ส่งออกปฏิทิน Outlook กับ Google Calendar

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณส่งออกปฏิทิน Outlook ของคุณไปยัง Google Calendar คุณกำลังส่งออก snapshot ของปฏิทิน การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่คุณทำปฏิทิน Outlook ของคุณจะไม่แสดงผลใน Google Calendar โดยอัตโนมัติด้วย

ส่งปฏิทินจาก Outlook

 1. ใน Outlookปฏิทิน เลือกปฏิทินคุณต้องการส่งออก

 2. คลิกไฟล์ >บันทึกปฏิทิน นั้น

  บันทึกปฏิทินเป็นไฟล์ ics

 3. ใช้ชื่อเริ่มต้น หรือพิมพ์ชื่อสำหรับไฟล์ iCalendar ในกล่องชื่อไฟล์

  คุณจะเห็นข้อมูลสรุปที่แสดงชื่อปฏิทิน ช่วงวัน และระดับรายละเอียดที่อยู่ถัดจากตัวเลือกเพิ่มเติม ถ้าคุณพอใจกับการสรุป ข้ามไปขั้นตอนที่ 7 มิฉะนั้นทำขั้นตอนที่ 4

 4. คลิก ตัวเลือกเพิ่มเติม

 5. คลิกลูกศรช่วงวัน และเลือกจำนวนข้อมูลปฏิทินที่คุณต้องการรวมไว้ในไฟล์ iCalendar หรือคลิกเพื่อระบุวันที่ ให้ใส่ช่วงวันแบบกำหนดเอง

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณเลือกช่วงวันขนาดใหญ่ หรือเลือกปฏิทินทั้งหมด คุณอาจสร้าง iCalendar ขนาดใหญ่ไฟล์ ซึ่งสามารถสักครู่ในการสร้าง

  บันทึกปฏิทิน และเลือกรายละเอียด

 6. คลิกที่ลูกศรรายละเอียด และ เลือกรายละเอียดที่คุณต้องการให้แสดงจำนวน

 7. การคลิกตกลง แล้ว คลิ กบันทึก

  ถ้าปฏิทินของคุณเป็นว่าง คุณจะเห็นข้อความให้เลือกการบันทึกไฟล์ iCalendar

นำเข้าปฏิทินไปยัง Google Calendar

 1. เข้าสู่ระบบบัญชี Google Calendar ของคุณ

 2. ที่ด้านบนของหน้า คลิกการตั้งค่า > ตั้งค่า

  การตั้งค่า Google ปฏิทิน

 3. ภายใต้การตั้งค่าปฏิทิน คลิกปฏิทิน

  Google ปฏิทิน - คลิก ปฏิทิน

 4. ภายใต้งาน คลิกนำเข้าปฏิทิน

  งาน Google ปฏิทิน - นำเข้าปฏิทิน

 5. ถัดจากไฟล์ คลิกเรียกดู เลือกไฟล์ที่คุณสร้างขึ้น จากนั้น คลิ

  Google ปฏิทิน - กล่องโต้ตอบนำเข้าปฏิทิน

 6. ถัดจากปฏิทิน เลือก Google Calendar ที่คุณต้องการนำเข้าข้อมูลปฏิทิน Outlook

 7. คลิก นำเข้า

 8. คลิกปิด แล้ว คลิ กกลับไปยังปฏิทิน เมื่อต้องการกลับไปยังปฏิทิน Google

  Google ปฏิทิน - คลิกกลับไปที่ปฏิทิน

ดูเพิ่มเติม

ส่งออก หรือสำรองอีเมล ติดต่อ และปฏิทินไปยังไฟล์ Outlook .pst

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×