ส่งออกรายงานจาก Power View ใน SharePoint ไปยัง PowerPoint

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถส่งออกของคุณPower View ในรายงาน SharePoint รุ่นแบบโต้ตอบกับ PowerPoint 2007 2010 และ 2013 แต่ละมุมมองในPower View กลายเป็น ภาพนิ่ง PowerPoint แยกต่างหาก

หมายเหตุ: มีสองเวอร์ชันของPower View: Power View ใน Excel 2013 และPower View ใน SharePoint 2013 คุณสามารถส่งออกไปยัง PowerPoint เท่านั้นจากPower View ใน SharePoint 2013

 1. บันทึกรายงานPower View ถ้าคุณยังไม่ได้ทำได้ ถ้าคุณส่งออกรายงานPower View ไปยัง PowerPoint ด้วยการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้บันทึก นั้นจะพร้อมท์ให้คุณบันทึกรายงานขั้นแรก

 2. ในPower View แก้ไขหรือโหมดอ่าน บนเมนูไฟล์ >ส่งออกไปยัง PowerPoint

 3. บันทึกงานนำเสนอ PowerPoint ใหม่

  บันทึกไฟล์ PowerPoint ที่ใดก็ได้ ตราบใดที่จะสามารถเข้าถึงรายงานPower View บนเซิร์ฟเวอร์ SharePoint มุมมองPower View จะแบบโต้ตอบ

 4. หลังจากการส่งออกเสร็จสมบูรณ์ ให้เปิดงานนำเสนอที่บันทึกไว้ใน PowerPoint

  PowerPoint เปิดขึ้นในโหมดปกติ รูปแบบคงที่ของแต่ละมุมมองPower View อยู่กึ่งกลางของภาพนิ่งแยกต่างหาก

 5. ที่มุมล่างขวา ให้คลิก มุมมองการอ่าน หรือ การนำเสนอสไลด์

  คุณสามารถโต้ตอบแสดงภาพPower View ในโหมด PowerPoint นำเสนอสไลด์หรืออ่านดูเท่านั้น

 6. ที่มุมล่างขวาของภาพนิ่ง คลิกคลิกเพื่อโต้ตอบ เพื่อโหลดรายงานแบบสดPower View จากเซิร์ฟเวอร์ SharePoint

ข้อมูลเพิ่มเติมในบทความนี้

การโต้ตอบกับมุมมอง Power View ใน PowerPoint

การปรับเปลี่ยนงานนำเสนอ PowerPoint

การแสดงรูปตัวอย่าง

การเข้าถึงเครือข่าย

อัปเดตรายงาน Power View

สิทธิ์สำหรับการส่งออกไปยัง PowerPoint

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Power View

การโต้ตอบกับมุมมองPower View ใน PowerPoint

การโต้ตอบกับมุมมองPower View ที่ถูกส่งไปยัง PowerPoint จะคล้ายคลึงกับการโต้ตอบกับมุมมองPower View ในPower View อ่านและโหมดเต็มหน้าจอ ในการนำเสนอสไลด์ PowerPoint และโหมดมุมมองการอ่าน คุณสามารถโต้ตอบกับการแสดงภาพและตัวกรองที่มีเพิ่มผู้สร้างรายงานไปยังมุมมองแต่ละ แต่คุณไม่สามารถสร้างการแสดงภาพหรือตัวกรอง

การปรับเปลี่ยนงานนำเสนอ PowerPoint

คุณสามารถปรับเปลี่ยนงานนำเสนอ PowerPoint ที่คุณเป็นปกติอื่น ด้วยสไตล์และการปรับปรุงอื่น ๆ บันทึกย่อว่า สิ่งเหล่านี้ไม่มีผลกับมุมมองPower View ซึ่งพวกเขายังคงพื้นที่ทึบบนสไลด์ ฟอนต์และขนาดของข้อความในกล่องมุมมองPower View ยังยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

