ส่งออกข้อมูล XML จาก Excel 2016

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หลังจากที่คุณได้นำเข้าข้อมูล XML และแมปข้อมูลไปยังเซลล์ในเวิร์กชีตของคุณ แล้วทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูล คุณมักต้องการส่งออกหรือบันทึกข้อมูลไปยังไฟล์ XML

สิ่งสำคัญ: เมื่อคุณสร้างแมป XML และส่งออกข้อมูลใน Excel ไปยังไฟล์ข้อมูลแบบ XML มีการจำกัดจำนวนของแถวที่สามารถส่งออกได้ การส่งออกไปยัง XML จาก Excel จะบันทึกแถวได้สูงสุด 65,536 แถว ถ้าไฟล์ของคุณมีแถวมากกว่า 65,536 แถว คุณควรเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • ส่งออกข้อมูลโดยใช้รูปแบบไฟล์ .xlsx

 • บันทึกไฟล์เป็นสเปรดชีต XML (.xml) ซึ่งจะสูญเสียการแมป

 • ลบแถวทั้งหมดที่เกินจาก 65,536 แถว แล้วส่งออกอีกครั้งเพื่อรักษาการแมป แต่คุณจะสูญเสียข้อมูลที่ส่วนท้ายของไฟล์

ส่งออกข้อมูล XML จากเวิร์กชีตที่มีแถวไม่เกิน 65,536 แถว

 1. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม XML ให้คลิก ส่งออก

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ นักพัฒนา ให้ดูที่ แสดงแท็บนักพัฒนา

 2. ถ้ากล่องโต้ตอบขนาดเล็ก ส่งออก XML ปรากฏขึ้น ให้คลิกแมป XML ที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก ตกลง

  กล่องโต้ตอบนี้จะปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อตาราง XML ไม่ได้ถูกเลือกและเมื่อเวิร์กบุ๊กมีแมป XML มากกว่าหนึ่งรายการ

 3. ในกล่องโต้ตอบขนาดใหญ่ ส่งออก XML ในกล่อง ชื่อไฟล์ ให้พิมพ์ชื่อของไฟล์ข้อมูลแบบ XML

 4. คลิก ส่งออก

  หมายเหตุ: ถ้าเวิร์กชีตของคุณมีส่วนหัวหรือป้ายชื่อที่แตกต่างจากชื่อองค์ประกอบ XML ในแมป XML แล้ว Excel จะใช้ชื่อขององค์ประกอบ XML เมื่อคุณส่งออกหรือบันทึกข้อมูล XML จากเวิร์กชีต

ส่งออกข้อมูล XML จากเวิร์กชีตที่มีแถวมากกว่า 65,536 แถว

 1. ลบแถวที่ 65537 ออกจากผลรวมจำนวนแถวในไฟล์ของคุณ

  ซึ่งจะทำให้จำนวนแถวของคุณคือ x

 2. ลบแถว x ออกจากจุดเริ่มต้นของเวิร์กชีต Excel

 3. ส่งออกเวิร์กชีตเป็นไฟล์ข้อมูล XML

 4. คลิก ปิด แล้วเปิดเวิร์กชีต Excel อีกครั้ง

 5. ลบทุกอย่างหลังผลรวม X แล้วส่งออกเป็นไฟล์ข้อมูล XML

  กระบวนการนี้จะให้ส่วนที่เหลือของแถวกับคุณ ในตอนนี้ คุณจะมีไฟล์ส่งออก XML สองไฟล์ ซึ่งคุณสามารถรวมไฟล์เพื่อสร้างสำเนาของเวิร์กชีตต้นฉบับของคุณได้

บันทึกข้อมูล XMLในเซลล์ที่แมปไปยังไฟล์ข้อมูลแบบ XML

สำหรับความเข้ากันได้กับฟังก์ชัน XML เวอร์ชันก่อนหน้า คุณอาจต้องการบันทึกไฟล์เป็นไฟล์ข้อมูลแบบ XML (.xml) แทนการใช้คำสั่ง ส่งออก

 1. กด Ctrl+S เพื่อบันทึกไฟล์ของคุณ

  ขั้นตอนนี้ทำให้มั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับเวิร์กบุ๊กจะไม่สูญหาย เมื่อบันทึกเวิร์กบุ๊กเป็นไฟล์ข้อมูลแบบ XML

 2. คลิก ไฟล์ แล้วคลิก บันทึกเป็น จากนั้นเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกไฟล์นั้น

