ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

ส่งออกข้อมูล XML

หลังจากที่คุณได้นำเข้าข้อมูล XMLแล้วให้แมปข้อมูลไปยังเซลล์ในเวิร์กชีตของคุณและทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลคุณมักต้องการส่งออกหรือบันทึกข้อมูลไปยังไฟล์ XML

สิ่งสำคัญ: 

 • ก่อนที่จะส่งออกข้อมูล XML คุณจำเป็นต้องเปิดใช้งานแท็บนักพัฒนาบน ribbon ให้ดูที่แสดงแท็บนักพัฒนา

 • เมื่อสร้างแมป XML และส่งออกข้อมูลใน Excel ไปยังไฟล์ข้อมูล XML จะมีการจำกัดจำนวนแถวที่สามารถส่งออกได้ ส่งออกไปยัง XML จาก Excel จะบันทึกแถวสูงสุด๖๕,๕๓๖ ถ้าไฟล์ของคุณมีแถวมากกว่า๖๕,๕๓๖แถว Excel จะส่งออกแถวแรก (#ROWS mod ๖๕๕๓๗) ตัวอย่างเช่นถ้าเวิร์กชีตของคุณมีแถว๗๐,๐๐๐ Excel จะส่งออก๗๐๐๐๐ mod ๖๕๕๓๗ = ๔๔๖๔แถว คำแนะนำของเราคือ 1) ใช้ xlsx แทนหรือ 2) บันทึกไฟล์เป็นสเปรดชีต XML ๒๐๐๓ (.xml) ซึ่งจะสูญเสียการแมปหรือ 3) ลบแถวทั้งหมดหลังจาก๖๕,๕๓๖แล้วส่งออกอีกครั้งซึ่งจะเก็บการแมปไว้แต่จะสูญเสียข้อมูลที่ส่วนท้ายของไฟล์

ส่งออกข้อมูล XML (โดยไม่มีแถว๖๕,๕๓๖มากกว่า)

 1. คลิก > การส่งออกของนักพัฒนา

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ นักพัฒนา ให้ดูที่ แสดงแท็บนักพัฒนา

 2. ถ้ากล่องโต้ตอบส่งออก XMLขนาดเล็กปรากฏขึ้นให้คลิกที่แมป XML ที่คุณต้องการใช้แล้วคลิกตกลง

  กล่องโต้ตอบนี้จะปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อตาราง XML ไม่ได้ถูกเลือกไว้และถ้าเวิร์กบุ๊กมีแมป XML มากกว่าหนึ่งรายการ

 3. ในกล่องโต้ตอบขนาดใหญ่ ส่งออก XML ในกล่อง ชื่อไฟล์ ให้พิมพ์ชื่อของไฟล์ข้อมูลแบบ XML

 4. คลิก ส่งออก

  หมายเหตุ: ถ้าเวิร์กชีตของคุณมีหัวเรื่องหรือป้ายชื่อที่แตกต่างจากชื่อองค์ประกอบ XML ในแมป XML Excel จะใช้ชื่อองค์ประกอบ XML เมื่อคุณส่งออกหรือบันทึกข้อมูล XML จากเวิร์กชีต

ส่งออกข้อมูล XML (สำหรับแถวมากกว่า๖๕,๕๓๖แถว)

 1. ลบแถวที่ 65537 ออกจากผลรวมจำนวนแถวในไฟล์ของคุณ การทำเช่นนี้จะให้จำนวนแถวที่คุณ x

 2. ลบแถว x ออกจากจุดเริ่มต้นของเวิร์กชีต Excel

 3. ส่งออกเวิร์กชีตเป็นไฟล์ข้อมูลแบบ XML (ดูส่วนก่อนหน้าสำหรับกระบวนงาน)

 4. คลิกปิดแต่ไม่ต้องบันทึกแผ่นงาน จากนั้นเปิดเวิร์กชีต Excel อีกครั้ง

 5. ลบทุกอย่างหลังจากผลรวม x แล้วส่งออกเป็นไฟล์ข้อมูลแบบ XML (ดูส่วนก่อนหน้าสำหรับกระบวนงาน)

  กระบวนงานนี้จะให้คุณเหลือแถวที่เหลือ ในจุดนั้นคุณจะมีไฟล์ส่งออก XML สองไฟล์ซึ่งคุณสามารถรวมเข้าด้วยกันเพื่อสร้างสำเนาของเวิร์กชีตต้นฉบับของคุณ

สำหรับความเข้ากันได้กับฟังก์ชัน XML เวอร์ชันก่อนหน้า คุณอาจต้องการบันทึกไฟล์เป็นไฟล์ข้อมูลแบบ XML (.xml) แทนการใช้คำสั่ง ส่งออก

