ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

ส่งออกงานนำเสนอ PowerPoint for Mac ของคุณเป็นรูปแบบไฟล์อื่น

ถ้าคุณต้องการส่งงานนำเสนอของคุณให้กับบุคคลอื่นแต่ไม่มี PowerPoint สำหรับ macOS หรือ PowerPoint สำหรับ Windows คุณสามารถส่งออกงานนำเสนอของคุณในรูปแบบที่แตกต่างกันเช่นรูปแบบรูปภาพหรือไฟล์ PDF เพื่อให้ผู้รับสามารถดูสไลด์ได้

ส่งออกงานนำเสนอของคุณเป็นวิดีโอ

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้จะพร้อมใช้งานสำหรับสมาชิก Office ๓๖๕เท่านั้น ถ้าคุณมีการสมัครใช้งาน Office 365 ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี Office เวอร์ชันล่าสุด

(เริ่มต้นด้วย PowerPoint for Office 365 for Mac เวอร์ชัน๑๖.๑๙การบรรยายด้วยเสียงจะรวมอยู่ในวิดีโอเมื่อคุณส่งออกงานนำเสนอของคุณ)

 1. คลิก ไฟล์ > ส่งออก

 2. ในเมนู รูปแบบไฟล์ ให้เลือกรูปแบบวิดีโอที่คุณต้องการ (MP4 หรือ MOV)

 3. เลือกคุณภาพของวิดีโอที่คุณต้องการ: คุณภาพงานนำเสนอคุณภาพอินเทอร์เน็ต หรือ คุณภาพต่ำ ยิ่งคุณภาพของวิดีโอสูงเท่าไหร่ ขนาดของไฟล์ก็จะใหญ่ขึ้นเท่านั้น

 4. ถ้าคุณมีการกำหนดเวลาที่บันทึกไว้และคุณต้องการใช้ในวิดีโอที่คุณสร้างจากงานนำเสนอ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำเครื่องหมายในกล่องข้างๆ ใช้การกำหนดเวลาที่บันทึกไว้และการบรรยาย นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกตั้งค่าระยะเวลาที่จะใช้ในแต่ละสไลด์ได้ ถ้าคุณไม่ต้องการตั้งค่าการกำหนดเวลา

 5. เมื่อคุณทำการเลือกทั้งหมดแล้ว ให้เลือก ส่งออก

หมายเหตุ: เมื่อคุณส่งออกงานนำเสนอของคุณเป็นวิดีโอเสียงบรรยายที่ถูกบันทึกไว้ในการนำเสนอสไลด์จะเล่นแต่ไฟล์สื่อที่ฝังตัวอื่นๆจะไม่เล่น

หลังจากคุณบันทึกงานนำเสนอของคุณเป็นวิดีโอแล้ว คุณสามารถแชร์วิดีโอได้เช่นเดียวกับที่คุณแชร์วิดีโออื่น โดยการใช้แอปพลิเคชันหรืออุปกรณ์ที่คุณสามารถเปิดและเล่นวิดีโอได้

ส่งออกสไลด์ของคุณเป็นรูปภาพ

คุณสามารถบันทึกสไลด์อย่างน้อยหนึ่งสไลด์เป็นรูปภาพ เพื่อให้ผู้รับสามารถดูสไลด์ในแอปพลิเคชันหรืออุปกรณ์ใดก็ได้ที่สามารถดูรูปภาพได้ เพียงแค่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกรูปแบบรูปภาพที่แอปพลิเคชันหรืออุปกรณ์สามารถเปิดได้

หมายเหตุ: เมื่อสไลด์ของคุณถูกแปลงเป็นไฟล์รูปภาพแล้ว การเปลี่ยน การเคลื่อนไหว ภาพยนตร์ หรือเสียงจะถูกนำออกจากงานนำเสนอ

 1. คลิก ไฟล์ > ส่งออก

 2. ในเมนู รูปแบบไฟล์ ให้เลือกรูปแบบรูปภาพที่คุณต้องการ (เช่น JPEG หรือ PNG)

 3. เลือกระหว่าง บันทึกทุกสไลด์ หรือ บันทึกเฉพาะสไลด์ปัจจุบันเท่านั้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถใส่ขนาดของรูปภาพของสไลด์ในกล่อง ความกว้าง และ ความสูง ได้

  ถ้าคุณเลือกบันทึกทุกสไลด์ งานนำเสนอของคุณจะถูกบันทึกเป็นรูปภาพเดี่ยวของแต่ละสไลด์

หลังจากคุณบันทึกสไลด์เป็นรูปภาพแล้ว คุณสามารถแชร์รูปภาพได้เช่นเดียวกับที่คุณแชร์ไฟล์รูปภาพอื่นๆ โดยการใช้แอปพลิเคชันหรืออุปกรณ์ที่สามารถเปิดรูปภาพได้

ส่งออกงานนำเสนอของคุณเป็นรูปแบบ PDF

 1. คลิก ไฟล์ > ส่งออก

 2. ในเมนู รูปแบบไฟล์ ให้คลิก PDF

หลังจากคุณบันทึกสไลด์เป็นไฟล์ PDF แล้ว คุณสามารถแชร์ไฟล์ได้เช่นเดียวกับที่คุณแชร์ไฟล์ PDF อื่นๆ โดยการใช้แอปพลิเคชันหรืออุปกรณ์ที่สามารถเปิดไฟล์ PDF ได้