 3. ในกล่อง ชื่อไฟล์ ให้พิมพ์ชื่อของไฟล์ข้อมูลแบบ XML

 4. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด คลิก ข้อมูล XML แล้วคลิก บันทึก

 5. ถ้าคุณได้รับข้อความที่ระบุว่าการบันทึกไฟล์เป็นข้อมูล XML อาจทำให้สูญเสียฟีเจอร์ต่างๆ ให้คลิก ทำต่อไป

 6. ถ้ากล่องโต้ตอบขนาดเล็ก ส่งออก XML ปรากฏขึ้น ให้คลิกแมป XML ที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก ตกลง

  กล่องโต้ตอบนี้จะปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อตาราง XML ไม่ได้ถูกเลือกและเมื่อเวิร์กบุ๊กมีแมป XML มากกว่าหนึ่งรายการ

 7. ในกล่องโต้ตอบขนาดใหญ่ ส่งออก XML ในกล่อง ชื่อไฟล์ ให้พิมพ์ชื่อของไฟล์ข้อมูลแบบ XML

 8. คลิก ส่งออก

หมายเหตุ: ถ้าเวิร์กชีตของคุณมีส่วนหัวหรือป้ายชื่อที่แตกต่างจากชื่อองค์ประกอบ XML ในแมป XML แล้ว Excel จะใช้ชื่อขององค์ประกอบ XML เมื่อคุณส่งออกหรือบันทึกข้อมูล XML จากเวิร์กชีต

ปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับการส่งออกข้อมูล XML

เมื่อคุณส่งออกข้อมูล XML คุณอาจได้รับข้อความเหมือนในภาพด้านล่าง

แมป XML สามารถส่งออกได้ แต่บางองค์ประกอบที่จำเป็นจะไม่ถูกแมป

อาจมีสาเหตุหลายประการสำหรับข้อความนี้:

 • แมป XML ที่เชื่อมโยงกับตาราง XML นี้มีอย่างน้อยหนึ่งองค์ประกอบที่จำเป็นซึ่งไม่ถูกแมปกับตาราง XML

  รายการลำดับชั้นขององค์ประกอบในบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล XML จะระบุองค์ประกอบที่จำเป็นด้วยการวางเครื่องหมายดอกจันสีแดงที่มุมบนขวาของไอคอนทางด้านซ้ายขององค์ประกอบแต่ละรายการ เมื่อต้องการแมปองค์ประกอบที่จำเป็น ให้ลากองค์ประกอบนั้นไปยังตำแหน่งที่ตั้งบนเวิร์กชีตที่คุณต้องการให้องค์ประกอบนั้นปรากฏขึ้น

 • องค์ประกอบคือโครงสร้างแบบเรียกใช้ซ้ำ

  ตัวอย่างทั่วไปของโครงสร้างแบบเรียกใช้ซ้ำคือลำดับชั้นของพนักงานและผู้จัดการที่องค์ประกอบ XML แบบเดียวกันมีการซ้อนกันหลายระดับ ถึงแม้ว่าคุณอาจแมปองค์ประกอบทั้งหมดในบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล XML แล้ว แต่ Excel ไม่สนับสนุนโครงสร้างแบบเรียกใช้ซ้ำที่มีมากกว่าหนึ่งระดับ คุณจึงไม่สามารถแมปองค์ประกอบทั้งหมดได้

 • ตาราง XML ประกอบด้วยเนื้อหาผสม

  เนื้อหาผสมจะเกิดขึ้นเมื่อองค์ประกอบมีองค์ประกอบลูกและข้อความอย่างง่ายภายนอกองค์ประกอบลูก กรณีที่พบบ่อยคือตำแหน่งที่แท็กการจัดรูปแบบ (เช่น แท็กตัวหนา) ถูกใช้เพื่อทำเครื่องหมายข้อมูลภายในองค์ประกอบ ถึงแม้ว่าองค์ประกอบลูก (ถ้า Excel สนับสนุนองค์ประกอบนั้น) จะสามารถแสดงได้ เนื้อหาที่เป็นข้อความจะสูญหายไปเมื่อข้อมูลถูกนำเข้า และจะไม่พร้อมใช้งานเมื่อข้อมูลถูกส่งออก และอาจไม่สามารถจะติดอยู่กับเอกสารได้

