ส่งออกผู้ติดต่อจาก Outlook

เมื่อคุณส่งออกผู้ติดต่อของคุณจาก Outlook สำเนาผู้ติดต่อของคุณ จะได้รับการบันทึกไปยังไฟล์ CSV หรือไฟล์ชนิดอื่นๆ ซึ่งคุณสามารถใช้ในการนำเข้าผู้ติดต่อของคุณไปยังบัญชีอีเมลอื่น

 1. ใน Outlook 2013 หรือ 2016 บนพีซี ให้เลือก ไฟล์

  ถ้า Ribbon ของคุณไม่มีตัวเลือก ไฟล์ ที่มุมซ้ายบน แสดงว่าคุณไม่ได้ใช้ Outlook 2016 หรือ 2013 ดู ฉันมี Outlook เวอร์ชันใด เพื่อดูคำแนะนำในการส่งออกสำหรับ Outlook เวอร์ชันของคุณ

  นี่คือรูปลักษณ์ของ Ribbon ใน Outlook 2016
 2. เลือก เปิดและส่งออก > นำเข้า/ส่งออก

  เลือก เปิดและส่งออก จากนั้นเลือก นำเข้า/ส่งออก

 3. เลือก ส่งออกเป็นไฟล์

  เลือก ส่งออกเป็นไฟล์

 4. เลือก ค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค

 5. ขั้นตอนนี้สำคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณยืมใช้คอมพิวเตอร์ของเพื่อน: ในกล่อง เลือกโฟลเดอร์ที่จะส่งออก เลื่อนขึ้นข้างบนหากจำเป็น แล้วเลือกโฟลเดอร์ ผู้ติดต่อ ที่อยู่ด้านล่างบัญชีของคุณ เลือก ถัดไป

  เลื่อนขึ้น จากนั้นเลือกโฟลเดอร์ผู้ติดต่อที่คุณต้องการส่งออก

 6. เลือก เรียกดู ตั้งชื่อไฟล์ของคุณ แล้วเลือก ตกลง

  กำหนดชื่อให้กับไฟล์ผู้ติดต่อของคุณ

 7. ยืนยันตำแหน่งที่ไฟล์ผู้ติดต่อใหม่จะบันทึกลงไปบนคอมพิวเตอร์ แล้วเลือก ถัดไป

 8. เลือก เสร็จสิ้น เพื่อเริ่มส่งออกผู้ติดต่อของคุณทันที Outlook ไม่แสดงข้อความใดๆ เมื่อกระบวนการส่งเสร็จสมบูรณ์ แต่กล่อง ความคืบหน้าการนำเข้าและส่งออก จะหายไป

  รูปภาพของกล่องความคืบหน้าของการส่งออก

 9. ระบุตำแหน่งของไฟล์ .csv ใหม่บนคอมพิวเตอร์ แล้วเปิดไฟล์นั้นกับ Excel เพื่อตรวจสอบว่ามีผู้ติดต่อของคุณอยู่หรือไม่ คุณอาจจะเห็นเซลล์ว่างจำนวนมาก เป็นเรื่องปกติ

  ตัวอย่างลักษณะของไฟล์ CSV หลังจากส่งออกผู้ติดต่อจาก Outlook

 10. โดยทั่วไปเราขอแนะนำให้ปิดไฟล์โดยไม่บันทึกการเปลี่ยนแปลง มิฉะนั้นไฟล์อาจเกิดความยุ่งเหยิง และจะไม่สามารถใช้ในการนำเข้าได้ ในกรณีนี้ คุณสามารถทำกระบวนการส่งออกอีกครั้ง แล้วจึงสร้างไฟล์ใหม่ได้เสมอ

  คุณสามารถใช้ Excel เพื่ออัปเดตข้อมูลในไฟล์ .csv ของคุณ สำหรับเคล็ดลับเกี่ยวกับการทำงานกับรายการผู้ติดต่อใน Excel ให้ดู สร้างหรือแก้ไขไฟล์ .csv