 1. กด Ctrl+S เพื่อบันทึกไฟล์ของคุณ

  ขั้นตอนนี้ทำให้มั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับเวิร์กบุ๊กจะไม่สูญหาย เมื่อบันทึกเวิร์กบุ๊กเป็นไฟล์ข้อมูลแบบ XML

 2. คลิกไฟล์>บันทึกเป็นแล้วเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกไฟล์

  ใน Excel ๒๐๐๗เท่านั้นให้คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปภาพปุ่ม Office ชี้ไปที่ลูกศรที่อยู่ถัดจากบันทึกเป็นแล้วคลิกรูปแบบอื่นๆ

 3. ในกล่อง ชื่อไฟล์ ให้พิมพ์ชื่อของไฟล์ข้อมูลแบบ XML

 4. ในรายการบันทึกเป็นชนิดให้คลิกข้อมูล XMLแล้วคลิกบันทึก

 5. ถ้าคุณได้รับข้อความที่ระบุว่าการบันทึกไฟล์เป็นข้อมูล XML อาจทำให้สูญเสียฟีเจอร์ต่างๆ ให้คลิก ทำต่อไป

 6. ถ้ากล่องโต้ตอบส่งออก XMLขนาดเล็กปรากฏขึ้นให้คลิกที่แมป XML ที่คุณต้องการใช้แล้วคลิกตกลง

  กล่องโต้ตอบนี้จะปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อตาราง XML ไม่ได้ถูกเลือกไว้และเวิร์กบุ๊กมีแมป XML มากกว่าหนึ่งรายการเท่านั้น

 7. ในกล่องโต้ตอบขนาดใหญ่ ส่งออก XML ในกล่อง ชื่อไฟล์ ให้พิมพ์ชื่อของไฟล์ข้อมูลแบบ XML

 8. คลิก ส่งออก

หมายเหตุ: ถ้าเวิร์กชีตของคุณมีหัวเรื่องหรือป้ายชื่อที่แตกต่างจากชื่อองค์ประกอบ XML ในแมป XML Excel จะใช้ชื่อองค์ประกอบ XML เมื่อคุณส่งออกหรือบันทึกข้อมูล XML จากเวิร์กชีต

เมื่อคุณส่งออกข้อมูล XML คุณอาจได้รับข้อความเหมือนในภาพด้านล่าง

อาจมีสาเหตุหลายประการสำหรับข้อความนี้:

 • แมป XML ที่เกี่ยวข้องกับตาราง XML นี้มีองค์ประกอบที่จำเป็นอย่างน้อยหนึ่งองค์ประกอบที่ไม่ได้ถูกแมปไปยังตาราง XML

  รายการลำดับชั้นขององค์ประกอบในบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล XML จะระบุองค์ประกอบที่จำเป็นด้วยการวางเครื่องหมายดอกจันสีแดงที่มุมบนขวาของไอคอนทางด้านซ้ายขององค์ประกอบแต่ละรายการ เมื่อต้องการแมปองค์ประกอบที่จำเป็น ให้ลากองค์ประกอบนั้นไปยังตำแหน่งที่ตั้งบนเวิร์กชีตที่คุณต้องการให้องค์ประกอบนั้นปรากฏขึ้น

 • องค์ประกอบคือโครงสร้างแบบเรียกใช้ซ้ำ

  ตัวอย่างทั่วไปของโครงสร้างแบบเรียกใช้ซ้ำคือลำดับชั้นของพนักงานและผู้จัดการที่องค์ประกอบ XML แบบเดียวกันมีการซ้อนกันหลายระดับ ถึงแม้ว่าคุณอาจแมปองค์ประกอบทั้งหมดในบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล XML แล้ว แต่ Excel ไม่สนับสนุนโครงสร้างแบบเรียกใช้ซ้ำที่มีมากกว่าหนึ่งระดับ คุณจึงไม่สามารถแมปองค์ประกอบทั้งหมดได้

 • ตาราง XML ประกอบด้วยเนื้อหาผสม

  เนื้อหาผสมจะเกิดขึ้นเมื่อองค์ประกอบมีองค์ประกอบลูกและข้อความอย่างง่ายภายนอกองค์ประกอบลูก กรณีที่พบบ่อยคือตำแหน่งที่แท็กการจัดรูปแบบ (เช่น แท็กตัวหนา) ถูกใช้เพื่อทำเครื่องหมายข้อมูลภายในองค์ประกอบ ถึงแม้ว่าองค์ประกอบลูก (ถ้า Excel สนับสนุนองค์ประกอบนั้น) จะสามารถแสดงได้ เนื้อหาที่เป็นข้อความจะสูญหายไปเมื่อข้อมูลถูกนำเข้า และจะไม่พร้อมใช้งานเมื่อข้อมูลถูกส่งออก และอาจไม่สามารถจะติดอยู่กับเอกสารได้