แมป XML ในเวิร์กบุ๊กของคุณไม่สามารถส่งออกได้

แมป XML ไม่สามารถส่งออกได้ ถ้าความสัมพันธ์ขององค์ประกอบที่แมปไว้กับองค์ประกอบอื่นๆ ไม่ได้รับการจัดเก็บไว้ ความสัมพันธ์นี้อาจไม่ได้รับการจัดเก็บไว้เนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้

 • ข้อกำหนด Schema ขององค์ประกอบที่แมปไว้อยู่ภายในลำดับที่มีแอตทริบิวต์ต่อไปนี้

  • แอตทริบิวต์ maxOccurs ไม่เท่ากับ 1

  • ลำดับมีองค์ประกอบลูกโดยตรงที่กำหนดมากกว่าหนึ่งหรือมีตัวปรับองค์ประกอบอื่นเป็นองค์ประกอบลูกโดยตรง

 • องค์ประกอบระดับเดียวกันที่ไม่ซ้ำกันซึ่งมีองค์ประกอบแม่แบบเดียวกันจะถูกแมปไปยังตาราง XML ที่แตกต่างกัน

 • องค์ประกอบที่ซ้ำกันจำนวนมากถูกแมไปยังตาราง XML เดียวกันและการซ้ำไม่ได้ถูกกำหนดไว้โดยองค์ประกอบต้นกำเนิด

 • องค์ประกอบลูกจากองค์ประกอบแม่ที่แตกต่างกันจะถูกแมปไปยังตาราง XML เดียวกัน

นอกจากนี้ แมป XML ยังไม่สามารถส่งออกได้ถ้ามีหนึ่งในโครงสร้าง XML Schema ต่อไปนี้:

 • รายการของรายการต่างๆ    รายการหนึ่งของข้อมูลมีรายการลำดับที่สองของข้อมูล

 • ข้อมูลที่ไม่ปกติ    ตาราง XML มีองค์ประกอบที่กำหนดไว้ใน Schema เพื่อให้เกิดขึ้นเพียงหนึ่งครั้ง (แอตทริบิวต์ maxOccurs ถูกตั้งค่าให้เป็น 1) เมื่อคุณเพิ่มองค์ประกอบดังกล่าวลงในตาราง XML โปรแกรม Excel จะเติมคอลัมน์ของตารางด้วยอินสแตนซ์ขององค์ประกอบหลายรายการ

 • ตัวเลือก    องค์ประกอบที่แมปไว้เป็นส่วนหนึ่งของ <ตัวเลือก> โครงสร้าง Schema

Excel ไม่สามารถบันทึกเวิร์กบุ๊กได้เนื่องจากไม่มีช่วงที่แมปไว้

Excel ไม่สามารถบันทึกเวิร์กบุ๊กในไฟล์ข้อมูล XML ได้ ยกเว้นกรณีที่คุณสร้างช่วงที่แมปไว้อย่างน้อยหนึ่งช่วง

ถ้าคุณเพิ่มแมป XML ไปยังเวิร์กบุ๊กของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อแมปองค์ประกอบ XML ไปยังเวิร์กชีตของคุณ:

 1. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม XML ให้คลิก แหล่งข้อมูล

  คำสั่ง XML บนแท็บ นักพัฒนา

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ นักพัฒนา ให้ดูที่ แสดงแท็บนักพัฒนา

 2. ในบานหน้าต่างงาน แหล่งข้อมูล XML ให้เลือกองค์ประกอบที่คุณต้องการแมปไปยังเวิร์กชีตของคุณ

  เมื่อต้องการเลือกองค์ประกอบที่ไม่ได้อยู่ติดกัน ให้คลิกองค์ประกอบ แล้วกด CTRL ค้างไว้ จากนั้นคลิกที่องค์ประกอบแต่ละรายการ

 3. ลากองค์ประกอบที่เลือกไปยังตำแหน่งในเวิร์กชีตที่คุณต้องการให้องค์ประกอบนั้นปรากฏขึ้น

ถ้าคุณยังไม่ได้เพิ่มแมป XML ไปยังเวิร์กบุ๊กของคุณ หรือถ้าข้อมูลของคุณไม่ได้อยู่ในตาราง XML ให้บันทึกเวิร์กบุ๊กของคุณในรูปแบบไฟล์เวิร์กบุ๊ก Excel แบบใช้แมโคร (.xlsm)

แสดงแท็บนักพัฒนา

 1. คลิก ไฟล์ แล้วคลิก ตัวเลือก

 2. คลิกประเภท กำหนด Ribbon เอง

 3. ภายใต้ แท็บหลัก ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย นักพัฒนา แล้วคลิก ตกลง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×