 11. ถ้าคุณยืมมาคอมพิวเตอร์ของเพื่อนที่ติดตั้ง Outlook ไว้ คุณสามารถเอาบัญชีผู้ใช้ของคุณออกจาก Outlook ในเวอร์ชันของเพื่อนแล้วในตอนนี้ วิธีการมีดังนี้:

  1. ใน Outlook บนเดสก์ท็อป ให้เลือก ไฟล์ > การตั้งค่าบัญชี > การตั้งค่าบัญชี

  2. เลือกบัญชีที่คุณต้องการลบ แล้วเลือก เอาออก

  3. เลือก ปิด

 12. ในตอนนี้ผู้ติดต่อของคุณจะได้รับการคัดลอกไปยังไฟล์ .csv คุณสามารถ นำเข้า ไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่มี Outlook สำหรับ Windows หรือนำเข้าลงในบริการอีเมลอื่นได้

ถ้าคุณมีกล่องจดหมาย Office 365 คุณสามารถเข้าถึงผ่านทางอินเทอร์เน็ต เหมือนกับที่คุณลงชื่อเข้าใช้ Facebook, Gmail หรือ Amazon หมายเลขผลิตภัณฑ์จะมีลักษณะเช่นนี้:

Ribbon มีลักษณะเป็นอย่างไรเมื่อคุณมี Outlook บนเว็บ

เมื่อต้องการส่งออกที่ติดต่อของคุณจากกล่องจดหมาย Office 365 คุณต้องใช้ Outlook สำหรับพีซีหรือ Outlook for Mac ในเวอร์ชันอย่าง Outlook 2016, 2013 หรือ 2010 เมื่อคุณเปิดใช้โปรแกรม Outlook คุณจะเห็น "ไฟล์" ตรงมุมซ้ายบน:

ลักษณะของ Ribbon ใน Outlook 2016 เป็นอย่างไร

เมื่อต้องการส่งออกผู้ติดต่ออีเมล Office 365 ของคุณ:

 1. เพิ่มบัญชีอีเมล Office 365 ของคุณไปยังแอป Outlook

  Outlook จะซิงค์กับกล่องจดหมาย Office 365 ของคุณ หลังจากสักครู่ คุณจะเห็นสำเนาของอีเมลและที่ติดต่อของคุณใน Outlook

 2. ส่งออกสำเนาที่ติดต่อของคุณจาก Outlook โดยใช้คำแนะนำในบทความสำหรับ Outlook ในเวอร์ชันที่คุณมี

ถ้าคุณไม่ได้ติดตั้ง Outlook บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ดูวิธีการรับ Outlook

 1. ที่ด้านบน Ribbon ของ Outlook 2010 ของคุณ ให้เลือกแท็บ ไฟล์

  ถ้า Ribbon ของคุณไม่มีตัวเลือก ไฟล์ ที่มุมซ้ายบน แสดงว่าคุณไม่ได้ใช้ Outlook 2010 ดู ฉันมี Outlook เวอร์ชันใด เพื่อดูคำแนะนำในการนำเข้าสำหรับ Outlook เวอร์ชันของคุณ

  ใน Outlook 2010 ให้เลือกแท็บ ไฟล์

 2. เลือก ตัวเลือก

  เลือกตัวเลือก

 3. ในกล่องตัวเลือก Outlook ให้เลือก ขั้นสูง

  เลือกขั้นสูง

 4. ภายใต้ส่วน ส่งออก ให้เลือก ส่งออก

  บนหน้า ขั้นสูง ให้เลือก ส่งออก

 5. ในตัวช่วยสร้างการนำเข้าและส่งออก ให้เลือก ส่งออกไปที่ไฟล์ แล้วเลือก ถัดไป

 6. ใต้ สร้างไฟล์ชนิด ให้เลือกชนิดของการส่งออกที่คุณต้องการ ชนิดที่นิยมใช้ที่สุดคือ ค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (Windows) หรือที่เรียกกันว่า ไฟล์ .csv จากนั้นคลิก ถัดไป

