ส่งออกข้อมูลไปยัง dBASE

ส่งออกข้อมูลไปยัง dBASE

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

dBASE ถูกหนึ่งระบบการจัดการฐานข้อมูลต้นฉบับ และรูปแบบไฟล์ dBASE เหล่า) ไม่ได้ถูกรอบเวลานาน Microsoft Access สนับสนุนการส่งออกไปยังรูปแบบไฟล์ dBASE ต่อไปนี้: dBASE III, dBASE IV, dBASE 5 และ dBASE 7

ส่งออกข้อมูลไปยังไฟล์ dBASE

การสนับสนุน dBASEบันทึกย่อ   ที่มีข้อกำหนดต่อไปนี้:

 • การสมัครใช้งาน office 365    ถ้าคุณเป็นสมาชิกมี Office 365 ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณมี Office เวอร์ชันล่าสุด ถ้าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญ IT มีการจัดการกระบวนการอัปเดต Office 365 เช็คเอาท์ช่องทางการวางจำหน่ายหน้าเพื่อเรียนรู้การปรับปรุงที่มีในแต่ละแชนเนล

 • Office 2016    ติดตั้งโปรแกรมอัปเดต่อไปนี้ตามลำดับ: 2 พฤษภาคม 2017 อัปเดตสำหรับ Office 2016 (KB3115501)และ2 พฤษภาคม 2017 อัปเดตสำหรับ 2016 Access (KB3178700)

 • รุ่น 2016 office ให้คลิก-ทู-รัน    อัปเดจะถูกนำไปใช้โดยอัตโนมัติ

 1. เลือกข้อมูลภายนอก ในกลุ่มการส่งออก เลือกเพิ่มเติม จากนั้น เลือกdBASE ไฟล์

 2. ในกล่องโต้ตอบส่งออกเป็นไฟล์ dBASE เลือกเรียกดู

 3. ในกล่องโต้ตอบบันทึกไฟล์ โฟลเดอร์การค้นหาตำแหน่ง และใส่ชื่อในกล่องชื่อไฟล์

 4. รูปแบบไฟล์เริ่มต้นคือ dBASE III เมื่อต้องการเปลี่ยน dBASE IV หรือ dBASE 5 เลือกรูปแบบไฟล์จากกล่องบันทึกเป็นชนิด แม้ว่าไม่มีอยู่ dBASE 7, dBASE 5 และ DBASE 7 เป็นอย่างยิ่งไฟล์รูปแบบเดียวกัน

 5. คลิก บันทึก

 6. ในกล่องโต้ตอบส่งออกเป็นไฟล์ dBASE คุณยังสามารถเลือกรูปแบบไฟล์ dBASE จากกล่องรูปแบบไฟล์

 7. เลือก ตกลง

 8. คุณอาจเลือก บันทึกขั้นตอนส่งออก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเรียกใช้การนำเข้าบันทึกไว้ หรือส่งออก

ผลลัพธ์เป็น ไฟล์ dBASE จะถูกสร้างขึ้นในตำแหน่งที่ตั้งและรูปแบบไฟล์ที่คุณระบุ

Access 2013 ไม่สนับสนุน dBASE

ส่งออกไปยัง dBASE ไม่ได้รับการสนับสนุนใน Access 2013 เมื่อต้องการทำงานกับไฟล์ dBASE พิจารณาการอัปเกรดเป็นการสมัครใช้งาน Office 365 ส่งออกไปยัง dBASE จะพร้อมใช้งานในเวอร์ชันการสมัครใช้งาน Office 365 ของ Access

ลองใช้เวอร์ชันใหม่ของ Outlook

ส่งออกข้อมูลไปยังไฟล์ dBASE

 1. เลือกข้อมูลภายนอก ในกลุ่มการส่งออก เลือกเพิ่มเติม จากนั้น เลือกdBASE ไฟล์

 2. ในกล่องโต้ตอบส่งออกเป็นไฟล์ dBASE เลือกเรียกดู

 3. ในกล่องโต้ตอบบันทึกไฟล์ โฟลเดอร์การค้นหาตำแหน่ง และใส่ชื่อในกล่องชื่อไฟล์

 4. รูปแบบไฟล์เริ่มต้นคือ dBASE III เมื่อต้องการเปลี่ยน dBASE IV หรือ dBASE 5 เลือกรูปแบบไฟล์จากกล่องบันทึกเป็นชนิด แม้ว่าไม่มีอยู่ dBASE 7, dBASE 5 และ DBASE 7 เป็นอย่างยิ่งไฟล์รูปแบบเดียวกัน

 5. คลิก บันทึก

 6. ในกล่องโต้ตอบส่งออกเป็นไฟล์ dBASE คุณยังสามารถเลือกรูปแบบไฟล์ dBASE จากกล่องรูปแบบไฟล์

 7. เลือก ตกลง

 8. คุณอาจ บันทึกขั้นตอนส่งออก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเรียกใช้การนำเข้าที่บันทึก หรือส่งออก

ผลลัพธ์เป็น ไฟล์ dBASE จะถูกสร้างขึ้นในตำแหน่งที่ตั้งและรูปแบบไฟล์ที่คุณระบุ

ส่งออกข้อมูลไปยังไฟล์ dBASE

 1. เลือกข้อมูลภายนอก ในกลุ่มการส่งออก เลือกเพิ่มเติม จากนั้น เลือกdBASE ไฟล์

 2. ในกล่องโต้ตอบส่งออกเป็นไฟล์ dBASE เลือกเรียกดู

 3. ในกล่องโต้ตอบบันทึกไฟล์ โฟลเดอร์การค้นหาตำแหน่ง และใส่ชื่อในกล่องชื่อไฟล์

 4. รูปแบบไฟล์เริ่มต้นคือ dBASE III เมื่อต้องการเปลี่ยน dBASE IV หรือ dBASE 5 เลือกรูปแบบไฟล์จากกล่องบันทึกเป็นชนิด แม้ว่าไม่มีอยู่ dBASE 7, dBASE 5 และ DBASE 7 เป็นอย่างยิ่งไฟล์รูปแบบเดียวกัน

 5. คลิก บันทึก

 6. ในกล่องโต้ตอบส่งออกเป็นไฟล์ dBASE คุณยังสามารถเลือกรูปแบบไฟล์ dBASE จากกล่องรูปแบบไฟล์

 7. เลือก ตกลง

 8. คุณอาจ บันทึกขั้นตอนส่งออก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเรียกใช้การนำเข้าบันทึกไว้ หรือส่งออก

ผลลัพธ์เป็น ไฟล์ dBASE จะถูกสร้างขึ้นในตำแหน่งที่ตั้งและรูปแบบไฟล์ที่คุณระบุ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×