ไม่สามารถส่งออกแมป XML ถ้าความสัมพันธ์ขององค์ประกอบที่แมปกับองค์ประกอบอื่นไม่สามารถถูกรักษาไว้ได้ ความสัมพันธ์นี้อาจไม่ได้รับการรักษาไว้ด้วยเหตุผลต่อไปนี้:

 • ข้อกำหนด Schema ขององค์ประกอบที่แมปไว้อยู่ภายในลำดับที่มีแอตทริบิวต์ต่อไปนี้

  • แอตทริบิวต์ maxOccurs ไม่เท่ากับ 1

  • ลำดับมีองค์ประกอบลูกโดยตรงมากกว่าหนึ่งที่กำหนดหรือมีเรียงอื่นเป็นลูกโดยตรง

 • องค์ประกอบระดับเดียวกันที่ไม่ซ้ำกันซึ่งมีองค์ประกอบแม่แบบเดียวกันจะถูกแมปไปยังตาราง XML ที่แตกต่างกัน

 • องค์ประกอบที่ซ้ำกันหลายองค์ประกอบจะถูกแมปไปยังตาราง XML เดียวกันและการทำซ้ำจะไม่ถูกกำหนดโดยองค์ประกอบของบรรพบุรุษ

 • องค์ประกอบลูกจากองค์ประกอบแม่ที่แตกต่างกันจะถูกแมปไปยังตาราง XML เดียวกัน

นอกจากนี้แมป XML ไม่สามารถส่งออกได้ถ้ามีการสร้างเค้าร่าง XML ใดโครงสร้างหนึ่งดังต่อไปนี้

 • รายการของรายการต่างๆ    รายการหนึ่งของข้อมูลมีรายการลำดับที่สองของข้อมูล

 • ข้อมูลที่ไม่ปกติ    ตาราง XML มีองค์ประกอบที่กำหนดไว้ใน Schema เพื่อให้เกิดขึ้นเพียงหนึ่งครั้ง (แอตทริบิวต์ maxOccurs ถูกตั้งค่าให้เป็น 1) เมื่อคุณเพิ่มองค์ประกอบดังกล่าวลงในตาราง XML โปรแกรม Excel จะเติมคอลัมน์ของตารางด้วยอินสแตนซ์ขององค์ประกอบหลายรายการ

 • ตัวเลือก    องค์ประกอบที่แมปไว้เป็นส่วนหนึ่งของ <ตัวเลือก> โครงสร้าง Schema

Excel ไม่สามารถบันทึกเวิร์กบุ๊กของคุณในไฟล์ข้อมูลแบบ XML ได้เว้นแต่ว่าคุณจะสร้างช่วงที่แมปอย่างน้อยหนึ่งช่วง

ถ้าคุณเพิ่มแมป XML ลงในเวิร์กบุ๊กของคุณให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแมปองค์ประกอบ XML ไปยังเวิร์กชีตของคุณ:

 1. Click Developer > Source.

  คำสั่ง XML บนแท็บ นักพัฒนา

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ นักพัฒนา ให้ดูที่ แสดงแท็บนักพัฒนา

 2. ในบานหน้าต่างงาน แหล่งข้อมูล XML ให้เลือกองค์ประกอบที่คุณต้องการแมปไปยังเวิร์กชีตของคุณ

  เมื่อต้องการเลือกองค์ประกอบที่ไม่ได้อยู่ติดกัน ให้คลิกองค์ประกอบ แล้วกด CTRL ค้างไว้ จากนั้นคลิกที่องค์ประกอบแต่ละรายการ

 3. ลากองค์ประกอบที่เลือกไปยังตำแหน่งในเวิร์กชีตที่คุณต้องการให้องค์ประกอบนั้นปรากฏขึ้น

ถ้าคุณยังไม่ได้เพิ่มแมป XML ลงในเวิร์กบุ๊กของคุณหรือถ้าข้อมูลของคุณไม่ได้อยู่ในตาราง XML ให้บันทึกเวิร์กบุ๊กของคุณในรูปแบบไฟล์เวิร์กบุ๊กที่เปิดใช้งานแมโคร Excel (.xlsm)

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน ชุมชนด้านเทคนิคของ Excel ขอความช่วยเหลือใน ชุมชนตอบคำถาม หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voice ได้เสมอ

ดูเพิ่มเติม

ภาพรวมของ XML ใน Excel

Map XML elements to cells in an XML Map

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×