ส่งออกบันทึกย่อจาก OneNote เป็น PDF

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณต้องการแชร์บางส่วนของบันทึกย่อของคุณ แต่ไม่ต้องการให้ใครบางคนได้รับสิทธิ์การเข้าถึงบันทึกย่อทั้งหมดโดยสมบูรณ์ คุณสามารถส่งออกบันทึกย่อเป็น Adobe PDF (Portable Document Format) ได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการแชร์เอกสารประกอบคำบรรยายกับผู้ร่วมงานที่ไม่มี OneNote หรือไม่จำเป็นต้องเห็นทุกอย่างในสมุดบันทึกของคุณ หรือคุณอาจจำเป็นต้องส่งบันทึกย่อเกี่ยวกับงานของคุณพร้อมรายงาน ในกรณีเหล่านี้ การบันทึกบันทึกย่อเป็น PDF นั้นมีประโยชน์มาก

หมายเหตุ: เมื่อคุณแชร์สมุดบันทึกกับผู้อื่น ทุกคนที่มีสิทธิ์การเข้าถึงสามารถแก้ไขเนื้อหา เพิ่มข้อมูล และทำการเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อคุณบันทึกเป็น PDF เท่ากับว่าคุณกำลังบันทึกสแนปช็อตแบบคงที่ของบันทึกย่อของคุณ การเปลี่ยนแปลงใดก็ตามที่คุณทำใน OneNote ในภายหลัง จะไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงใน PDF

 1. บนหน้าที่คุณต้องการส่งออก ให้เลือก ไฟล์ > ส่งออก

 2. ภายใต้ ส่งออกที่เป็นปัจจุบัน ให้เลือกสิ่งที่คุณต้องการส่งออก

 3. เลือก PDF (*pdf) > ส่งออก

  สกรีนช็อตของวิธีการส่งออกหน้าของบันทึกย่อใน OneNote 2016

 4. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ให้เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการบันทึกไฟล์ของคุณ

 5. ตั้งชื่อไฟล์ แล้วเลือก บันทึก

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการให้สามารถทำงานบนบันทึกย่อหรือสมุดบันทึกกับผู้อื่นเดียว แทนที่ จะแชร์ snapshot คงที่ของบันทึกย่อของคุณเพียงแค่ คุณสามารถย้ายสมุดบันทึกของคุณไปยัง OneDrive ถ้าคุณไม่ต้องการสร้างไฟล์ PDF คุณสามารถบันทึกย่อในอีเมลพิมพ์หน้าบันทึกย่อของคุณหรือแชร์บันทึกย่อในระหว่างการประชุม

หมายเหตุ: เมื่อคุณแชร์สมุดบันทึกกับผู้อื่น ทุกคนที่มีสิทธิ์การเข้าถึงสามารถแก้ไขเนื้อหา เพิ่มข้อมูล และทำการเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อคุณบันทึกเป็น PDF เท่ากับว่าคุณกำลังบันทึก Snapshot แบบคงที่ของบันทึกย่อของคุณ การเปลี่ยนแปลงใดก็ตามที่คุณทำใน OneNote ในภายหลัง จะไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงใน PDF

 1. บนหน้าที่คุณต้องการส่งออก ให้คลิก ไฟล์ > ส่งออก

 2. ภายใต้ ส่งออกที่เป็นปัจจุบัน ให้เลือกสิ่งที่คุณต้องการส่งออก

 3. เลือก PDF (*pdf) และคลิก ส่งออก

  คุณสามารถส่งออกบันทึกย่อเป็นรูปแบบอื่นๆ เช่น PDF, XPS หรือเอกสาร Word

 4. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ให้เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการบันทึกไฟล์ของคุณ

 5. ตั้งชื่อไฟล์ แล้วคลิก บันทึก

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการทำงานบนบันทึกย่อหรือสมุดบันทึกเดียวกันร่วมกับผู้อื่นแทนที่จะแค่แชร์ Snapshot แบบคงที่ของบันทึกย่อของคุณ คุณสามารถแชร์สมุดบันทึกบน OneDriv ได้ ถ้าคุณไม่ต้องการสร้าง PDF คุณสามารถอีเมลหรือพิมพ์บันทึกย่อหรือแชร์บันทึกย่อระหว่างการประชุม

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×