เมื่อคุณส่งออกรายงานPower View ไปยัง PowerPoint แต่ละมุมมองเป็นตัวควบคุม Silverlight ที่แยกต่างหากบนสไลด์ของคุณเอง คุณสามารถคัดลอกแต่ละมุมมอง และวางลงในงานนำเสนอ PowerPoint อื่น

ไม่มีการสนับสนุนการดำเนินการต่อไปนี้:

 • การวางหลายมุมมองบนสไลด์ PowerPoint เดียวกัน

 • การแทรกด้วยตนเอง หรือปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของตัวควบคุม Silverlight ที่โหลดPower View ใน PowerPoint

การแสดงรูปตัวอย่าง

ถ้าคุณเลือกไม่บันทึกรูปตัวอย่างนั่นคือรูปคงที่ของแต่ละมุมมองในสถานะปัจจุบันเป็นการแสดงตัวอย่างสำหรับผู้ใช้อื่นในแกลเลอรีPower Pivot และแอปพลิเคชันอื่น ๆ ซึ่งมีPower View รายงาน เมื่อเปิดงานนำเสนอ PowerPoint คุณจะเห็นรูปพื้นที่ที่สำรองไว้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกว่าจะบันทึกรูปของมุมมองใน Power View ใน SharePoint หรือไม่

การเข้าถึงเครือข่าย

คุณสามารถบันทึกไฟล์ PowerPoint ที่ใดก็ได้ ตราบใดที่คอมพิวเตอร์ที่ใช้ PowerPoint เชื่อมต่อกับเครือข่ายหรือโดเมนเดียวกันกับเซิร์ฟเวอร์การทำงานPower View มุมมองPower View ยังคงเป็นแบบโต้ตอบ

ถ้าไฟล์ PowerPoint สามารถเข้าถึงรายงานPower View บนเซิร์ฟเวอร์ SharePoint จาก นั้นคุณเห็นรูปภาพเดียวกันของแบบคง (หรือพื้นที่ที่สำรองไว้) ในโหมด PowerPoint ทั้งหมดซึ่งปกติ การนำเสนอสไลด์ และโหมดการอ่านซึ่ง และมุมมองPower View จะไม่สามารถโต้ตอบ

อัปเดตรายงานPower View

ระบุว่า คุณส่งออกรายงานPower View ไปยัง PowerPoint เมื่อคุณอัปเด ตและบันทึกรายงานPower View ในPower View ครั้งถัดไปที่คุณดูงานนำเสนอ PowerPoint ในการแสดงภาพนิ่งหรือโหมดมุมมอง การอ่านคุณจะเห็นอัปเดตในมุมมองPower View

โปรดสังเกตว่าสไลด์ของคุณสามารถปรับปรุงก่อนการส่งออกรายงานของคุณได้โดยการเปลี่ยนเทมเพลตของสไลด์ หรือหลังจากการส่งออกโดยใช้ธีม รูป และเครื่องมือการวาด

สิทธิ์สำหรับการส่งออกไปยัง PowerPoint

Power View ใช้สิทธิ์ SharePoint เพื่อควบคุมการเข้าถึงรายงานPower View คุณสามารถส่งออกรายงานไปยัง PowerPoint ถ้าคุณมีสิทธิ์ในรายการที่เปิดอยู่ อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถส่งออกรายงานไปยัง PowerPoint ด้วยการเปลี่ยนแปลงที่ยังไม่บันทึก ดังนั้น ถ้าคุณมีสิทธิ์เปิดรายการเท่านั้น คุณสามารถส่งออกรายงานตามที่ เป็น แต่ไม่ได้ทำการปรับเปลี่ยน และส่งออกข้อมูล เมื่อต้องการดำเนินดังกล่าว คุณต้องบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณขั้นแรก ซึ่งหมายความว่า คุณต้องมีสิทธิ์เพิ่มรายการหรือการแก้ไขข้อมูล

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Power View

Power View ใน SharePoint Server: สร้าง บันทึก และพิมพ์รายงาน

Power View: สำรวจ แสดงข้อมูลเป็นภาพ และนำเสนอข้อมูลของคุณ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×