ส่งออกที่สมาชิกของกลุ่ม Yammer ไปยังไฟล์.csv

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถส่งออกชื่อสมาชิกของกลุ่ม Yammer และที่อยู่ไปยังไฟล์.csv อีเมล นี่คือมีประโยชน์ถ้าคุณต้องการดูว่า ใครก็ตามที่หายไปจากกลุ่ม เชิญสมาชิกของกลุ่มทั้งหมดไปยังกลุ่มอื่น หรือติดต่อสมาชิกทางอีเมล

สมาชิกของเครือข่าย Yammer ของคุณสามารถส่งออกข้อมูลสำหรับกลุ่มสาธารณะ สำหรับกลุ่มเป็นส่วนตัว เฉพาะสมาชิกของกลุ่มสามารถส่งออกรายการเป็นสมาชิก

กระบวนการนี้จำเป็นต้องใช้ Windows PowerShell รายการมีลักษณะที่ซับซ้อน แต่ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีเพื่อทำให้เสร็จสมบูรณ์

ขั้นตอนที่ 1: ค้นหาหมายเลขกลุ่ม

ID ของกลุ่มระบุถึงกลุ่ม Yammer คุณต้องการสำหรับสคริปต์ PowerShell

ขั้นตอนที่ 2: ค้นหาโทเค็นของคุณ

โทเค็นของคุณเป็นรุ่นเข้ารหัสลับของบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ คุณต้องการสำหรับสคริปต์ PowerShell

ขั้นตอนที่ 3: สร้างสคริปต์ PowerShell ของคุณ

บันทึกรหัสตัวอย่างในไฟล์ และแทนค่าสำหรับกลุ่ม ID และโทเค็น

ขั้นตอนที่ 4: เรียกใช้สคริปต์ PowerShell

เปลี่ยนไดเรกทอรีไปยังโฟลเดอร์ที่คุณต้องการให้ไฟล์.csv และวางสคริปต์ของคุณลงใน PowerShell

ขั้นตอนที่ 5: เปิดไฟล์.csv ที่ มีอยู่ใน Excel

ใช้คอลัมน์ชื่อเต็ม และอีเมลของ เพื่อรับรายการของสมาชิก

ขั้นตอนที่ 1: ค้นหาหมายเลขกลุ่ม

 1. ในเบราว์เซอร์ของคุณ ไป https://www.yammer.com

 2. เลือกกลุ่ม

 3. มองหาในแถบที่อยู่ของเบราว์เซอร์ และคัดลอกค่าสำหรับ feedId NotePad ไฟล์ของคุณ ตัวอย่างเช่น ใน URL ต่อไปนี้ คุณอยากคัดลอกค่า 1172163

  https://www.yammer.com/contoso.com/#/threads/inGroup?type=in_group&feedId=1172163

ขั้นตอนที่ 2: ค้นหาโทเค็นของคุณ

คำเตือน: แชร์โทเค็นของคุณกับบุคคลอื่น จะสามารถใช้ในการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ Yammer ของคุณ

 1. ในเบราว์เซอร์ ไป https://www.yammer.com/client_applications

 2. คลิกลงทะเบียนปใหม่

  • ชื่อแอปพลิเคชัน: เนื่องจากคุณจะไม่ใช้แอปนี้สำหรับสิ่งต่าง ๆ ยกเว้นโทเค็นของคุณได้รับ ชื่อเป็นสิ่งที่คุณต้องการ ชื่อแอปพลิเคชันต้องไม่ซ้ำกัน

  • องค์กร: ใส่ชื่อบริษัทของคุณ

  • อีเม Suppport: ใส่ที่อยู่อีเมลของคุณทำงาน

  • เว็บไซต์: ใส่เว็บไซต์ของบริษัทของคุณ

  • เปลี่ยนเส้นทาง URI: ใส่https://www.yammer.com

  หน้ารายละเอียดสำหรับการสร้างแอป Yammer แบบใหม่

 3. ในส่วนของคีย์และโทเค็น คลิกสร้างโทเค็นนักพัฒนาสำหรับแอปพลิเคชันนี้

  หน้าแอป yammer แสดงลิงก์ไปยังต้นโทเค็น

 4. คัดลอกโทเค็นไปยังไฟล์ Notepad

  หน้าแอป yammer แสดงโทเค็น

ขั้นตอนที่ 3: สร้างสคริปต์ PowerShell ของคุณ

คำเตือน: แชร์สคริปต์นี้หลังจากที่คุณใส่โทเค็นของคุณ โทเค็นของคุณสามารถใช้ในการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ Yammer ของคุณ

 1. คัดลอกโค้ดต่อไปนี้ลงในไฟล์ Notepad

  $GroupId=group_id_value
  
  $Token = "token_value"
  
  $Headers = @{ "Authorization" = "Bearer "+$Token }
   
  $GroupCycle = 1
  DO
  	{
  		$GetMoreGroupsUri = "https://www.yammer.com/api/v1/users/in_group/$GroupId.xml?page=$GroupCycle"
  		write-host ("REST API CALL : $GetMoreGroupsUri")
      [xml]$Xml = ((Invoke-WebRequest -Uri $GetMoreGroupsUri -Method Get -Headers $Headers).content)
      $YammerGroups += $Xml.response.users.user
      $GroupCycle ++
      $GroupCount += $Xml.response.users.user.count
  		write-host ("GROUPMEMBER COUNT : $GroupCount")
    }	
  	While ($Xml.response.users.user.count -gt 0)
  	 $YammerGroups | Export-Csv "$GroupId.csv" -Delimiter "," 
   
  	
 2. ในสองบรรทัดแรกของสคริปต์ แทนgroup_id_valueและtoken_valueกับผลลัพธ์จากขั้นตอนที่ 1 และ 2

ขั้นตอนที่ 4: เรียกใช้สคริปต์ PowerShell ของคุณ

 1. เปิด Windows PowerShell สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการค้นหา Windows PowerShell ดูค้นหา PowerShell ใน Windows 10, 8.1, 8.0 และ 7.0

 2. ใน PowerShell เปลี่ยนไดเรกทอรีไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการบันทึกไฟล์.csv ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการให้สคริปต์ถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์เอกสารของคุณ และชื่อผู้ใช้ของคุณคือ joe จึง พิมพ์:

  cd c:\users\joe\documents
 3. คัดลอกสคริปต์ของคุณจากไฟล์ของคุณ NotePad วางลงใน PowerShell และกดEnter

ขั้นตอนที่ 5: เปิดไฟล์ที่ มีอยู่ใน Excel

 1. คลิกสองครั้งแฟ้ม Excel ซึ่งสามารถพบได้ในไดเรกทอรีที่คุณพบคำสั่ง PowerShell

 2. ใช้คอลัมน์ชื่อเต็ม และอีเมลของ เพื่อรับรายการของสมาชิก

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×