ส่งออกหรือนำเข้าข้อมูลมาจากและไปยังเครื่องมือปฏิทินของ SharePoint Workspace 2010

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถส่งออกการประชุมจากเครื่องมือปฏิทินเวอร์ชัน 2010 ได้ทั้งสำหรับจุดประสงค์เพื่อการนำเข้าไปยังเครื่องมือปฏิทินอื่นในเวิร์กสเปซของ Groove หรือเพื่อโยกย้ายข้อมูลปฏิทินไปยังโปรแกรมอื่น

ส่งออกข้อมูลเพื่อนำเข้าไปยังเครื่องมือปฏิทินอื่น

นำเข้าข้อมูลลงในปฏิทินเวอร์ชัน 2010

ส่งออกข้อมูลปฏิทินเพื่อโยกย้ายไปยังโปรแกรมอื่น

ส่งออกข้อมูลเพื่อนำเข้าไปยังเครื่องมือปฏิทินอื่น

คุณสามารถส่งออกการประชุมทั้งหมดจากเครื่องมือปฏิทิน 2010 ไปยังแฟ้มในรูปแบบ .dat ได้ และคุณก็สามารถนำเข้าแฟ้มเครื่องมือปฏิทิน 2010 ที่ส่งออกในรูปแบบ .dat มาลงในเครื่องมือปฏิทิน 2010 อื่นได้เช่นกัน

 1. เปิดเครื่องมือปฏิทินเวอร์ชัน 2010 ที่คุณต้องการส่งออก

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก ส่งออก แล้วคลิก รูปแบบการนำเข้า/ส่งออกของเครื่องมือปฏิทิน (*.dat )

 3. ในกล่องโต้ตอบ ส่งออกข้อมูล ให้เลือกตำแหน่งที่ตั้งดิสก์และชื่อไฟล์สำหรับการส่งออกไฟล์ .dat ของปฏิทิน (หรือยอมรับตำแหน่งที่ตั้งโฟลเดอร์และชื่อไฟล์เริ่มต้น) จากนั้นคลิก บันทึก

นำเข้าข้อมูลลงในปฏิทินเวอร์ชัน 2010

 1. เปิด (หรือเพิ่ม) เครื่องมือปฏิทินเวอร์ชัน 2010 ในที่ซึ่งคุณต้องการนำเข้าข้อมูลปฏิทิน

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก นำเข้า

 3. ในกล่องโต้ตอบ นำเข้าข้อมูล ให้เรียกดูตำแหน่งที่ตั้งดิสก์ของไฟล์ .dat ของปฏิทินที่ส่งออก จากนั้นคลิก เปิด

ส่งออกข้อมูลปฏิทินเพื่อโยกย้ายไปยังโปรแกรมอื่น

ใช้กระบวนการนี้ถ้าคุณตัดสินใจจะหยุดใช้เครื่องมือปฏิทินในเวิร์กสเปซของ Groove แต่คุณต้องการการเข้าถึงข้อมูลปฏิทินสำหรับใช้ในโปรแกรมอื่น คุณสามารถส่งออกข้อมูลปฏิทินได้ทั้งในรูปแบบ HTML หรือ XML คุณสามารถนำเข้าข้อมูลนี้ด้วยการเขียนโปรแกรมลงในโปรแกรมอื่นๆ ได้

รูปแบบการส่งออกเป็น XML เพิ่มเติมที่พร้อมใช้งานคือ รูปแบบ “XML สำหรับอัปโหลด SharePoint” ซึ่งอาจนำมาใช้กับเครื่องมือการโยกย้ายที่มีตัวอย่างพร้อมใช้งานบน MSDN<link> สำหรับวัตถุประสงค์ในตัวอย่าง เครื่องมือการโยกย้ายจะถูกตั้งค่าสำหรับการประมวลผลไฟล์ XML ซึ่งส่งออกจากเครื่องมือการอภิปรายของ Groove เวอร์ชัน 2010 สำหรับวัตถุประสงค์ของการนำเข้าไปยังรายการการอภิปรายของ SharePoint เครื่องมือการโยกย้ายจะมีเอกสารประกอบซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจวิธีการสร้าง XML ของเครื่องมือ Groove เพื่อที่คุณอาจสามารถนำเข้าข้อมูลด้วยการเขียนโปรแกรมจากเครื่องมือ Groove อื่น (เช่น เครื่องมือปฏิทิน) ลงในรายการ SharePoint ได้

 1. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก ส่งออก แล้วคลิก รูปแบบการเก็บถาวรข้อมูลเครื่องมือแบบเพียร์ (HTML, XML)

 2. ในกล่องโต้ตอบ ส่งออกข้อมูลเครื่องมือแบบเพียร์ ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการใช้ส่งออกข้อมูลเครื่องมือปฏิทิน จากนั้นคลิก ตกลง

 3. ในกล่องโต้ตอบ เรียกดูโฟลเดอร์ ให้เลือกตำแหน่งที่ตั้งโฟลเดอร์สำหรับการส่งออกข้อมูลเครื่องมือ จากนั้นคลิก ตกลง
  SharePoint Workspaces จะส่งออกข้อมูลเครื่องมือปฏิทินในรูปแบบที่เลือกไว้ไปยังโฟลเดอร์ที่ระบุ และสร้างโฟลเดอร์ย่อย ไฟล์ที่แนบมา เพื่อจัดเก็บไฟล์ที่แนบมาจากรายการปฏิทิน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×