ดูเพิ่มเติม

ส่งออกงานนำเสนอ PowerPoint for Mac เป็น PDF 

การแปลงงานนำเสนอ Keynote ไปยัง Microsoft PowerPoint

ให้เลือกทำดังนี้:

ส่งออกสไลด์ของคุณเป็นรูปภาพ

คุณสามารถบันทึกสไลด์อย่างน้อยหนึ่งสไลด์เป็นรูปภาพ เพื่อให้ผู้รับสามารถดูสไลด์ในแอปพลิเคชันหรืออุปกรณ์ใดก็ได้ที่สามารถดูรูปภาพได้ เพียงแค่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกรูปแบบรูปภาพที่แอปพลิเคชันหรืออุปกรณ์สามารถเปิดได้

หมายเหตุ: เมื่อสไลด์ของคุณถูกแปลงเป็นไฟล์รูปภาพแล้ว การเปลี่ยน การเคลื่อนไหว ภาพยนตร์ หรือเสียงจะถูกนำออกจากงานนำเสนอ

 1. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก บันทึกเป็นรูปภาพ

 2. ในกล่องบันทึกเป็นให้พิมพ์ชื่อใหม่สำหรับโฟลเดอร์ที่มีไฟล์ที่แปลงแล้ว

 3. บนเมนูป็อปอัพรูปแบบให้เลือกรูปแบบรูปภาพที่คุณต้องการ

  ตัวอย่างเช่นคลิกJPEG

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการตั้งค่าตัวเลือกเพิ่มเติมเช่นความสูงและความกว้างของรูปภาพหรือเลือกที่จะบันทึกเฉพาะสไลด์ปัจจุบันแทนที่จะเป็นภาพนิ่งทั้งหมดให้คลิกตัวเลือกจากนั้นภายใต้บันทึกสไลด์เป็นไฟล์กราฟิกให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

 4. คลิก บันทึก

  หลังจากคุณบันทึกสไลด์เป็นรูปภาพแล้ว คุณสามารถแชร์รูปภาพได้เช่นเดียวกับที่คุณแชร์ไฟล์รูปภาพอื่นๆ โดยการใช้แอปพลิเคชันหรืออุปกรณ์ที่สามารถเปิดรูปภาพได้

ส่งสไลด์ของคุณไปยัง iPhoto

การส่งสไลด์ของคุณไปยัง iPhoto จะคล้ายกับการส่งออกสไลด์ของคุณเป็นรูปภาพที่มีข้อดีเพิ่มเติมของความสามารถในการถ่ายโอนรูปภาพไปยังอุปกรณ์หรือแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อกับ iTunes ได้อย่างง่ายดาย เมื่อคุณส่งสไลด์ของคุณไปยัง iPhoto ภาพนิ่งแต่ละสไลด์จะถูกแปลงเป็นรูปภาพ ซึ่งจะเป็นการเอาการเปลี่ยนภาพเคลื่อนไหวหรือเสียงและทำให้ภาพยนตร์แสดงเป็นเฟรมเดียวในงานนำเสนอ

หมายเหตุ: เมื่อต้องการทำขั้นตอนนี้ให้เสร็จสมบูรณ์คุณจะต้องมี iPhoto 6 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่าติดตั้งอยู่

 1. บนเมนูไฟล์ให้ชี้ไปที่แชร์แล้วคลิกส่งไปยัง iPhoto

 2. ในกล่องชื่ออัลบั้มใหม่ให้พิมพ์ชื่อสำหรับคอลเลกชันของรูปถ่ายของคุณ

 3. บนเมนูป็อปอัพรูปแบบให้เลือกรูปแบบรูปภาพที่คุณต้องการ

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำสิ่งนี้

  ส่งสไลด์ทั้งหมด

  ภายใต้สไลด์ให้คลิกทั้งหมด

  ส่งรูปขนาดย่อที่เลือกหรือสไลด์ที่เรียงลำดับ

  ภายใต้สไลด์ให้คลิกเลือก

 5. เมื่อต้องการบันทึกสไลด์เป็นรูปภาพให้คลิกส่งไปยัง iPhoto

บันทึกงานนำเสนอของคุณเป็นไฟล์ PDF

เมื่อคุณบันทึกงานนำเสนอเป็นไฟล์ PDF การเปลี่ยนแปลงใดๆภาพเคลื่อนไหวหรือเสียงจะถูกเอาออกและภาพเคลื่อนไหวจะแสดงเป็นเฟรมเดียวในงานนำเสนอ

 1. ที่เมนู ไฟล์ ให้คลิก บันทึกเป็น

 2. ในกล่องบันทึกเป็นให้พิมพ์ชื่อใหม่สำหรับโฟลเดอร์ที่มีไฟล์ที่แปลงแล้ว

 3. บนเมนูป็อปอัพ รูปแบบ คลิก PDF

 4. คลิก บันทึก

ดูเพิ่มเติม

บันทึกงานนำเสนอเป็นไฟล์ภาพยนตร์

บันทึกไฟล์ใน Office for Mac 

การแปลงงานนำเสนอ Keynote ไปยัง Microsoft PowerPoint

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×