้เลือก ตัวเลือกรวมรายการที่ถูกเข้ารหัสลับ หรือมีรูปแบบที่ไม่รู้จัก เมื่อคุณส่งออกผลลัพธ์การค้นหา หรือเพียงแค่ดาวน์โหลดรายงาน รายงานข้อผิดพลาดทำดัชนีถูกดาวน์โหลด แต่จะไม่มีรายการใดก็ นี้ไม่ได้หมายความว่า ไม่มีข้อผิดพลาดใด ๆ ทำดัชนี เพียงแค่หมายความ ว่า รายการกับไม่ได้รวมอยู่ในการร้องขอการดาวน์โหลดรายงาน

ด้านบนของหน้า

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ eDiscovery

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณี eDiscovery ให้ดูบทความต่อไปนี้

สถานการณ์สมมติ: eDiscovery ใน SharePoint Server 2013 และ Exchange Server 2013

ตั้งค่าศูนย์ eDiscovery ใน SharePoint Online

วางแผนและจัดการกรณีของ eDiscovery

เพิ่มเนื้อหาลงในกรณี eDiscovery และหยุดแหล่งข้อมูล

การค้นหาและการใช้คำสำคัญใน eDiscovery

เริ่มต้นนามสกุลไฟล์ที่ตระเวน และแยกวิเคราะห์ชนิดไฟล์ใน SharePoint Server 2013

ภาพรวมของคุณสมบัติที่ตระเวน และใน SharePoint Server 2013

สร้างและเรียกใช้คิวรี eDiscovery

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×