  เลือกส่งออกไฟล์ .csv (Windows)

  ถ้าคุณจะส่งออกผู้ติดต่อสำหรับใช้ในสำเนา Outlook อื่น ให้เลือก ไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst)

 7. ใต้ เลือกโฟลเดอร์ที่จะส่งออก คุณอาจจำเป็นต้อง เลื่อนขึ้น แล้วเลือกโฟลเดอร์ผู้ติดต่อที่คุณต้องการส่งออก เลือก ถัดไป เมื่อทำเสร็จแล้ว

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่ได้จะส่งออกไปยังไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) คุณสามารถส่งออกได้เพียงโฟลเดอร์เดียวในแต่ละครั้ง

  เลือกผู้ติดต่อที่คุณต้องการส่งออก
 8. ใต้ บันทึกไฟล์ส่งออกเป็น ให้คลิก เรียกดู เลือกโฟลเดอร์ปลายทาง และในกล่อง ชื่อไฟล์ ให้พิมพ์ชื่อไฟล์

  พิมพ์ชื่อของไฟล์ผู้ติดต่อของคุณ

 9. คลิก ตกลง

 10. ในกล่องโต้ตอบ ส่งออกเป็นไฟล์ ให้คลิก ถัดไป

 11. เลือก เสร็จสิ้น เพื่อเริ่มส่งออกผู้ติดต่อของคุณทันที Outlook ไม่แสดงข้อความใดๆ เมื่อกระบวนการส่งเสร็จสมบูรณ์ แต่กล่อง ความคืบหน้าการนำเข้าและส่งออก จะหายไป

  รูปภาพของกล่องความคืบหน้าของการส่งออก

 12. เมื่อเสร็จสิ้นการส่งออก ให้เลือก ตกลง เพื่อออกจากกล่องตัวเลือก Outlook

 13. ไปยังตำแหน่งที่ตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่คุณบันทึกผู้ติดต่อไว้ เช่น ในโฟลเดอร์ เอกสาร

  พิมพ์ชื่อสำหรับไฟล์ที่คุณกำลังส่งออก

 14. ถ้าคุณส่งออกผู้ติดต่อของคุณเป็นไฟล์ .csv คุณสามารถใช้ Excel เพื่อดูได้ว่าส่งอะไรออกจาก Outlook บ้าง คุณอาจจะเห็นเซลล์ว่างจำนวนมาก เป็นเรื่องปกติ

  ตัวอย่างลักษณะของไฟล์ CSV หลังจากส่งออกผู้ติดต่อจาก Outlook

 15. โดยทั่วไปเราขอแนะนำให้ปิดไฟล์โดยไม่บันทึกการเปลี่ยนแปลง มิฉะนั้นไฟล์อาจเกิดความยุ่งเหยิง และจะไม่สามารถใช้ในการนำเข้าได้ ในกรณีนี้ คุณสามารถทำกระบวนการส่งออกอีกครั้ง แล้วจึงสร้างไฟล์ใหม่ได้เสมอ

  คุณสามารถใช้ Excel เพื่ออัปเดตข้อมูลในไฟล์ .csv ของคุณ สำหรับเคล็ดลับเกี่ยวกับการทำงานกับรายการผู้ติดต่อใน Excel ให้ดู สร้างหรือแก้ไขไฟล์ .csv

เมื่อต้องการนำเข้าผู้ติดต่อของคุณลงใน Outlook 2016 ให้ดู นำเข้าผู้ติดต่อไปยัง Outlook

ดูเพิ่มเติม

นำเข้าและส่งออกอีเมล Outlook ที่ติดต่อ และปฏิทิน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×